Sti

Kender du dine EU-rettigheder? Test din viden i vores quiz.

Opdateret : 09/06/2015

vehicles

Kørekorts gyldighed i EU

Hvad er din situation?
Jeg bor i et andet EU-land

Fra og med 19. januar 2013 skal alle nye kørekort, der udstedes i EU, have form som et kreditkort i plastik med et fælles europæisk format og bedre sikkerhedsbeskyttelse.

Eksisterende kørekort berøres ikke, men de bliver ændret til det nye format, når de skal udskiftes, eller senest i 2033.

Læs mere

Gyldighed i EU-landene

EU-kørekort

Inden du flytter til et andet land, skal du sikre dig, at dit kørekort ikke er udløbet.

Midlertidige kørekort udstedt i dit hjemland anerkendes ikke i andre EU-lande.

Hvis du flytter til at andet land, kan du køre dér med dit nuværende

kørekort, så længe det gælder.

Følgende kategorier AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE anerkendes i hele Europa.

EU-landene skal sørge for, at alle udstedte kørekort har det nye fælles EU-format senest i 2033.

Hvis du har et kørekort, der gælder på livstid, vil det land, du bor i, underrette dig om, hvornår du skal ombytte det til et med det fælles EU-format.

Fornyelse/ombytning af kørekort

Du kan kun få dit kørekort fornyet (eller ombyttet, hvis det er udstedt i et andet land) af myndighederne i det land, du bor i.

De ombytter dit oprindelige kørekort med et lokalt. Derefter gælder de samme regler om gyldighed, lægeerklæringer m.m. som for landets egne borgere.

EU-kørekort udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort

Hvis du har et EU-kørekort, som er udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort i det land, hvor du nu bor, og du vil flytte til et andet EU-land med dit ombyttede kørekort, kan du ikke være sikker på, at dit nye kørekort vil blive anerkendt dér. Det er op til hvert enkelt EU-land.

Du skal spørge myndighederne i det nye land, hvilke regler der gælder for anerkendelse af ikke-EU-kørekort.

Det EU-kørekort, du fik udstedt, da du afleverede kørekortet fra dit hjemland, skal være forsynet med en kode, der viser, hvilket land der oprindelig udstedte det (f.eks. 70.0123456789.NL).

Sagseksempel

Angeles fra Chile flyttede til Spanien for et par år siden. Spanien anerkender chilenske kørekort, så hun kunne ombytte sit til et spansk efter at have ordnet et par administrative formaliteter.

Med sit nye kørekort kan Angeles køre rundt i EU. Men hvis hun en dag flytter fra Spanien til et andet EU-land, skal hun undersøge, om myndighederne dér anerkender hendes spanske kørekort.

Hvis det nye land også automatisk anerkender det oprindelige kørekort fra Chile, kan hun køre videre med sit ombyttede spanske kørekort. Ellers bliver hun nødt til at få sit chilenske kørekort formelt anerkendt eller ombyttet i det nye land.

Jeg er turist

Fra og med 19. januar 2013 skal alle nye kørekort, der udstedes i EU, have form som et kreditkort i plastik med et fælles europæisk format og bedre sikkerhedsbeskyttelse.

Eksisterende kørekort berøres ikke, men de bliver ændret til det nye format, når de skal udskiftes, eller senest i 2033.

Læs mere

Inden du rejser, skal du sikre dig, at dit kørekort ikke er udløbet. Du må ikke køre til et andet land med et midlertidigt kørekort.

EU-kørekort

Hvis dit kørekort er fra et EU-land, kan du bruge det i hele EU.

Følgende kategorier AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE anerkendes i hele Europa.

EU-kørekort (udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort)

Hvis du har udskiftet dit ikke-EU-kørekort med et EU-kørekort i det land, du nu bor i, kan du køre med det i hele EU.

Ikke-EU-kørekort

Hvis du vil køre i EU med et kørekort fra et land uden for EU, skal du kontakte myndighederne i det land, du besøger, eller dit lands ambassade eller konsulat i landet.

Sagseksempel

Teenagere: Pas på forskellige aldersgrænser i EU-landene

Sofia er 14 og har knallertkørekort i Italien. Hun vil gerne køre knallert i Belgien, men der skal man være 16 for at måtte køre på knallert.

Sofia er nødt til at vente, indtil hun bliver 16, før hun kan køre knallert i Belgien. Den dag bliver hendes italienske knallertkørekort gyldigt, så hun kan køre uden at gå op til prøve i Belgien.

Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.