Ścieżka nawigacji

Czy wiesz, jakie masz prawa w UE? Sprawdź, czy wszystko już wiesz, rozwiązując nasz quiz.

Ostatnia aktualizacja : 09/06/2015

vehicles

Ważność prawa jazdy w krajach UE

Mieszkam w innym kraju UE

Od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w krajach UE muszą mieć standardowy format europejski, posiadać kształt plastikowej karty kredytowej oraz wzmocnione zabezpieczenia przed sfałszowaniem.

Prawa jazdy wydane dotychczas zachowają ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 r.

Więcej informacji

Ważność prawa jazdy w krajach UE

Prawo jazdy UE

Zanim przeprowadzisz się do innego kraju, upewnij się, że Twoje prawo jazdy jest nadal ważne.

Tymczasowe prawo jazdy ani zaświadczenie wydane w kraju pochodzenia nie będzie uznawane w innych krajach UE.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju, możesz kierować tam pojazdem na podstawie swojego dotychczasowego

prawa jazdy tak długo, jak długo będzie ono ważne.

W całej Europie uznawane są kategorie: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE.

Kraje UE muszą zapewnić, że wszystkie znajdujące się w obiegu prawa jazdy będą miały znormalizowany europejski format najpóźniej do końca 2033 r.

Jeśli posiadasz prawo jazdy wydane na czas nieokreślony, w kraju UE, w którym teraz mieszkasz, uzyskasz informacje na temat jego terminu wymiany na prawo jazdy w standardowym europejskim formacie.

Odnowienie / wymiana prawa jazdy

Odnowienia prawa jazdy (lub wymiany prawa jazdy wydanego w innym kraju) mogą dokonać tylko władze kraju, w którym masz miejsce zamieszkania.

Wymienią one Twoje poprzednie prawo jazdy na miejscowe prawo jazdy. Od tego momentu będą Cię obowiązywać te same zasady dotyczące okresów ważności, badań medycznych itp., które obowiązują obywateli danego kraju.

Prawo jazdy UE wydane w ramach wymiany prawa jazdy spoza UE

Jeśli masz prawo jazdy UE wydane w ramach wymiany prawa jazdy spoza UE w kraju, w którym teraz mieszkasz, a zamierzasz przeprowadzić się do innego kraju UE z takim wymienionym prawem jazdy, nie możesz zakładać, że zostanie ono tam uznane, gdyż o tym decyduje każdy kraj UE osobno.

Konieczne będzie zasięgnięcie informacji w miejscowym urzędzie w nowym kraju na temat obowiązujących warunków uznawania prawa jazdy spoza UE.

Prawo jazdy, które wydano Ci po przekazaniu do urzędu poprzedniego prawa jazdy, powinno zawierać kod wskazujący kraj, który je pierwotnie wydał (na przykład: 70.0123456789.NL).

Prawdziwa historia

Angeles jest Chilijką, która kilka lat temu przeprowadziła się do Hiszpanii. Hiszpania uznaje chilijskie prawa jazdy, więc po dopełnieniu kilku formalności administracyjnych Angeles mogła wymienić swoje prawo jazdy na hiszpańskie.

Nowego dokumentu Angeles może używać w całej UE tak długo, jak długo mieszka w Hiszpanii. Jeśli jednak kiedykolwiek przeprowadzi się z Hiszpanii do innego kraju UE, będzie musiała dowiedzieć się tam w odpowiednim urzędzie, czy jej hiszpańskie prawo jazdy będzie uznawane.

Jeśli nowy kraj również automatycznie uzna oryginalne chilijskie prawo jazdy, będzie mogła nadal używać swojego nowego hiszpańskiego prawa jazdy. Jeśli jednak jej chilijskie prawo jazdy nie zostanie automatycznie uznane, będzie musiała podjąć odpowiednie kroki, aby zostało ono formalnie uznane lub wymienione w nowym kraju.

Jestem turystą

Od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w krajach UE muszą mieć standardowy format europejski, posiadać kształt plastikowej karty kredytowej oraz wzmocnione zabezpieczenia przed sfałszowaniem.

Prawa jazdy wydane dotychczas zachowają ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 r.

Więcej informacji

Przed wyjazdem upewnij się, że nie upłynął termin ważności Twojego prawa jazdy. Nie możesz prowadzić pojazdu w innym kraju, jeżeli posiadasz tylko tymczasowe prawo jazdy lub zaświadczenie.

Prawo jazdy UE

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało wydane w kraju UE, możesz z niego korzystać w całej UE.

W całej Europie uznawane są kategorie: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE.

Prawo jazdy UE (wydane w ramach wymiany prawa jazdy spoza UE)

Jeśli Twoje prawo jazdy spoza UE zostało wymienione na unijne prawo jazdy w kraju, w którym teraz mieszkasz, możesz go używać w całej UE.

Prawo jazdy spoza UE

Jeśli chcesz jeździć w UE, a masz prawo jazdy wydane poza UE, zwróć się do odpowiedniego urzędu w kraju, który odwiedzasz, lub do ambasady bądź konsulatu Twojego kraju.

Prawdziwa historia

Nastolatki: uwaga na różne ograniczenia wiekowe w poszczególnych krajach UE

Sofia ma 14 lat i posiada włoskie prawo jazdy na motorower. Chciałaby jeździć na motorowerze w Belgii, ale w tym kraju wymagany minimalny wiek dla motorowerzystów wynosi 16 lat.

Sofia będzie musiała poczekać do swoich 16 urodzin, aby móc używać motoroweru w Belgii. Tego dnia jej włoskie prawo jazdy stanie się tam ważne i Sofia będzie mogła kierować pojazdem bez konieczności zdawania belgijskiego egzaminu.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

tym przypadku 27 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.