Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Mistoqsijiet Frekwenti – Validità fil-pajjiżi tal-UE

 • Nista' nsuq karozza f'pajjiżi oħra tal-UE dan is-sajf bil-liċenzja tar-Renju Unit tiegħi?

  IVA — Il-liċenzji kollha tal-UE huma rikonoxxuti kullimkien fl-UE. Il-kategoriji rikonoxxuti fl-UE huma: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D u DE.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Nista' nsuq it-triċiklu tiegħi b'liċenzja tal-muturi matul il-vaganzi tiegħi f'pajjiż ieħor?

  YES — Jeżistu żewġ tipi ta' triċikli, dawk ħfief (kategorija A1) u dawk itqal (kategorija A). Jista' jkun hemm rekwiżiti differenti għat-triċikli u l-muturi bħall-età.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Nista' nsuq f'pajjiżi oħra tal-UE b'liċenjza tal-kategorija B għalkemm ksibtha meta kelli 17-il sena?  

  Jekk għad għandek 17-il sena, xi pajjiżi jistgħu jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-liċenzja B tiegħek (p.e. għall-karozzi). Iżda jekk issa għandek 18-il sena jew aktar, il-pajjiżi l-oħra tal-UE għandhom jirrikonoxxu l-liċenzja B tiegħek anke jekk din inħarġitlek meta kellek biss 17-il sena.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Il-liċenzja tas-sewqan tiegħi mhix "mudell tal-liċenzja tal-UE". Xorta hi valida f'pajjiżi oħra tal-UE?

  IVA — Jekk il-liċenzja tas-sewqan tiegħek inħarġet minn pajjiż tal-UE u ssemmi perjodu ta' validitià ta' 10 snin jew 15-il sena, tibqa' valida sakemm tiskadi. Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li l-liċenzji tas-sewqan kollha li jinsabu fl-idejn bħalissa jkunu fil-format standard tal-UE sal-2033.

  LE — Jekk għandek liċenzja tas-sewqan b'perjodu ta' validitià itwal, eż. għal ħajtek, trid tinbidel sat-19 ta' Jannar 2033. Barra minn hekk, jekk tieħu r-residenza f'pajjiż ieħor tal-UE, tista' tintalab tbiddel il-liċenzja tas-sewqan ma' waħda lokali wara sentejn.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Jien Brażiljan. Il-liċenzja tas-sewqan internazzjonali tiegħi hi valida fl-UE, jew nista' nużaha biss fil-Portugall?

  Il-liċenzja tas-sewqan internazzjonali mhi xejn ħlief traduzzjoni ċertifikata tal-liċenzja tas-sewqan Brażiljana tiegħek. Tista' tuża l-liċenzja internazzjonali fil-Portugall biss għax il-Portugall jirrikonoxxi l-liċenzji Brażiljani. Iżda jekk tmur f'pajjiż ieħor tal-UE li ma jirrikonoxxix il-liċenzja Brażiljana tiegħek, il-liċenjza internazzjonali ma tiswa għal xejn. Ir-regoli dwar ir-rikonoxximent reċiproku japplikaw biss għal-liċenzji li jinħarġu oriġinarjament mill-UE.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Hu possibbli li jkolli żewġ liċenzji tas-sewqan maħruġa minn żewġ pajjiżi tal-UE fl-istess ħin?  

  LE — Ħadd ma jista' jkollu iktar minn liċenzja tas-sewqan waħda — lanqas jekk il-liċenzja tas-sewqan tiegħek ġiet sospiża minħabba projbizzjoni tas-sewqan.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Jien Belġjan. Dan l-aħħar irċevejt projbizzjoni tas-sewqan fuq il-liċenzja Belġjana waqt li kont fuq btala fi Spanja. Xorta nista' nuża l-liċenzja tiegħi fil-Belġju?  

  Jiddependi jekk intix resident fi Spanja jew le. Jekk int, il-projbizzjoni tapplika fid-dinja kollha, inkluż fil-Belġju. Jekk m'intix, tapplika biss fi Spanja u l-awtoritajiet Spanjoli għandhom jagħtuk il-liċenzja lura meta titlaq mill-pajjiż.

  Aktar tagħrif dwar:

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika