Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

KKK – Juhiloa kehtivus ELi liikmesriikides

 • Oman Ühendkuningriigi juhiluba. Kas võin käesoleval suvel juhtida autot teistest ELi liikmesriikides?

  JAH — kõiki ELi juhilubasid tunnustatakse kõikjal ELis. ELi tasandil tunnustatavad kategooriad on: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

  Täiendavalt:

 • Kas võin sõita oma kolmerattalise mootorsõidukiga välismaal puhkusel olles, kui mul on mootorratta juhtimise luba?

  JAH — kolmerattalisi mootorsõidukeid on kahte tüüpi: kergemad (kategooria A1) ja raskemad (kategooria A). Kolmerattaliste mootorsõidukite ja mootorrataste puhul võib nõuetes esineda erinevusi (nt vanusest tulenevaid erinevusi).

  Täiendavalt:

 • Kas ma võin teistes ELi liikmesriikides sõita oma B-kategooria juhiloaga, kuigi sain selle 17-aastaselt?  

  Kui olete ka praegu 17-aastane, siis ei pruugi osad riigid teie B-kategooria juhiluba (s.t autojuhiluba) tunnustada. Kui olete 18-aastane või vanem, peavad teised ELi liikmesriigid teie B-kategooria juhiluba tunnustama ning seda isegi siis, kui saite selle 17-aastaselt.

  Täiendavalt:

 • Minu juhiluba ei ole välja antud uue „ELi juhiloamudeli” vormis. Kas see kehtib siiski ka teistes ELi liikmesriikides?

  JAH — kui teie juhiluba on välja antud ELi liikmesriigis ning sellele on kehtivusajaks märgitud 10 või 15 aastat, jääb see kehtima kuni asjaomase kehtivusaja lõpuni. ELi liikmesriigid peavad tagama, et hiljemalt aastaks 2033 on kõik kasutusel olevad juhiload uue ELi juhiloamudeli vormis.

  EI — kui teie juhiloa kehtivusaeg on pikem (nt kogu eluks), tuleb see enne 19. jaanuari 2033 välja vahetada. Kui te hakkate mõne teise ELi liikmesriigi residendiks, võidakse teilt lisaks nõuda, et vahetaksite oma juhiloa kahe aasta jooksul kohaliku juhiloa vastu välja.

  Täiendavalt:

 • Olen brasiillane. Kas mu rahvusvaheline juhiluba kehtib kogu ELis või ainult Portugalis?

  Teie rahvusvaheline juhiluba on üksnes kinnitatud tõlge teie oletatavasti Brasiilias väljastatud juhiloast. Võite rahvusvahelist juhiluba Portugalis kasutada vaid seepärast, et Portugal tunnustab Brasiilia juhiluba. Kui te asute elama mõnda teise ELi liikimesriiki, kes ei tunnusta teie Brasiilia juhiluba, ei ole teil rahvusvahelisest juhiloast mingit kasu. Vastastikune tunnustamine toimib üksnes selliste juhilubade puhul, mis on väljastatud ELis.

  Täiendavalt:

 • Kas ühel inimesel võib samaaegselt olla kaks juhiluba, mis on väljastatud kahes erinevas liikmesriigis?  

  EI — keegi ei tohi omada rohkem kui ühte juhiluba, isegi mitte juhul, kui teie juhiloa kehtivus on sõidukeelu tõttu ajutiselt peatatud.

  Täiendavalt:

 • Olen belglane. Jäin hiljuti Hispaanias sõidukeelu tõttu ilma oma juhiloast. Kas võin sellele vaatamata Belgias oma juhiluba kasutada?  

  See sõltub sellest, kas olete Hispaania resident või mitte. Kui olete, siis kehtib sõidukeeld kogu maailmas ning seega loomulikult ka Belgias. Kui te Hispaania resident ei ole, siis kohaldatakse keeldu üksnes Hispaanias ning kui te riigist lahkute, peavad sealsed ametiasutused teile teie juhiloa tagastama.

  Täiendavalt:

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega