Navigācijas ceļš

Zināt, kādas tiesības jums ir ES? Mūsu testā varat pārbaudīt, ko zināt

Atjaunināts : 09/06/2015

vehicles

Vadītāja apliecības derīgums ES valstīs

Kāda ir jūsu situācija?
Es dzīvoju citā ES valstī

No 2013. gada 19. janvāra visas jaunās vadītāja apliecības, ko izdod ES valstis, jāatbilst Eiropas Savienības standartparaugam, kas atgādina plastikāta kredītkartes, turklāt tajās jābūt iestrādātiem sarežģītākiem pretviltošanas elementiem.

Līdzšinējās vadītāja apliecības var turpināt lietot kā ierasts, bet tās būs jāapmaina pret jaunā parauga apliecībām, kad būs beidzies to derīguma termiņš (vai ne vēlāk kā līdz 2033. gadam).

Plašāka informācija

Derīgums ES valstīs

ES izsniegtas vadītāja apliecības

Pirms dodaties uz citu valsti, pārbaudiet, vai jūsu vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.

Pagaidu vadītāja apliecību vai citus dokumentus, ko izdevusi jūsu mītnes valsts, lai uz laiku aizstātu nozagtu vai nozaudētu vadītāja apliecību, var neatzīt citās ES valstīs.

Ja pārceļaties uz citu valsti, varat tur braukt ar pašreizējo

vadītāja apliecību, kamēr tai nav beidzies derīguma termiņš.

Visā Eiropā atzīst šādas kategorijas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE.

ES jānodrošina, lai ne vēlāk kā līdz 2033. gadam visas izmantotās vadītāja apliecības atbilstu jaunajam ES standartformātam.

Ja jums ir izsniegta beztermiņa vadītāja apliecība (uz mūžu), tā ES dalībvalsts, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, jūs informēs, kad būs pienācis brīdis to mainīt.

Autovadītāja apliecības atjaunošana vai maiņa

Savu vadītāja apliecību varat atjaunot (vai apmainīt pret citas valsts vadītāja apliecību) tikai tās valsts iestādēs, kurā esat reģistrēts kā pastāvīgais iedzīvotājs.

Turienes iestādes jūsu sākotnējo vadītāja apliecību apmainīs pret jaunu vietējo vadītāja apliecību. Tad uz jums attieksies tādi paši noteikumi par derīguma termiņu, ārsta pārbaudēm u.tml. kā uz šīs valsts pilsoņiem.

ES valstu autovadītāja apliecības, izdotas apmaiņā pret ārpussavienības valstu apliecībām

Ja jums ir ES vadītāja apliecība, kas jūsu tagadējās dzīvesvietas valstī izsniegta apmaiņā pret ārpussavienības valsts izdotu vadītāja apliecību, un jūs vēlaties pārcelties uz citu ES valsti ar nomainīto vadītāja apliecību, jums nav pamata pārliecībai, ka jauno apliecību noteikti atzīs arī tur, jo šai ziņā ES valstīm ir pilnīga rīcības brīvība.

Noskaidrojiet jaunās valsts iestādēs, kādi noteikumi ir spēkā attiecībā uz ārpussavienības valstu izdotu vadītāja apliecību atzīšanu.

ES vadītāja apliecībā, pret kuru jūs apmainījāt savas izcelsmes valsts vadītāja apliecību, vajadzētu būt norādītam tās valsts kodam, kas to sākotnēji izdevusi (piemēram, 70.0123456789.NL).

Piemērs

Anhelesa ir čīliete, kas pirms dažiem gadiem pārcēlās uz Spāniju. Tā kā Spānija atzīst Čīles braukšanas tiesības, Anhelesa pēc dažu administratīvo prasību nokārtošanas varēja savu vadītāja apliecību nomainīt pret Spānijas dokumentu.

Ar jauno vadītāja apliecību Anhelesa var braukt pa visu ES. Ja viņa nolemtu no Spānijas pārcelties uz citu ES valsti, viņai vajadzētu noskaidrot jaunās valsts iestādēs, vai tās atzīs viņas (Spānijas izdoto) vadītāja apliecību.

Ja jaunajā mītnes valstī arī automātiski atzīst sākotnējo Čīles vadītāja apliecību, viņa varēs tur braukt ar savām nomainītajām Spānijas tiesībām. Ja ne, var gadīties, ka viņai jāpieprasa Čīles vadītāja apliecības oficiāla atzīšana jaunajā valstī vai tās nomaiņa pret jaunās valsts tiesībām.

Es esmu tūrists

No 2013. gada 19. janvāra visas jaunās vadītāja apliecības, ko izdod ES valstis, jāatbilst Eiropas Savienības standartparaugam, kas atgādina plastikāta kredītkartes, turklāt tajās jābūt iestrādātiem sarežģītākiem pretviltošanas elementiem.

Līdzšinējās vadītāja apliecības var turpināt lietot kā ierasts, bet tās būs jāapmaina pret jaunā parauga apliecībām, kad būs beidzies to derīguma termiņš vai ne vēlāk kā līdz 2033. gadam.

Plašāka informācija

Pirms dodaties ceļā, pārliecinieties, vai jūsu vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš. Jūs nevarat braukt uz ārzemēm, sagādājis tikai pagaidu tiesības vai apliecību.

Eiropas Savienībā izsniegtas vadītāja apliecības

Ja jūsu vadītāja apliecību ir izdevusi ES valsts, varat to izmantot visā ES.

Visā Eiropā atzīst šādas kategorijas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE.

ES vadītāja apliecības (izdotas apmaiņā pret ārpussavienības valstu apliecībām)

Ja esat apmainījis savu ārpussavienības valsts autovadītāja apliecību pret pašreizējās dzīvesvietas ES valsts vadītāja apliecību, varat ar to braukt pa visu Eiropas Savienību.

Ārpussavienības valstu vadītāja apliecības

Ja vēlaties braukt pa ES, bet jums ir ārpussavienības valsts vadītāja apliecība, ieteicams sazināties ar apmeklējamo valstu iestādēm vai vēstniecību vai konsulātu attiecīgajā valstī.

Piemērs

Pusaudžiem jāpievērš uzmanība vecuma ierobežojumiem dažādās ES valstīs

Sofijai ir 14 gadi, un viņa ir ieguvusi mopēda vadītāja apliecību Itālijā. Viņa gribētu braukt ar mopēdu Beļģijā, bet tur minimālais vecums mopēda vadīšanai ir 16 gadi.

Sofijai nāksies vien pagaidīt līdz 16. dzimšanas dienai, līdz viņa varēs sēsties pie mopēda stūres Beļģijā. Tad viņas Itālijā iegūtā vadītāja apliecība būs spēkā arī Beļģijā, un viņa varēs braukt, nekārtojot Beļģijas braukšanas eksāmenus.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.