Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – Platnosť v iných krajinách EÚ

 • Mám vodičský preukaz vydaný v Spojenom kráľovstve. Bude platiť aj v iných krajinách EÚ, do ktorých sa chystám počas svojej letnej dovolenky?

  ÁNO – vodičský preukaz vydaný členským štátom EÚ sa uznáva v celej Európskej únii. Tieto skupiny sú uznané na úrovni EÚ: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

  Viac o:

 • Budem môcť počas dovolenky v zahraničí viesť svoju trojkolku, ak som držiteľom vodičského preukazu na motocykel?

  ÁNO – existujú 2 typy trojkoliek, ľahšie (skupina A1) a ťažšie (skupina A). Požiadavky týkajúce sa trojkoliek a motocyklov sa môžu líšiť (napr. vek).

  Viac o:

 • Môžem viesť motorové vozidlo v iných krajinách EÚ, ak som svoj vodičský preukaz skupiny B dostala, keď som mala 17 rokov?  

  Ak máte stále 17 rokov, niektoré krajiny môžu odmietnuť uznať váš vodičský preukaz skupiny B (osobné automobily). Ak však máte viac ako 18 rokov, ostatné krajiny EÚ musia váš preukaz skupiny B uznať aj v prípade, že ste mali v deň jeho vydania len 17 rokov.

  Viac o:

 • Môj vodičský preukaz nemá nový formát EÚ. Bude napriek tomu platný v iných krajinách Únie?

  ÁNO – ak bolo váš vodičský preukaz vydaný v členskom štáte EÚ a je na ňom vyznačené obdobie platnosti 10 alebo 15 rokov. V takomto prípade ho môžte používať až do vypršania jeho platnosti. Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že všetky vodičské preukazy budú mať najneskôr do roku 2033 štandardný formát EÚ.

  NIE – ak ste držiteľom vodičského preukazu, ktorý má dlhšiu platnosť (napr. neobmedzenú), budete si ho musieť vymeniť najneskôr do 19. januára 2033. Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, môžu vás po dvoch rokoch pobytu príslušné orgány vyzvať, aby ste si svoj vodičský preukaz vymenili za miestny.

  Viac o:

 • Som Brazílčan. Je môj medzinárodný vodičský preukaz platný v celej EÚ, alebo ho môžem používať iba v Portugalsku?

  Váš medzinárodný vodičský preukaz je v podstate len overeným prekladom vášho brazílskeho vodičského preukazu. Môžete ho použiť iba v Portugalsku, pretože len táto krajina uznáva brazílske vodičské preukazy. Ak sa však presťahujete do iného členského štátu EÚ, ktorý neuznáva brazílske vodičské preukazy, váš medzinárodný preukaz nebude platiť. Pravidlá vzájomného uznávania sa týkajú len vodičských preukazov, ktoré boli pôvodne vydané v EÚ.

  Viac o:

 • Môžem mať 2 vodičské preukazy, ktoré boli vydané v dvoch rôznych krajinách EÚ, zároveň?  

  NIE – nikto nemôže byť držiteľom viac ako jedného vodičského preukazu. To platí aj v prípade, ak vodičský preukaz vlastne nemáte, lebo vám bol odobratý v dôsledku udelenia trestu zákazu riadenia motorového vozidla.

  Viac o:

 • Som Belgičan. Počas dovolenky v Španielsku mi bol udelený zákaz vedenia motorového vozidla. Môžem napriek tomu svoj vodičský preukaz používať v Belgicku?  

  To závisí od toho, či v Španielsku žijete (trávite tu väčšinu roka). Ak áno, zákaz sa vzťahuje na všetky krajiny vrátane Belgicka Ak nie (napríklad ste v krajine ako turista), vzťahuje sa iba na Španielsko a španielske orgány vám musia váš vodičský preukaz vrátiť pri odjazde z krajiny.

  Viac o:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi