Navigačný riadok

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované : 09/06/2015

vehicles

Platnosť vodičských preukazov v EÚ

Aká je vaša situácia?
Žijem v inej krajine EÚ

Od 19. januára 2013 musia mať všetky nové vodičské preukazy vydané v EÚ tvar plastovej „kreditnej karty", ktorá má štandardný európsky formát a bezpečnejšie ochranné prvky.

V súčasnosti platné vodičské preukazy sa budú musieť vymeniť za nové najneskôr do roku 2033.

Viac informácii

Platnosť v iných krajinách EÚ

Vodičské preukazy vydané v EÚ

Pred tým, ako sa presťahujete do novej krajiny, sa ubezpečte, že je váš vodičský preukaz platný.

Dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia vydané vo vašej domovskej krajine sa neuznávajú v iných krajinách EÚ.

Ak sa presťahujete do inej krajiny, môžte svoj vodičský preukaz používať

počas celého obdobia jeho platnosti.

Tieto skupiny sú uznávané v celej EÚ: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že všetky vodičské preukazy budú mať najneskôr do roku 2033 štandardný formát EÚ.

Ak ste držiteľom vodičského preukazu, ktorý platí bez časového obmedzenia (po celý váš život), príslušné orgány krajiny, v ktorej žijete, vás budú informovať o tom, kedy si ho máte vymeniť za nový v štandardnom formáte EÚ.

Obnovenie/výmena vodičského preukazu

Na obnovenie alebo výmenu vášho vodičského preukazu sú oprávnené iba orgány krajiny, v ktorej máte svoj obvyklý pobyt (t. j. krajiny, v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku).

Tieto orgány vymenia váš pôvodný vodičský preukaz za miestny. Ak si svoj domovský preukaz vymeníte za vodičský preukaz novej krajiny, budú sa na vás vzťahovať rovnaké pravidlá týkajúce sa jeho platnosti, lekárskych prehliadok atď. ako na obyvateľov danej krajiny.

Vodičský preukaz EÚ vydaný výmenou za vodičský preukaz krajiny, ktorá nie je členom EÚ

Ak vám krajina EÚ, v ktorej v súčasnosti žijete, vystavila váš terajší vodičský preukaz ako náhradu za pôvodný, vydaný v krajine mimo EÚ, a chcete sa presťahovať do inej krajiny EÚ, nie je isté, že váš vodičský preukaz bude uznaný. Rozhodnutie je vo výlučnej kompetencie toho-ktorého štátu.

Informujte sa u miestnych orgánov vo vašej novej krajine o podmienkach uznávania vodičských preukazov vydaných v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.

Vodičský preukaz krajiny EÚ, ktorý vám bol vydaný výmenou za pôvodný preukaz, by mal obsahovať kód krajiny, ktorá pôvodný preukaz vydala (napríklad 70.0123456789.NL).

Príklad

Angeles je Čiľanka, ktorá sa pred niekoľkými rokmi presťahovala do Španielska. Keďže Španielsko uznáva čilské vodičské preukazy, Angeles mohla po splnení niekoľkých administratívnych formalít vymeniť svoj vodičský preukaz za španielsky.

S týmto novým vodičským preukazom môže jazdiť po celom území EÚ. Ak sa však presťahuje do inej krajiny EÚ, bude si musieť overiť, či nová krajina jej španielsky vodičský preukaz uzná.

Ak jej nová krajina automaticky uznáva čilské vodičské preukazy, bude môcť naďalej používať svoj španielsky vodičský preukaz. Ak nie, bude musieť vo svojej novej krajine pravdepodobne požiadať o formálne uznanie svojho čilského vodičského preukazu alebo o jeho výmenu.

Som turista

Od 19. januára 2013 musia mať všetky nové vodičské preukazy vydané v EÚ tvar plastovej „kreditnej karty", ktorá má štandardný európsky formát a bezpečnejšie ochranné prvky.

V súčasnosti platné vodičské preukazy sa budú musieť vymeniť za nové najneskôr do roku 2033.

Viac informácii

Pred odchodom na dovolenku sa presvedčte, či je váš vodičský preukaz platný. Svoje auto nemôžete šoférovať v inej krajine, ak ste držiteľom dočasného vodičského preukazu alebo osvedčenia.

Vodičské preukazy vydané v EÚ

Ak bol váš vodičský preukaz vydaný v členskej krajine EÚ, môžete ho používať na celom území Únie.

Tieto skupiny sú uznávané v celej EÚ: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Vodičský preukaz EÚ vydaný výmenou za vodičský preukaz krajiny, ktorá nie je členom EÚ

Ak ste si v krajine, v ktorej žijete, vymenili svoj pôvodný vodičský preukaz vydaný v krajine, ktorá nie je členom EÚ, za miestny preukaz, môžte ho počas svojej dovolenky používať na celom území Únie.

Vodičské preukazy, vydané v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ

Ak chcete cestovať v rámci EÚ a máte vodičský preukaz, ktorý bol vydaný v krajine mimo EÚ, kontaktujte orgány alebo svoj zastupiteľský úrad v krajine, ktorú sa chystáte navštíviť.

Príklad

Tínedžeri: Pozor na rôzne vekové obmedzenia v krajinách EÚ

Sofia má 14 rokov a má taliansky vodičský preukaz, ktorý ju oprávňuje viesť moped. Chcela by používať moped aj v Belgicku, kde je však minimálny vek 16 rokov.

Sofia teda bude musieť počkať dokým dovŕši 16 rokov. V ten deň sa jej taliansky vodičský preukaz stane platným aj v Belgicku a Sofia bude môcť jazdiť na mopede bez toho, aby absolvovala v Belgicku testy.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.