Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – platnosť vodičského preukazu v krajinách EÚ

 • Sťahujem sa do Bulharska. Uznajú mi tam môj grécky vodičský preukaz?  

  Keďže bol váš preukaz vydaný v krajine EÚ, uznáva sa na jej celom území. Ak je platný, nebudete si ho musieť hneď vymeniť za bulharský preukaz. V každom prípade si ho však budete musieť vymeniť pred rokom 2033, keď všetky vodičské preukazy budú musieť mať štandardný formát EÚ. Ak však bol váš pôvodný vodičský preukaz vydaný v krajine mimo EÚ a následne vymenený za grécky, Bulharsko ho nemusí uznať.

  Viac o:

 • Presťahoval som sa do Francúzska. Uznajú miestne orgány skupinu „traktor“ uvedenú na mojom vodičskom preukaze, ktorý bol vydaný v Spojenom kráľovstve?

  Na skupinu traktory sa nevzťahujú spoločné pravidlá na úrovni EÚ a francúzske orgány ju môžu, ale nemusia uznať. Ak ju uznajú, vyznačia ju na novom francúzskom vodičskom preukaze.

  Viac o:

 • Môžem viesť motorové vozidlo v iných krajinách EÚ, ak som svoj vodičský preukaz skupiny B dostala, keď som mala 17 rokov?  

  Ak máte ešte stále 17 rokov, niektoré krajiny môžu odmietnuť uznať váš vodičský preukaz skupiny B (osobné automobily). Ak však máte viac ako 18 rokov, ostatné krajiny EÚ musia váš preukaz uznať aj v prípade, že ste mali v deň jeho vydania len 17 rokov.

  Viac o:

 • Môj vodičský preukaz nemá nový štandardizovaný formát EÚ. Bude napriek tomu platný v iných krajinách Únie?

  ÁNO – ak bolo váš vodičský preukaz vydaný členským štátom EÚ, môžete ho po obdobie jeho platnosti používať na celom území EÚ. Krajiny EÚ musia zabezpečiť, že všetky vodičské preukazy budú mať najneskôr do roku 2033 štandardný formát EÚ.

  Ak ste držiteľom vodičského preukazu, ktorý platí bez časového obmedzenia (po celý váš život), príslušné orgány krajiny, v ktorej máte svoje obvyklé bydlisko, vás budú informovať o tom, kedy si máte vymeniť svoj vodičský preukaz.

  Viac o:

 • Som Brazílčan. Je môj medzinárodný vodičský preukaz platný v celej EÚ, alebo ho môžem používať iba v Portugalsku?  

  Váš medzinárodný vodičský preukaz je v podstate len overeným prekladom vášho brazílskeho vodičského preukazu. Môžete ho použiť iba v Portugalsku, pretože len táto krajina uznáva brazílske vodičské preukazy. Ak sa však presťahujete do iného členského štátu EÚ, ktorý neuznáva brazílske vodičské preukazy, neuznajú vám tam ani váš medzinárodný preukaz. Pravidlá vzájomného uznávania sa týkajú len vodičských preukazov, ktoré boli pôvodne vydané v EÚ.

  Viac o:

 • Moje obvyklé bydlisko je v Holandsku. Zastavila ma polícia, ktorá mi oznámila, že si musím vymeniť svoj dánsky vodičský preukaz za miestny. Postupovali policajti správne?

  ÁNO – ale len v prípade, že váš preukaz je platný dlhšie, ako obdobie povolené právnymi predpismi EÚ. V tomto prípade vás holandské orgány môžu vyzvať k tomu, aby ste si svoj vodičský preukaz vymenil za miestny. Povinnosť vymeniť si vodičský preukaz môže vzniknúť aj v súvislosti so sankciami za porušenie pravidiel cestnej premávky, ktorých ste sa dopustili v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko (t. j. v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku).

  Vo všeobecnosti možno povedať, že v iných prípadoch by vás miestne orgány nemali vyzvať k výmene vodičského preukazu. Môžete to však urobiť dobrovoľne.

  Viac o:

 • Presťahoval som z Belgicka do Talianska. Talianske orgány uznali môj belgický vodičský preukaz, ale chcú skrátiť jeho platnosť a podmieniť jeho obnovenie pravidelnými lekárskymi prehliadkami. Postupujú správne?  

  NIE – talianske orgány môžu uplatniť pravidlá EÚ týkajúce sa platnosti vodičských preukazov, ale až po tom, ako budete mať v Taliansku svoje obvyklé bydlisko viac ako 2 roky.

  Viac o:

 • Presťahoval som sa do inej krajiny EÚ. Môžem požiadať o vodičský preukaz vo svojej domovskej krajine?  

  NIE – o vodičský preukaz môžete požiadať iba v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko (t. j. v krajine, v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku). To isté platí v prípade, ak chcete požiadať o obnovenie vodičského preukazu (v prípade jeho straty alebo odcudzenia) alebo o pridanie novej skupiny (v takýchto prípadoch ho budete musieť vymeniť za miestny vodičský preukaz).

  Viac o:

 • Som Slovák a v súčasnosti študujem v Spojenom kráľovstve. Kde mám podať žiadosť o vodičský preukaz?  

  Štúdium v inej krajine EÚ sa nepovažuje za zmenu obvyklého bydliska. Preto musíte svoju žiadosť o vodičský preukaz predložiť na Slovensku.

  Viac o:

 • Je možné, aby som mal v rovnakom čase dva vodičské preukazy vydané v dvoch rôznych krajinách EÚ?  

  NIE – každý môže mať maximálne jeden vodičský preukaz. Ani v prípade, že vám bol preukaz odňatý, vám nemôže iná krajina EÚ vydať nový vodičský preukaz.

  Viac o:

 • Chcem si obnoviť svoj vodičský preukaz v inej krajine ako je tá, ktorá ho vydala. Musím predložiť jeho preklad?

  NIE — príslušné orgány musia váš vodičský preukaz uznať bez ďalších formálnych požiadaviek.

  Viac o:

 • Sťahujem sa do inej európskej krajiny – uznajú mi môj súčasný vodičský preukaz?

  To bude závisieť od toho, či bol váš pôvodný vodičský preukaz vydaný v krajine EÚ:

  • Ak bol váš pôvodný vodičský preukaz vydaný v krajine EÚ:

  ÁNO – váš súčasný vodičský preukaz bude uznaný v celej EÚ. Orgány hostiteľskej krajiny však môžu požadovať, aby ste si ho vymenili za miestny, ak na vašom súčasnom vodičskom preukaze nie je vyznačené obdobie platnosti v dĺžke 10 alebo 15 rokov.

  • Ak bol váš pôvodný vodičský preukaz vydaný v krajine mimo EÚ, ale neskôr vymenený za miestny v jednom z členských štátov EÚ, iný členský štát ho NEMUSÍ NEVYHNUTNE uznať.

  Ak ste napríklad vymenili svoj vodičský preukaz z USA za francúzsky, keď ste žili vo Francúzsku, a teraz sa sťahujete do Švédska, Švédsko sa môže rozhodnúť, či váš francúzsky vodičský preukaz uzná. Ak nie, pravdepodobne dostanete švédsky preukaz až po absolvovaní skúšok.

  Ak sa nachádzate v podobnej situácii, kontaktujte príslušné orgány a overte si, či bude váš vodičský preukaz uznaný.

  Viac o:

 • Študujem v inom členskom štáte EÚ a chcem požiadať o vydanie vodičského preukazu. Kde mám podať žiadosť?

  Žiadosť budete musieť predložiť vo svojej krajine pôvodu, pretože štúdium v inej krajine sa nepovažuje za zmenu obvyklého bydliska.

  Viac o:

 • Sú skupiny vyznačené v mojom vodičskom preukaze platné v iných európskych krajinách?  

  NIEKTORÉ ÁNO – tieto skupiny uznávajú všetky krajiny EÚ: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

  NIEKTORÉ NIE SÚ.

  Napríklad skupina „traktor“ na vodičských preukazoch Spojeného kráľovstva nemusí byť pri výmene preukazu nevyhnutne uznaná v inej krajine EÚ.

  V tomto prípade je na vnútroštátnych orgánoch, či vám vo vašom novom vodičskom preukaze vyznačia ekvivalentnú skupinu.

  Viac o:

 • Som držiteľom vodičského preukazu vydaného v členskom štáte EÚ a chcem si ho v krajine, v ktorej žijem, rozšíriť o novú skupinu vozidiel. Ako mám postupovať?  

  Obráťte sa na orgány v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko (t. j. v krajine, v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku). Po tom, ako získate oprávnenie na novú skupinu, vám vodičský preukaz vymenený za nový.

  Viac o:

 • Žijem v Španielsku a mám belgický vodičský preukaz. Nedávno mi tu bol udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Môžem napriek tomu svoj vodičský preukaz používať v Belgicku?  

  NIE – zákaz vedenia motorového vozidla vydaný v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko (t. j. v krajine, v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku), platí vo všetkých štátoch sveta.

  Viac o:

 • Počas dovolenky v Španielsku mi bol udelený zákaz vedenia motorového vozidla. Žijem v Belgicku, kde bol vydaný aj môj vodičský preukaz. Môžem ho doma naďalej používať?  

  ÁNO – zákaz vedenia motorového vozidla udelený v krajine, ktorú ste navštívili, sa vzťahuje iba na túto krajinu. Pri odchode z krajiny vám musia váš vodičský preukaz vrátiť.

  Viac o:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi