Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
 
	Kopīgot vietnē Twitter
 
	Kopīgot vietnē google+
 
	Kopīgot vietnē linkedIn

Bieži uzdoti jautājumi – Derīgums ES valstīs

 • Es pārceļos uz Bulgāriju. Vai tur atzīs manu Grieķijā izdoto vadītāja apliecību?  

  Tā kā jūsu vadītāja apliecība ir izdota ES valstī, to atzīs it visur ES. Ja tai nav beidzies derīguma termiņš, jums tā nav uzreiz jāmaina pret Bulgārijas vadītāja apliecību. Tomēr tā nebūs derīga mūžīgi – to vajadzēs apmainīt līdz 2033. gadam, kad visām izmantotajām vadītāja apliecībām jāatbilst ES standartparaugam. Ja jūsu sākotnējo vadītāja apliecību ir izdevusi ārpussavienības valsts un jūs to bijāt nomainījis pret Grieķijas autovadītāja apliecību, var gadīties, ka Bulgārija to neatzīs.

  Plašāk:

 • Es nupat pārcēlos uz Franciju. Vai tur atzīs traktoru kategoriju, kas norādīta manā Lielbritānijā izdotajā vadītāja apliecībā?

  Uz traktoru kategoriju vadītāja apliecībās neattiecas kopēji ES noteikumi, un attiecībā uz tās atzīšanu Francijas iestādēm ir pilnīga rīcības brīvība. Ja Francijas iestādes izlems šo kategoriju atzīt, tās jums izdos jaunu Francijas vadītāja apliecību, kurā būs norādīta atbilstošā kategorija.

  Plašāk:

 • Vai varu citās ES valstīs vadīt auto, ja man ir B kategorijas vadītāja apliecība, ko saņēmu 17 gadu vecumā?  

  Ja jums ir tikai 17 gadi, dažas valstis var neatzīt jūsu B kategorijas autovadītāja apliecību. Ja tagad jums ir vismaz 18 gadi, citām ES valstīm jāatzīst jūsu B kategorijas autovadītāja apliecība, pat ja to ieguvāt tikai 17 gadu vecumā.

  Plašāk:

 • Mana vadītāja apliecība neatbilst jaunajai ES parauga apliecībai. Vai tā būs derīga citās ES valstīs?

  – ja jūsu vadītāja apliecība ir izdota kādā ES valstī, tā būs derīga visā Eiropas Savienībā, līdz beigsies tās derīguma termiņš. ES jānodrošina, lai ne vēlāk par 2033. gadu visas izmantotās vadītāja apliecības atbilstu jaunajam ES standartformātam.

  Ja jums ir izsniegta beztermiņa vadītāja apliecība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts jūs informēs, kad būs pienācis brīdis to mainīt.

  Plašāk:

 • Es esmu no Brazīlijas. Vai mana starptautiskā vadītāja apliecība ir spēkā visā ES vai tikai Portugālē?  

  Jūsu starptautiskā vadītāja apliecība nav nekas cits kā jūsu Brazīlijas vadītāja apliecības sertificēts tulkojums. To varat izmantot Portugālē tikai tāpēc, ka Portugāle atzīst Brazīlijā izdotas vadītāja apliecības. Ja pārcelsities uz citu ES valsti, kur neatzīst Brazīlijā iegūtas tiesības, no šīs starptautiskās vadītāja apliecības jēga būs maza. Noteikumi par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu attiecas tikai uz ES (sākotnēji) izdotajām vadītāja apliecībām.

  Plašāk:

 • Nīderlandē, kur tagad dzīvoju pastāvīgi, mani apturēja policija un teica, ka manas Dānijā iegūtās braukšanas tiesības esot jāapmaina pret vietējām. Vai tas ir likumīgi?

  – bet tikai tad, ja jūsu tiesību derīguma termiņš ir ilgāks par ES noteikumos atļauto periodu. Tādā gadījumā Nīderlandes iestādes var uzstāt, lai jūs savu vadītāja apliecību apmainītu pret Nīderlandes vadītāja apliecību. Var gadīties, ka jums jāmaina braukšanas tiesības arī tad, ja pastāvīgās dzīvesvietas valstī esat pārkāpis satiksmes noteikumus.

  Citādi no jums parasti netiks prasīts, lai jūs citas ES valsts izdotu vadītāja apliecību noteikti apmainītu pret vietējo dokumentu. Tomēr varat to darīt pēc savas iniciatīvas.

  Plašāk:

 • Esmu no Beļģijas pārcēlies uz Itāliju. Šejienes iestādes gan atzīst manu Beļģijā iegūto vadītāja apliecību, bet vēlas saīsināt tās derīguma termiņu un izvirza prasību, ka pirms tās periodiskas atjaunošanas jāiztur ārstu pārbaude. Vai tas ir likumīgi?  

  – Itālijas iestādes gan drīkst piemērot ES noteikumus par vadītāja apliecību derīgumu, bet tikai tad, ja esat Itālijā nodzīvojis divus gadus.

  Plašāk:

 • Esmu pārcēlies uz dzīvi citā ES valstī. Vai varu braukšanas tiesības iegūt izcelsmes valstī?  

  – braukšanas eksāmenus varat kārtot tikai pastāvīgās dzīvesvietas valstī, t.i., valstī, kur pavadāt lielāko daļu gada. Šis princips attiecas arī uz jaunas vadītāja apliecības iegūšanu pēc nozaudēšanas vai zādzības vai jaunas kategorijas iekļaušanu jau esošās tiesībās (tad jums vadītāja apliecība būs jāmaina pret vietējo).

  Plašāk:

 • Esmu no Īrijas un tagad studēju Lielbritānijā. Kurā valstī man kārtot braukšanas tiesības?  

  Ja mācāties citas ES dalībvalsts augstskolā, tas vēl nenozīmē, ka esat mainījis pastāvīgo dzīvesvietu. Tāpēc jums braukšanas tiesības jākārto Īrijā.

  Plašāk:

 • Vai man vienlaikus var būt divu dažādu ES valstu izdotas vadītāja apliecības?  

  – nevienam nedrīkst būt vairāk par vienu vadītāja apliecību. Pat tad, ja jums par pārkāpumu atņemtas braukšanas tiesības, jūs nevarat saņemt otru vadītāja apliecību citā ES dalībvalstī.

  Plašāk:

 • Es vēlos atjaunot savu vadītāja apliecību ES valstī, kas nav tā pati valsts, kura izdeva sākotnējo apliecību. Vai man jāiesniedz tulkojums?

  – iestādēm jāatzīst jūsu vadītāja apliecība bez papildu formalitātēm.

  Plašāk:

 • Es pārceļos uz citu Eiropas valsti. Vai tajā atzīs manu pašreizējo vadītāja apliecību?

  Tas atkarīgs no tā, vai jūsu sākotnējā vadītāja apliecība ir izdota ES valstī.

  • Ja jūsu sākotnējā vadītāja apliecība ir izdota ES valstī

  – jūsu pašreizējo vadītāja apliecību atzīs visā ES. Taču jūsu jaunā mītnes valsts var pieprasīt, lai apmaināt to pret vietējā parauga vadītāja apliecību, ja jūsu pašreizējā dokumentā nav norādīts, ka tas ir spēkā 10 vai 15 gadus.

  • Ja jūsu sākotnējā vadītāja apliecība ir izdota ārpus ES un vēlāk nomainīta pret kādas ES valsts vietējo apliecību, to VARBŪT NEATZĪS citās ES valstīs.

  Ja, piemēram, dzīvodams Francijā, esat nomainījis ASV tiesības pret Francijas tiesībām, bet tagad pārceļaties uz Zviedriju, Zviedrija var nolemt atzīt jūsu Francijas vadītāja apliecību. Ja ne, jums vajadzēs iegūt Zviedrijas vadītāja apliecību, kad būsit izturējis braukšanas eksāmenu Zviedrijā.

  Ja esat šādā situācijā, sazinieties ar jaunās valsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai jūsu vadītāja apliecību tur atzīs.

  Plašāk:

 • Es studēju ārzemēs (ES valstī) un vēlos iegūt autovadītāja apliecību. Kur man kārtot braukšanas eksāmenus?

  Jums tas jādara izcelsmes valstī, jo mācības citas ES valsts augstskolā vēl nenozīmē, ka jūs būtu mainījis savu pastāvīgo dzīvesvietu.

  Plašāk:

 • Vai manā vadītāja apliecībā minētās kategorijas atzīst citās Eiropas valstīs?  

  DAŽAS JĀ – visās ES dalībvalstīs atzīst kategorijas AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE.

  DAŽAS NĒ – ir kategorijas, kuras atzīst tikai atsevišķās valstīs.

  Piemēram, traktoru kategoriju Lielbritānijā izdotā vadītāja apliecībā, iespējams, neatzīs citās ES valstīs – var gadīties, ka jums tiesības būs jāapmaina pret vietējo dokumentu.

  Tādā gadījumā attiecīgā valsts iestāde izlems, vai jaunajā vadītāja apliecībā iekļaut līdzvērtīgu kategoriju.

  Plašāk:

 • Man jau ir citā ES valstī izdotas braukšanas tiesības, bet es gribu iegūt papildu kategoriju valstī, kur tagad dzīvoju. Kā to izdarīt?  

  Dodieties uz tagadējās pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādēm. Kad iegūsit jauno kategoriju, jūsu sākotnējās vadītāja apliecības vietā izdos jaunu.

  Plašāk:

 • Es dzīvoju Spānijā, bet vadītāja apliecību saņēmu Beļģijā. Nesen pārkāpuma dēļ man Spānijā noteica braukšanas aizliegumu. Vai varu joprojām izmantot vadītāja apliecību Beļģijā?  

  – braukšanas aizliegums, kas jums noteikts pastāvīgās dzīvesvietas valstī, ir spēkā arī citur.

  Plašāk:

 • Nesen, atvaļinājumā braucot pa Spāniju, man pārkāpuma dēļ atņēma tiesības. Pats es dzīvoju Beļģijā, tur ir izdota arī mana vadītāja apliecība. Vai varu joprojām tur izmantot savu vadītāja apliecību?  

  – braukšanas aizliegums, kas uzlikts par pārkāpumu ceļojuma laikā ārzemēs, attiecas tikai uz šo ārvalsti. Kad braucat no tās projām, turienes iestādēm jums jāatdod vadītāja apliecība.

  Plašāk:

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES

Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi