Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
 
	Aqsam fuq Twiter
 
	Ixxerja fuq Google+
 
	Aqsam fuq linkedIn

Mistoqsijiet frekwent – Validità fil-pajjiżi tal-UE

 • Se mmur ngħix il-Bulgarija. Il-liċenzja Griega tiegħi se tkun rikonoxxuta hemmhekk?  

  Peress li l-liċenzja tiegħek inħarġet minn pajjiż tal-UE, din tkun rikonoxxuta kullimkien fl-UE. Jekk tkun għadha valida, ma jkollokx għalfejn tbiddilha ma' liċenzja Bulgara mill-ewwel - madankollu, ikollok tbiddilha qabel l-2033 meta l-liċenzji tas-sewqan kollha li jinsabu fl-idejn bħalissa jridu jkunu f'format standard tal-UE. Jekk il-liċenzja oriġinali tiegħek inħarġet minn pajjiż mhux tal-UE u biddiltha ma' liċenzja lokali Griega, il-Bulgarija mhux bilfors tirrikonoxxiha.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Mort ngħix Franza. Il-kategorija "għat-trakters" imniżżla fuq il-liċenzja tar-Renju Unit tiegħi se tkun rikonoxxuta hemmhekk?

  Il-liċenzji tas-sewqan tal-kategorija għat-trakters mhumiex suġġetti għal regoli komuni tal-UE u l-awtoritajiet Franċiżi jistgħu jagħżlu li jirrikonoxxuha jew le. Jekk jirrikonoxxuha, l-awtoritajiet Franċiżi se jniżżlu din l-informazzjoni fuq il-liċenjza Franċiża l-ġdida.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Nista' nsuq f'pajjiżi oħra tal-UE b'liċenjza tal-kategorija B għalkemm ksibtha meta kelli 17-il sena?  

  Jekk għad għandek 17-il sena, xi pajjiżi jistgħu jirrifjutaw li jirrikonoxxu l-liċenzja B tiegħek (p.e. għall-karozzi). Iżda jekk għandek 18-il sena jew aktar, il-pajjiżi l-oħra tal-UE għandhom jirrikonoxxu l-liċenzja B tiegħek anke jekk inħarġitlek meta kellek biss 17-il sena.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Il-liċenzja tas-sewqan tiegħi mhix "mudell tal-liċenzja tal-UE". Xorta hi valida f'pajjiżi oħra tal-UE?

  IVA — Jekk il-liċenzja tas-sewqan tiegħek inħarġet f'pajjiż tal-UE, tibqa' valida kullimkien fl-Ewropa sakemm tiskadi. Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li l-liċenzji tas-sewqan kollha li jinsabu fl-idejn bħalissa jkunu fil-format standard tal-UE sal-2033.

  Jekk għandek liċenzja tas-sewqan għal ħajtek se tiġi infurmat mill-pajjiż ta' residenza tiegħek meta għandek tbiddel il-liċenzja tas-sewqan tiegħek.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Jien Brażiljan. Il-liċenzja tas-sewqan internazzjonali tiegħi hi valida fl-UE, jew nista' nużaha biss fil-Portugall?  

  Il-liċenzja tas-sewqan internazzjonali mhi xejn ħlief traduzzjoni ċertifikata tal-liċenzja tas-sewqan Brażiljana tiegħek. Tista' tużaha biss fil-Portugall għax il-Portugall jirrikonoxxi l-liċenzji Brażiljani. Iżda jekk tmur f'pajjiż ieħor tal-UE li ma jirrikonoxxix il-liċenzja Brażiljana tiegħek, il-liċenjza internazzjonali ma tiswa għal xejn. Ir-regoli dwar ir-rikonoxximent reċiproku japplikaw biss għal-liċenzji li jinħarġu oriġinarjament mill-UE.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Ġejt imwaqqaf mill-pulizija fl-Olanda, fejn jien resident bħalissa, u qaluli li rrid inbiddel il-liċenzja Daniża tiegħi ma' mudell lokali. Dan legali?

  IVA — iżda jekk il-liċenzja tiegħek hi valida għal tul ta' żmien li jaqbeż il-perjodu permess mir-regoli tal-UE biss. F'dan il-każ l-awtoritajiet Olandiżi jistgħu jitolbuk tbiddel il-liċenzja tiegħek ma' waħda Olandiża. Penali għal reati tas-sewqan imwettqa fil-pajjiż ta' residenza jistgħu jirriżultaw ukoll li jkollok tbiddel il-liċenzja tas-sewqan tiegħek.

  F'każijiet oħra, normalment m'intix rikjest li tbiddel il-liċenzja tas-sewqan maħruġa minn pajjiż ieħor tal-UE, għalkemm tista' tagħżel li tagħmel dan.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Mort ngħix l-Italja mill-Belġju. L-awtoritajiet Taljani rrikonoxxew il-liċenzja tas-sewqan Belġjana tiegħi iżda jridu jqassru l-validità tagħha u biex inġeddidha rrid nagħmel xi testijiet mediċi. Dan legali?  

  LE — L-awtoritajiet Taljani jistgħu japplikaw ir-regoli tal-UE dwar il-validità iżda mhux qabel sentejn ta' residenza normali.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Mort ngħix f'pajjiż ieħor tal-UE. Xorta nista' napplika għal liċenzja tas-sewqan fil-pajjiż ta' oriġini tiegħi?  

  LE — Tista' tapplika biss fil-pajjiż ta' residenza tiegħek, jiġifieri fejn tgħix normalment il-parti l-kbira tas-sena. L-istess japplika jekk trid tikseb liċenzja ġdida (wara telf jew serq), jew biex iżżid kategorija ġdida magħha (f'liema każ ikollok tbiddel il-liċenzja tiegħek ma' waħda lokali).

  Aktar tagħrif dwar:

 • Jien Irlandiż u mort nistudja r-Renju Unit. Fejn għandi napplika għal-liċenzja tas-sewqan?  

  Billi tattendi università jew skola f'pajjiż ieħor tal-UE ma jfissirx li biddilt il-pajjiż ta' residenza tiegħek. Għalhekk, ikollok tapplika għal liċenzja tas-sewqan fl-Irlanda.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Hu possibbli li jkolli żewġ liċenzji tas-sewqan maħruġa minn żewġ pajjiżi tal-UE fl-istess ħin?  

  LE — ħadd ma jista' jkollu iktar minn liċenzja tas-sewqan waħda – lanqas jekk il-liċenzja tiegħek itteħditlek, ma tistax tinħariġlek it-tieni waħda minn pajjiż ieħor tal-UE.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Se nġedded il-liċenzja tas-sewqan tiegħi f'pajjiż tal-UE differenti minn dak li l-aħħar ħariġhieli. Irrid nipproduċi traduzzjoni?

  LE — L-awtoritajiet għandhom jirrikonoxxu l-liċenzja tas-sewqan bla formalitajiet.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Se mmur ngħix f'pajjiż Ewropew ieħor - il-pajjiż il-ġdid se jirrikonoxxi l-liċenzja li għandi bħalissa?

  Dan jiddependi fuq jekk il-liċenzja oriġinali tiegħek inħarġitx minn pajjiż tal-UE:

  • Jekk il-liċenzja oriġinali tiegħek inħarġet minn pajjiż tal-UE

  IVA — Il-liċenzja li għandek bħalissa hi rikonoxxuta kullimkien fl-UE. Iżda, il-pajjiż li jospitak jista' jitolbok tbiddilha ma' waħda lokali jekk il-liċenzja li għandek bħalissa ma ssemmix il-perjodu ta' validità ta' 10 snin jew 15-il sena.

  • Jekk il-liċenzja oriġinali tiegħek inħarġet barra l-UE u mbagħad ġiet mibdula ma' waħda lokali f'pajjiż tal-UE, pajjiż ieħor tal-UE MHUX BILFORS se jirrikonoxxiha.

  Pereżempju, jekk biddilt il-liċenzja Amerikana tiegħek ma' waħda Franċiża waqt li kont qed tgħix Franza, iżda issa se tmur l-Isvezja, l-Isvezja tista' tiddeċiedi li tirrikonoxxi l-liċenzja Franċiża tiegħek. Jekk le, probabbilment ikollok tikseb waħda Svediża wara li terġa' tagħmel it-test tas-sewqan fl-Isvezja.

  Jekk din hi s-sitwazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja l-awtoritajiet fil-pajjiż il-ġdid biex issir taf jekk il-liċenzja tiegħek tkunx rikonoxxuta.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Qed nistudja f'pajjiż ieħor u nixtieq nikseb liċenzja tas-sewqan. Fejn irrid napplika?

  Ikollok tiksibha mill-pajjiż ta' oriġini tiegħek, peress li billi tattendi università jew skola f'pajjiż ieħor tal-UE ma jfissirx li biddilt il-pajjiż ta' residenza tiegħek.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Il-kategoriji fuq il-liċenzja tiegħi huma validi f'pajjiżi Ewropej oħra?  

  UĦUD MINNHOM HUMA — Dawn il-kategoriji huma rikonoxxuti kullimkien fl-UE: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D u DE

  UĦUD MINNHOM MHUMIEX — Uħud minnhom huma biss nazzjonali.

  Pereżempju, il-kategorija għat-trakters fuq il-liċenzji tar-Renju Unit mhux bilfors tiġi rikonoxxuta f'pajjiż ieħor tal-UE fejn tkun qed tipprova tbiddel il-liċenzja tiegħek ma' waħda lokali.

  F'dan il-każ, ikun f'idejn l-awtorità nazzjonali kkonċernata li tiddeċiedi tagħtikx il-kategorija ekwivalenti fuq il-liċenzja l-ġdida tiegħek.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Diġà għandi liċenzja tas-sewqan maħruġa f'pajjiż tal-UE u nixtieq kategorija addizzjonali fil-pajjiż fejn qed ngħix bħalissa. X'għandi nagħmel?  

  Applika għand l-awtoritajiet fil-pajjiż fejn int resident bħalissa. Jekk/Meta tikseb il-kategorija l-ġdida, il-liċenzja oriġinali tiegħek tinbidillek u jkollok waħda ġdida.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Jien ngħix Spanja u dan l-aħħar irċevejt projbizzjoni tas-sewqan hemmhekk - fuq il-liċenzja Belġjana tiegħi. Xorta nista' nuża l-liċenzja tiegħi fil-Belġju?  

  LE — Projbizzjoni tas-sewqan maħruġa mill-pajjiż fejn int resident tapplika fil-pajjiżi kollha.

  Aktar tagħrif dwar:

 • Dan l-aħħar irċevejt projbizzjoni tas-sewqan waqt li kont fuq btala fi Spanja. Ngħix il-Belġju, fejn inħarġitli wkoll il-liċenzja. Xorta nista' nuża l-liċenzja tiegħi hemmhekk?  

  IVA — Projbizzjoni tas-sewqan minn pajjiż li tkun qed iżżur tapplika biss f'dak il-pajjiż. Meta titlaq, l-awtoritajiet għandhom jagħtuk il-liċenzja lura.

  Aktar tagħrif dwar:

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika