Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 09/06/2015

vehicles

Ισχύς της άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Ποιά είναι η δική σας περίπτωση;
Ζω σε μια άλλη χώρα της ΕΕ

Από τις 19 Ιανουαρίου 2013 όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ πρέπει να έχουν μορφή πλαστικής «πιστωτικής κάρτας», σύμφωνα με τυποποιημένο ευρωπαϊκό υπόδειγμα, και μεγαλύτερη προστασία της ασφάλειας.

Οι ισχύουσες άδειες θα εξακολουθούν να ισχύουν, όμως θα πρέπει να αντικαθίστανται από το νέο ευρωπαϊκό υπόδειγμα κατά την ανανέωσή τους, ή το αργότερο μέχρι το 2033.

Περισσότερες πληροφορίες

Ισχύς στις χώρες της ΕΕ

Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης

Προτού μετακομίσετε σε μια νέα χώρα, βεβαιωθείτε ότι η άδεια οδήγησης που διαθέτετε δεν έχει λήξει.

Οι προσωρινές άδειες ή τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στη χώρα προέλευσής σας δεν αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα, μπορείτε να οδηγείτε εκεί με την

άδεια που ήδη διαθέτετε μέχρις ότου λήξει.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, Γ1, Γ1E, Γ, ΓE, Δ1, Δ1E, Δ και ΔE.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να φροντίσουν ώστε μέχρι το 2033 το αργότερο όλες οι ισχύουσες άδειες οδήγησης να είναι σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό υπόδειγμα.

Αν διαθέτετε άδεια οδήγησης αορίστου διάρκειας, θα ενημερωθείτε από τη χώρα διαμονής σας στην ΕΕ πότε πρέπει να την αντικαταστήσετε με άδεια σύμφωνη προς το ευρωπαϊκό υπόδειγμα.

Ανανέωση/ αντικατάσταση αδειών

Η άδειά σας μπορεί να ανανεωθεί (ή να αντικατασταθεί με άδεια άλλης χώρας) μόνο από τις αρχές της χώρας διαμονής σας.

Οι αρχές αυτές θα αντικαταστήσουν την αρχική σας άδεια με άδεια της χώρας τους. Θα υπόκειστε στο εξής στους ίδιους κανόνες με τους υπηκόους της χώρας αυτής όσον αφορά την περίοδο ισχύος, τις ιατρικές εξετάσεις και άλλα θέματα.

Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης που εκδίδονται σε αντικατάσταση αδειών που εκδίδουν χώρες εκτός ΕΕ

Αν στη χώρα της σημερινής σας διαμονής διαθέτετε ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης που εκδόθηκε σε αντικατάσταση άδειας την οποία είχε εκδώσει χώρα εκτός ΕΕ, και επιθυμείτε να πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ με τη νέα σας άδεια , δεν μπορείτε να είστε βέβαιος ότι η εν λόγω άδεια θα αναγνωριστεί εκεί, δεδομένου ότι αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα της ΕΕ.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές της νέας σας χώρας για τη διαδικασία αναγνώρισης αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε χώρα εκτός ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης που σας χορηγείται όταν παραδίδετε την αρχική σας άδεια πρέπει να περιέχει έναν κωδικό ο οποίος υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης της αρχικής άδειας (π.χ.: 70.0123456789.NL).

Παράδειγμα

Η Άνχελες είναι Χιλιανή και μετακόμισε στην Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Επειδή η Ισπανία αναγνωρίζει τις χιλιανές άδειες οδήγησης, η Άνχελες αντικατέστησε την άδειά της με ισπανική αφού ολοκλήρωσε ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις.

Με αυτή τη νέα άδεια, η Άνχελες μπορεί να οδηγεί σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, αν ποτέ μετακομίσει από την Ισπανία σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να ενημερωθεί από τις αρχές της χώρας αυτής αν η ισπανική της άδεια αναγνωρίζεται εκεί.

Αν η χώρα αυτή αναγνωρίζει αυτόματα και την χιλιανή της άδεια, θα μπορεί να οδηγεί εκεί με την ισπανική άδεια που αντικατέστησε την αρχική της. Αν όχι, ίσως χρειαστεί να αναγνωρίσει επίσημα την χιλιανή της άδεια στη νέα χώρα ή να την αντικαταστήσει με άδεια της χώρας αυτής.

Είμαι τουρίστας

Από τις 19 Ιανουαρίου 2013 όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ πρέπει να έχουν μορφή πλαστικής «πιστωτικής κάρτας», σύμφωνα με τυποποιημένο ευρωπαϊκό υπόδειγμα, και μεγαλύτερη προστασία της ασφάλειας.

Οι ισχύουσες άδειες θα εξακολουθούν να ισχύουν, όμως θα πρέπει να αντικαθίστανται από το νέο ευρωπαϊκό υπόδειγμα κατά την ανανέωσή τους, ή το αργότερο μέχρι το 2033.

Περισσότερες πληροφορίες

Πριν από την αναχώρησή σας, βεβαιωθείτε ότι η άδειά σας δεν έχει λήξει. Δεν μπορείτε να οδηγείτε σε άλλη χώρα μόνο με προσωρινή άδεια ή βεβαίωση.

Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης

Εφόσον η άδειά σας έχει εκδοθεί σε μια χώρα της ΕΕ, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σε όλη την ΕΕ.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, Γ1, Γ1E, Γ, ΓE, Δ1, Δ1E, Δ και ΔE.

Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης (που εκδίδεται σε αντικατάσταση άδειας που εκδόθηκε σε χώρα εκτός ΕΕ)

Εάν αντικαταστήσατε άδεια που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ με ευρωπαϊκή άδεια στη χώρα της σημερινής σας διαμονής, μπορείτε να οδηγείτε με αυτή σε όλη την ΕΕ.

Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να οδηγείτε στην ΕΕ με άδεια χώρας εκτός ΕΕ, επικοινωνήστε με τις αρχές της χώρας που θα επισκεφθείτε, ή επικοινωνήστε με την πρεσβεία ή το προξενείο σας στη συγκεκριμένη χώρα.

Παράδειγμα

Έφηβοι: Προσέξτε τους περιορισμούς που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την ηλικία

Η Σοφία είναι 14 ετών και απέκτησε άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου στην Ιταλία. Θα ήθελε να οδηγεί μοτοποδήλατο στο Βέλγιο, αλλά για να αποκτήσει τέτοια άδεια εκεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών.

Η Σοφία θα πρέπει να περιμένει να γίνει 16 ετών για να οδηγήσει μοτοποδήλατο στο Βέλγιο. Όταν συμπληρώσει τα 16, θα αρχίσει να ισχύει η ιταλική της άδεια και έτσι θα μπορεί να οδηγεί χωρίς να υποχρεωθεί να περάσει βελγικές εξετάσεις.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Σ' αυτή την περίπτωση τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Σ' αυτή την περίπτωση τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.