Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Vanliga frågor – Giltighet i EU-länderna

 • Jag ska flytta från Grekland till Bulgarien. Kommer mitt grekiska körkort att gälla där?  

  Eftersom ditt körkort är utfärdat av ett EU-land så gäller det i hela EU. Om det fortfarande gäller, behöver du inte omedelbart byta ut det mot ett bulgariskt. Du måste emellertid byta ut det före 2033 när alla körkort ska vara EU-körkort. Om du fick ditt första körkort i ett land utanför EU och du har bytt ut det mot ett grekiskt körkort, är Bulgarien inte skyldigt att godkänna det.

  Läs mer om:

 • Jag har flyttat till Frankrike och har ett brittiskt körkort med traktorbehörighet. Gäller den behörigheten i Frankrike?

  Behörighet för traktor omfattas inte av några gemensamma EU-regler, så de franska myndigheterna bestämmer själva om de vill erkänna den eller inte. Om de erkänner behörigheten kommer de att registrera den på ett nytt franskt körkort.

  Läs mer om:

 • Får jag köra i andra EU-länder med mitt B-körkort om jag tog mitt körkort när jag var 17?  

  Om du fortfarande är 17 kan vissa länder vägra att godkänna ditt B-körkort (dvs. för personbil). Om du är 18 år eller äldre måste alla EU-länder godkänna ditt B-körkort trots att det utfärdades när du var bara 17.

  Läs mer om:

 • Mitt körkort är inget nytt körkort enligt ”EU-modellen”. Gäller det ändå i andra EU-länder?

  JA – Om ditt körkort har utfärdats i ett EU-land, gäller det i EU tills det går ut. EU-länderna ska se till att alla gällande körkort har det nya EU-standardformatet senast 2033.

  Om du har ett körkort som gäller livet ut kommer du att få information från EU-landet där du är folkbokförd när du måste byta ut körkort.

  Läs mer om:

 • Jag kommer från Brasilien och jag undrar om mitt  internationella körkort gäller i hela EU eller om jag bara kan använda det i Portugal?  

  Ditt internationella körkort är antagligen bara en certifierad översättning av ditt brasilianska körkort. Det kan du bara använda i Portugal eftersom bara Portugal godkänner ditt brasilianska körkort. Men om du flyttar till ett annat EU-land som inte godkänner ditt brasilianska körkort är det internationella körkortet oanvändbart. Regeln om ömsesidigt erkännande av körkort gäller bara körkort från EU-länderna.

  Läs mer om:

 • Jag blev stoppad av polisen i Nederländerna, där jag bor nu. De sa att jag måste byta ut mitt danska körkort mot ett nederländskt. Stämmer det?

  JA – men bara om ditt körkort har längre giltighetstid än vad EU-reglerna tillåter. I så fall får de nederländska myndigheterna begära att du byter ut ditt körkort mot ett nederländskt. Om du begår någon trafikförseelse i landet där du nu är folkbokförd kan du också få byta ut ditt körkort.

  Annars krävs det vanligtvis inte att du måste byta ut ditt körkort från ett annat EU-land, men du får naturligtvis göra det om du vill.

  Läs mer om:

 • Jag har precis flyttat från Belgien till Italien. De italienska myndigheterna säger att mitt belgiska körkort gäller i landet men vill förkorta giltighetstiden. För att kunna förnya körkortet måste jag dessutom genomgå en läkarundersökning. Stämmer det?  

  NEJ – De italienska myndigheterna får inte tillämpa EU-reglerna om giltighetstid förrän du har varit folkbokförd där i två år.

  Läs mer om:

 • Jag har flyttat till ett annat EU-land. Kan jag fortfarande ansöka om körkort i mitt hemland?  

  NEJ – du kan bara ansöka i det land där du är folkbokförd, dvs. det land där du befinner dig den största delen av året. Detsamma gäller om du vill ha ett nytt körkort (om ditt körkort kommit bort eller blivit stulet) eller lägga till en ny behörighet (då måste du byta ditt körkort mot ett från det nya landet).

  Läs mer om:

 • Jag är från Irland och har flyttat till Storbritannien för att studera. Var ska jag ansöka om körkort?  

  Om du läser vid ett universitet eller en annan skola i ett EU-land så behöver du inte skriva dig där. Därför ska du ansöka om körkort i Irland.

  Läs mer om:

 • Får man ha två körkort från två olika EU-länder samtidigt?  

  NEJ – man får inte ha flera körkort – inte ens om man har fått sitt körkort indraget kan man få ett andra körkort i ett annat EU-land.

  Läs mer om:

 • Jag ska förnya mitt körkort i ett annat EU-land än det som utfärdade det. Måste jag översätta körkortet?

  NEJ – Myndigheterna ska erkänna körkortet utan några formaliteter.

  Läs mer om:

 • Jag ska flytta till ett annat EU-land – gäller mitt körkort i det nya landet?

  Det beror på om ditt första körkort utfärdades av ett EU-land eller inte.

  • Om ditt första körkort utfärdades av ett EU-land

  JA – ditt körkort gäller i hela EU. Men ditt nya land kan kräva att du byter ut ditt körkort mot landets körkort, om ditt körkort har längre giltighetstid än 10–15 år.

  • Om ditt första körkort utfärdades av ett land utanför EU och du därefter bytt ut det mot ett körkort från ett EU-land, så gäller ditt körkort inte nödvändigtvis i det andra EU-landet.

  Om du till exempel bytte ut ditt amerikanska körkort mot ett franskt medan du bodde i Frankrike, men du nu ska flytta till Sverige, så kan Sverige besluta att godkänna ditt franska körkort. Om inte, får du troligtvis ett svenskt körkort efter genomgånget körkortsprov i Sverige.

  Om det här stämmer på dig är det bäst att du kontaktar myndigheterna i ditt nya land och frågar om ditt körkort gäller där.

  Läs mer om:

 • Jag studerar i ett annat EU-land och vill ta körkort. Var ska jag göra det?

  Regeln är att man ska ta körkort där man är folkbokförd, och du behöver inte skriva dig i det andra landet eftersom du bara studerar där.

  Läs mer om:

 • Gäller alla behörigheter på mitt körkort i andra EU-länder?  

  VISSA GÖR DET – följande behörigheter erkänns i alla EU-länder: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

  Andra behörigheter gäller inte – några är helt och hållet nationella.

  Till exempel erkänns traktorbehörighet på ett brittiskt körkort inte nödvändigtvis i ett annat EU-land om du vill byta ut ditt körkort där.

  Då bestämmer de nationella myndigheterna om de ska ge dig motsvarande behörighet på det landets körkort.

  Läs mer om:

 • Jag har tagit mitt körkort i ett EU-land och nu vill jag skaffa mig ny behörighet i det land där jag nu bor. Hur gör jag?  

  Ansök hos myndigheterna i landet där du bor nu. Om du får ny behörighet kommer ditt gamla körkort att bytas ut mot ett nytt.

  Läs mer om:

 • Jag bor i Spanien och har ett belgiskt körkort. Den spanska polisen har förbjudit mig att köra i Spanien. Kan jag fortfarande använda körkortet i Belgien?  

  NEJ – om du har fått körkortet indraget i landet där du bor gäller indragningen i alla länder.

  Läs mer om:

 • När jag var på semester i Spanien nyligen fick jag körkortet indraget och förbjöds att köra i landet. Jag bor i Belgien där mitt körkort är utfärdat. Får jag fortfarande köra här?  

  JA – ett förbud mot att köra som utfärdats i ett land som du besöker gäller bara i det landet. När du lämnar landet måste myndigheterna återlämna ditt körkort.

  Läs mer om:

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet