Навигационна пътека

Запознат ли сте с правата си в ЕС? Проверете знанията си с нашата викторина.

Актуализация : 09/06/2015

vehicles

Валидност на шофьорската книжка в ЕС

Какво е вашето положение?
Живея в друга страна от ЕС

От 19 януари 2013 г. всички нови шофьорски книжки, издадени в ЕС, трябва да са с форма на пластмасова кредитна карта, в стандартен европейски формат и с по-сигурна защита.

Издадените до момента книжки остават валидни, но ще бъдат сменени с книжки в новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 г.

Повече информация

Валидност в страните от ЕС

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Преди да се преместите в друга страна от ЕС, уверете се, че срокът на валидност на шофьорската ви книжка не е изтекъл.

Временни шофьорски книжки или удостоверения, издадени във вашата страна, не се признават в другите страни от ЕС.

Ако се преместите в друга държава, можете да продължите да използвате шофьорската си книжка до изтичането на нейния срок на валидност.

Следните категории се признават в цяла Европа: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Страните от ЕС трябва да се погрижат всички шофьорски книжки да бъдат в новия стандартен формат на ЕС най-късно до 2033 г.

Ако имате безсрочна шофьорска книжка, държавата от ЕС, в която пребивавате, ще ви информира кога да смените книжката си с нова в стандартния формат на ЕС.

Подновяване /подмяна на шофьорска книжка

Шофьорската ви книжка може да бъде подновена или, ако е издадена от друга държава, подменена единствено от властите в страната, в която пребивавате постоянно.

Те ще заменят настоящата ви шофьорска книжка с местна шофьорска книжка. За вас ще важат същите правила като за гражданите на тази страна по отношение на срока на валидност, медицинските прегледи и т.н.

Шофьорски книжки от ЕС, издадени в замяна на книжки от страни извън ЕС

Ако притежавате шофьорска книжка от ЕС, издадена в замяна на неевропейска шофьорска книжка от страната, в която живеете в момента, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС с подменената си шофьорска книжка, не можете да разчитате, че книжката ви ще бъде призната в новата страна, тъй като във всяка държава има различна практика в това отношение.

Необходимо е да се информирате от органите в съответната страна какви са приложимите условия по отношение на признаването на неевропейски шофьорски книжки.

Шофьорската книжка, издадена ви в ЕС в замяна на вашата предишна книжка, трябва да съдържа код, посочващ страната, в която е била издадена вашата предишна книжка (например 70.0123456789.NL).

Лична история

Анхелес е чилийка, която се премества в Испания преди няколко години. Тъй като Испания признава чилийските шофьорски книжки, Анхелес успява да замени своята чилийска книжка с испанска книжка след уреждане на някои административни формалности.

С новата си шофьорска книжка Анхелес може да шофира в ЕС. Ако обаче тя реши един ден да се премести от Испания в друга страна от ЕС, тя трябва да се информира дали властите в съответната страна признават испанската ѝ шофьорска книжка.

Ако в новата ѝ страна на пребиваване предишната ѝ чилийска книжка също се признава автоматично, тя ще може да продължи да шофира със своята испанска шофьорска книжка. Ако това не е така, може да се наложи чилийската ѝ шофьорска книжка да бъде официално призната или заменена в новата страна.

Турист съм

От 19 януари 2013 г. всички нови шофьорски книжки, издадени в ЕС, трябва да са с форма на пластмасова кредитна карта, в стандартен европейски формат и с по-сигурна защита.

Издадените до момента книжки остават валидни, но ще бъдат сменени с книжки в новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 г.

Повече информация

Преди да отпътувате за друга страна от ЕС, уверете се, че срокът на валидност на шофьорската ви книжка не е изтекъл. Не можете да шофирате в друга страна само с временна книжка или удостоверение.

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Ако шофьорската ви книжка е издадена от страна от ЕС, можете да я използвате в целия Съюз.

Следните категории се признават в цяла Европа: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Шофьорски книжки от ЕС (издадени в замяна на книжки от страни извън ЕС)

Ако сте подменили неевропейската си шофьорска книжка за книжка от ЕС в страната, в която живеете понастоящем, можете да шофирате с нея в целия Съюз.

Шофьорски книжки, издадени извън ЕС

Ако желаете да шофирате в ЕС с книжка, издадена в страна извън Съюза, моля свържете се с компетентните органи в страната, която посещавате, или с посолството или консулство на вашата държава в тази страна.

Лична история

Тийнейджъри: Внимавайте за различните възрастови ограничения в различните страни от ЕС

София е на 14 години и има свидетелство за управление на мотопед в Италия. Тя би желала да кара мотопед в Белгия, но минималната възраст за управление на мотопед там е 16 години.

София ще трябва да изчака да стане на 16 години, за да може да кара своя мотопед в Белгия. В деня на навършаване на тази възраст италианската ѝ шофьорска книжка ще стане валидна и тя няма да трябва да държи изпит в Белгия.

Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.