Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Najczęściej zadawane pytania — Ważność prawa jazdy w krajach UE

 • Przeprowadzam się do Bułgarii. Czy moje greckie prawo jazdy będzie tam uznawane?  

  Ponieważ Twoje prawo jazdy zostało wydane przez kraj UE, będzie uznawane w całej UE. Jeśli jest ono nadal ważne, nie musisz od razu wymieniać go na bułgarskie prawo jazdy — jednak będziesz musiał to zrobić przed upływem 2033 r. — do tego czasu wszystkie znajdujące się w obiegu prawa jazdy będą musiały mieć standardowy europejski format. Jeśli pierwsze prawo jazdy uzyskałeś poza granicami UE, a następnie wymieniłeś je na greckie prawo jazdy, Bułgaria nie ma obowiązku go uznawać.

  Więcej:

 • Przeprowadziłem się do Francji. Czy kategoria „traktory” podana w moim brytyjskim prawie jazdy będzie tam uznawana?

  Kategoria prawa jazdy pozwalająca prowadzić traktor nie jest objęta wspólnymi przepisami na szczeblu UE, dlatego Francja może uznać jej ważność lub też nie. Jeśli kategoria ta zostanie uznana, będzie to zapisane w nowym francuskim prawie jazdy.

  Więcej:

 • Czy mogę jeździć po innych krajach UE, jeśli mam prawo jazdy kategorii B, które otrzymałem w wieku 17 lat?  

  Jeśli nadal masz 17 lat, niektóre kraje UE mogą odmówić uznania Twojego prawa jazdy kategorii B (np. na samochody). Jednak jeśli masz już co najmniej 18 lat, inne kraje UE muszą uznać Twoje prawo jazdy kategorii B, nawet jeśli Ci je wydano, kiedy miałeś dopiero 17 lat.

  Więcej:

 • Moje prawo jazdy nie jest zgodne z nowym unijnym wzorem prawa jazdy. Czy mimo to jest ważne w innych krajach UE?

  TAK — Jeśli Twoje prawo jazdy zostało wydane w kraju UE, pozostaje ważne w całej Unii, aż do wygaśnięcia terminu ważności. Kraje UE muszą zadbać o to, by wszystkie znajdujące się w obiegu prawa jazdy otrzymały standardowy europejski format najpóźniej do 2033 r.

  Jeśli posiadasz prawo jazdy wydane na czas nieokreślony, kraj UE, w którym teraz mieszkasz, poinformuje Cię, w jakim terminie musisz je wymienić.

  Więcej:

 • Jestem Brazylijczykiem. Czy moje międzynarodowe prawo jazdy jest ważne w całej UE, czy też wolno mi korzystać z niego tylko w Portugalii?  

  Twoje międzynarodowe prawo jazdy to nic innego jak uwierzytelnione tłumaczenie Twojego prawa jazdy, które prawdopodobnie uzyskałeś w Brazylii. Możesz z niego korzystać w Portugalii tylko dlatego, ponieważ kraj ten uznaje Twoje brazylijskie prawo jazdy. Jeśli jednak wyjedziesz do innego kraju UE, który go nie uznaje, Twoje brazylijskie prawo jazdy będzie tam nieprzydatne. Zasada wzajemnego uznawania prawa jazdy ma zastosowanie wyłącznie do tych dokumentów, które pierwotnie wydano w jednym z krajów UE.

  Więcej:

 • Mieszkam teraz w Holandii. Zatrzymała mnie tam policja i powiedziała, że muszę wymienić swoje duńskie prawo jazdy na miejscowe. Czy jest to zgodne z prawem?

  TAK — ale tylko w przypadku, gdy Twoje prawo jazdy ma dłuższy okres ważności niż dopuszczają to przepisy UE. W takim przypadku władze Danii mogą zażądać od Ciebie wymiany holenderskiego prawa jazdy na duńskie. Kary za naruszenia przepisów ruchu drogowego w kraju zamieszkania również mogą prowadzić do tego, że będziesz zmuszony wymienić prawo jazdy.

  W pozostałych przypadkach z reguły nie będziesz musiał wymieniać prawa jazdy, które uzyskałeś w innym kraju UE, chyba że zrobisz to na własne życzenie.

  Więcej:

 • Przeprowadziłem się z Belgii do Włoch. Władze włoskie uznają moje belgijskie prawo jazdy, chcą jednak skrócić okres jego ważności i uzależniają odnowienie go od wyniku okresowych badań lekarskich. Czy jest to zgodne z prawem?  

  NIE — Władze Włoch mogą zastosować unijne przepisy dotyczące okresów ważności, ale dopiero po dwóch latach od czasu zamieszkania przez Ciebie w tym kraju.

  Więcej:

 • Przeprowadziłem się do innego kraju UE. Czy nadal mogę ubiegać się o prawo jazdy w kraju pochodzenia?  

  NIE — Możesz złożyć odpowiedni wniosek tylko w kraju, w którym teraz mieszkasz, tzn. w którym zazwyczaj mieszkasz przez większą część roku. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku ubiegania się o nowe prawo jazdy (w razie zgubienia lub kradzieży) lub o dodatkową kategorię (w tym przypadku Twoje prawo jazdy zostanie wymienione na miejscowe).

  Więcej:

 • Jestem obywatelem Irlandii i przeprowadziłem się do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia studiów. Gdzie powinienem złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy?  

  Wyjazd na studia uniwersyteckie bądź w celu nauki w szkole nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania. Dlatego powinieneś ubiegać się o prawo jazdy w Irlandii.

  Więcej:

 • Czy można posiadać równocześnie dwa prawa jazdy wydane przez dwa różne kraje UE?  

  NIE — Nikt nie może posiadać więcej niż jedno prawo jazdy – nawet osoba, której prawo jazdy cofnięto, nie może uzyskać drugiego prawa jazdy w innym państwie członkowskim.

  Więcej:

 • Zamierzam odnowić prawo jazdy w kraju UE innym niż ten, który je wydał. Czy muszę przedstawić jego tłumaczenie?

  NIE — Władze muszą uznać prawo jazdy bez dodatkowych formalności.

  Więcej:

 • Przeprowadzam się do innego kraju w Europie – czy moje prawo jazdy będzie tam uznawane?

  Zależy to od tego, czy Twoje pierwsze prawo jazdy zostało wydane przez kraj UE.

  • Jeśli Twoje pierwsze prawo jazdy zostało wydane przez kraj UE:

  TAK — Twoje dotychczasowe prawo jazdy będzie uznawane w całej UE. Państwo przyjmujące może wymagać od Ciebie wymiany na miejscowy dokument, jeśli w Twoim dotychczasowym prawie jazdy nie podano okresu ważności wynoszącego od 10 do 15 lat.

  • Jeśli Twoje pierwsze prawo jazdy wydano poza granicami UE, a następnie wymieniono na miejscowe prawo jazdy w jednym z krajów UE, pozostałe kraje UE NIE MAJĄ OBOWIĄZKU go uznawać.

  Na przykład, jeżeli mieszkałeś we Francji i wymieniłeś swoje amerykańskie prawo jazdy na francuskie, ale teraz przeprowadzasz się do Szwecji – Szwecja może uznać Twoje francuskie prawo jazdy. Jeżeli tego nie zrobi, prawdopodobnie szwedzkie prawo jazdy dostaniesz dopiero po zdaniu egzaminu na prawo jazdy w Szwecji.

  Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, dowiedz się od władz nowego kraju, czy Twoje prawo jazdy jest uznawane.

  Więcej:

 • Studiuję za granicą w UE i zamierzam zdobyć prawo jazdy. Gdzie mam złożyć wniosek?

  O nowe prawo jazdy musiałbyś się starać w swoim kraju pochodzenia, ponieważ wyjazd na studia uniwersyteckie bądź w celu nauki w szkole nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania.

  Więcej:

 • Czy kategorie podane w moim prawie jazdy są ważne w pozostałych krajach europejskich?  

  NIEKTÓRE TAK— We wszystkich krajach UE uznawane są następujące kategorie: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE.

  NIEKTÓRE NIE — Niektóre kategorie są ważne tylko w danym kraju.

  Przykładowo, kategoria obejmująca traktory w brytyjskich prawach jazdy niekoniecznie zostanie uznana w innym kraju UE, w którym może być wymagana wymiana prawa jazdy na miejscowy dokument.

  W takim przypadku przyznanie równoważnej kategorii w nowym prawie jazdy zależy od decyzji władz danego kraju.

  Więcej:

 • Mam już prawo jazdy wydane w kraju UE i chcę uzyskać dodatkową kategorię w kraju, w którym teraz mieszkam. Co powinienem zrobić?  

  Złóż wniosek w odpowiednim urzędzie w kraju, w którym teraz mieszkasz. Gdy uzyskasz nową kategorię, Twoje dotychczasowe prawo jazdy zostanie wymienione na nowe.

  Więcej:

 • Mieszkam w Hiszpanii i niedawno nałożono tam na mnie zakaz prowadzenia pojazdów. Ponieważ mam belgijskie prawo jazdy, czy w Belgii nadal mogę go używać?  

  NIE — Zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez kraj, w którym mieszkasz, obowiązuje we wszystkich krajach.

  Więcej:

 • Niedawno podczas wakacji w Hiszpanii nałożono na mnie zakaz prowadzenia pojazdów. Mieszkam w Belgii, gdzie moje prawo jazdy zostało wydane – czy mogę go tam nadal używać?  

  TAK — Zakaz prowadzenia pojazdów wydany w kraju, który odwiedzasz, dotyczy tylko terytorium tego kraju. Kiedy będziesz wyjeżdżać, władze muszą zwrócić Ci prawo jazdy.

  Więcej:

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami