Navigatsioonitee

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud : 09/06/2015

vehicles

Juhiloa kehtivus ELis

Milline on teie olukord?
Elan teises ELi liikmesriigis

Alates 19. jaanuarist 2013 peavad kõik ELis välja antavad juhiload olema plastist ja pangakaardi suurused. See on uus standardne Euroopa formaat, mis tagab ka suurema turvalisuse.

Olemasolevaid juhilube muutus ei puuduta, kuid need vahetatakse uue formaadi vastu välja nende uuendamise käigus või hiljemalt aastal 2033.

Lisateave

Juhiloa kehtivus ELi liikmesriikides

ELi juhiload

Enne uude riiki elama asumist veenduge, et teie juhiloa kehtivusaeg ei ole lõppenud.

Ajutisi juhilubasid või tõendeid, mis on välja antud teie koduriigis, ei tunnustata väga suure tõenäosusega automaatselt teistes ELi liikmesriikides.

Teise riiki elama asudes võite seal sõita oma praeguse

ELis väljastatud juhiloaga seni, kuni see kehtib.

Järgmisi kategooriaid tunnustatakse kõikjal Euroopas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

ELi liikmesriigid peavad tagama, et hiljemalt aastaks 2033 on kõik kasutusel olevad juhiload uue ELi juhiloamudeli vormis.

Kui teil on juhiluba kogu eluks, siis teavitab teie elukohaks olev ELi liikmesriik teid sellest, millal saate oma kehtiva juhiloa ELi juhiloamudeli vastu välja vahetada.

Juhiloa uuendamine / väljavahetamine

Teie juhiluba saavad uuendada (või teises riigis välja antud juhiluba välja vahetada) üksnes ametiasutused selles riigis, mille resident te olete.

Nad vahetavad teie eelmise juhiloa kohaliku vastu. Seejärel kehtivad teie puhul samad kehtivusaegu, arstlikke läbivaatusi jms käsitlevad eeskirjad, kui selle riigi kodanike puhul.

ELi juhiload (väljastatud ELi mittekuuluva riigi juhiloa väljavahetamisel)

Kui teil on ELi juhiluba, mis on väljastatud teie praeguses elukohariigis selleks, et välja vahetada ELi mittekuuluva riigi juhiluba, ning te soovite oma väljavahetatud juhiloaga asuda elama teise ELi liikmesriiki, ei saa te eeldada, et teie uut juhiluba asjaomases uues riigis tunnustatakse, sest see sõltub konkreetsest ELi liikmesriigist.

Peate oma uue elukohariigi ametiasutustelt uurima, millised tingimused ELi mittekuuluvate riikide juhilubade tunnustamise suhtes kehtivad.

See ELi juhiluba, mis väljastati teile siis, kui andsite ära oma päritoluriigi juhiloa, peaks sisaldama koodi, mis viitab selle esialgselt väljastanud riigile (näiteks: 70.0123456789.NL).

Näide

Angeles on Tšiili kodanik, kes asus mõned aastad tagasi elama Hispaaniasse. Kuna Hispaanias tunnustatakse Tšiili juhilube, sai Angeles pärast teatavate administratiivsete formaalsuste täitmist oma juhiloa Hispaania oma vastu välja vahetada.

Oma uue juhiloaga saab Angeles sõita kõikjal ELis. Kui ta asub elama mõnda teise ELi liikmesriiki, siis peab ta sealsetelt ametiasutustelt uurima, kas nad tema Hispaania juhiluba tunnustavad.

Kui ka see uus riik tunnustab automaatselt esialgset Tšiili juhiluba, siis saab ta jätkata sõitmist oma väljavahetatud Hispaania juhiloaga. Kui mitte, siis võib ta olla kohustatud laskma oma Tšiili juhiluba uues riigis ametlikult tunnustada või selle välja vahetama.

Olen turist

Alates 19. jaanuarist 2013 peavad kõik ELis välja antavad juhiload olema plastist ja pangakaardi suurused. See on uus standardne Euroopa formaat, mis tagab ka suurema turvalisuse.

Olemasolevaid juhilube muutus ei puuduta, kuid need vahetatakse uue formaadi vastu välja nende uuendamise käigus või hiljemalt aastal 2033.

Lisateave

Enne reisile minekute veenduge, et teie juhiloa kehtivusaeg ei ole lõppenud. Tõenäoliselt ei või te teises riigis sõita üksnes ajutise juhiloa või tõendiga.

ELi juhiload

Kui teie juhiluba on väljastatud ELi liikmesriigis, võite seda kasutada kõikjal ELis.

Järgmisi kategooriaid tunnustatakse kõikjal Euroopas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

ELi juhiload (väljastatud ELi mittekuuluva riigi juhiloa väljavahetamisel)

Kui olete ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloa välja vahetanud ELi juhiloa vastu oma praeguses elukohariigis, siis võite seda kasutades sõita kõikjal ELis.

ELi mittekuuluvate riikide juhiload

Kui soovite ELis sõita ELi mittekuuluvas riigis väljastatud juhiloaga, siis võtke ühendust ametiasutustega riigis, mida te külastate, või teie koduriigi saatkonna või konsulaadiga asjaomases külastatavas riigis.

Näide

Teismelised: pange tähele vanusepiiranguid, mis on liikmesriigiti erinevad

Sofia on 14-aastane ja sai Itaalias mopeedijuhiloa. Ta soovib Belgias mopeediga sõita, kuid seal võivad seda teha vaid 16-aastased ja vanemad.

Sofia peab ootama 16-aastaseks saamiseni ning alles siis võib ta Belgias mopeediga sõitma hakata. Tema 16. sünnipäeval muutub tema Itaalia juhiluba kehtivaks ning ta saab hakata mopeediga sõitma, ilma et ta peaks Belgias uuesti testi läbima.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.