Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

DUK – Galiojimas ES šalyse

 • Vykstu gyventi į Bulgariją. Ar ten bus pripažįstamas Graikijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas?  

  Kadangi jūsų vairuotojo pažymėjimas išduotas vienoje iš ES šalių, jis bus pripažįstamas visoje Europos Sąjungoje. Jeigu jis dar galioja, jums nereikės jo iš karto pasikeisti į bulgarišką pažymėjimą, bet jį reikės pasikeisti iki 2033 m., kai visi išduoti vairuotojo pažymėjimai turės būti standartinio ES pavyzdžio. Jeigu pirminis jūsų vairuotojo pažymėjimas išduotas ES nepriklausančioje šalyje, o paskui pakeistas į graikišką, Bulgarija neprivalo jo pripažinti.

  Plačiau:

 • Persikėliau gyventi į Prancūziją. Ar čia pripažįstama mano Jungtinėje Karalystėje išduotame vairuotojo pažymėjime nurodyta „traktorių“ kategorija?

  Traktorių kategorijos vairuotojo pažymėjimams netaikomos bendros ES lygmens taisyklės, taigi Prancūzijos institucijos gali juos pripažinti arba ne. Jeigu jos šią kategoriją pripažins, tai bus įrašyta naujame prancūziškame vairuotojo pažymėjime.

  Plačiau:

 • Ar galiu vairuoti kitoje ES šalyje, nors savo B kategorijos vairuotojo pažymėjimą gavau, kai man buvo 17 metų?  

  Jeigu jums vis dar 17 metų, kai kurios šalys gali atsisakyti pripažinti jūsų B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (t. y. jūsų teisę vairuoti automobilį). Tačiau jei dabar jums jau 18 metų arba daugiau, kitos ES šalys privalo pripažinti jūsų B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, nors jis buvo išduotas, kai jums tebuvo 17 metų.

  Plačiau:

 • Mano vairuotojo pažymėjimas nėra naujas ES pavyzdžio pažymėjimas. Ar jis galioja kitose ES šalyse?

  TAIP — Jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas išduotas ES šalyje, jis galioja visoje ES iki jo galiojimo laikotarpio pabaigos. ES šalys turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2033 m. būtų pasiekta, kad visi išduoti vairuotojo pažymėjimai būtų naujo ES standartinio pavyzdžio.

  Jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas neapibrėžtas, ES šalis, kurioje nuolat gyvenate, praneš jums, kada jį reikės pasikeisti.

  Plačiau:

 • Esu brazilas. Ar mano tarptautinis vairuotojo pažymėjimas galioja visoje Europos Sąjungoje, ar galiu juo naudotis tik Portugalijoje?  

  Jūsų tarptautinis vairuotojo pažymėjimas tėra tik patvirtintas jūsų Brazilijoje išduoto vairuotojo pažymėjimo vertimas. Portugalijoje galite juo naudotis tik dėl to, kad Portugalija pripažįsta jūsų Brazilijoje išduotą pažymėjimą. Tačiau jei važiuosite į kitą ES šalį, kurioje jūsų braziliškas vairuotojo pažymėjimas nepripažįstamas, negalėsite naudotis ir tarptautiniu pažymėjimu. Tarpusavio pripažinimo taisyklės taikomos tik Europos Sąjungoje išduotiems vairuotojo pažymėjimams.

  Plačiau:

 • Nyderlanduose, kur šiuo metu nuolat gyvenu, mane sustabdęs policininkas pasakė, kad privalau savo Danijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą pakeisti į Nyderlandų pažymėjimą. Ar tai teisėta?

  TAIP — bet tik tuo atveju, jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas galioja ilgiau nei ES taisyklėmis nustatytas leistinas galiojimo laikotarpis. Tokiu atveju kompetentingos Nyderlandų institucijos gali pareikalauti, kad savo vairuotojo pažymėjimą pasikeistumėte į olandišką. Vairuotojo pažymėjimą gali tekti keisti ir dėl sankcijų už gyvenamojoje šalyje padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus.

  Kitais atvejais keisti kitoje ES šalyje išduoto vairuotojo pažymėjimo paprastai nereikia, nors, jei norite, galite tai padaryti.

  Plačiau:

 • Persikėliau iš Belgijos į Italiją. Italijos valdžios institucijos pripažįsta mano belgišką vairuotojo pažymėjimą, tačiau nori sutrumpinti jo galiojimo laiką ir pratęsti jį tik su sąlyga, kad periodiškai atliksiu sveikatos patikras. Ar tai teisėta?  

  NE — Italijos institucijos gali taikyti ES taisykles dėl galiojimo laikotarpio, bet tik po dvejų nuolatinio gyvenimo šalyje metų.

  Plačiau:

 • Persikėliau gyventi į kitą ES šalį. Ar vis dar galiu prašyti išduoti man vairuotojo pažymėjimą savo šalyje?  

  NE — Galite jo prašyti tik savo nuolatinėje gyvenamojoje šalyje, t. y. paprastai toje šalyje, kurioje gyvenate didžiąją metų dalį. Joje turite prašyti išduoti ir naują pažymėjimą (jei ankstesnį pažymėjimą pametėte arba jį iš jūsų pavogė) arba prašyti pridėti naują kategoriją (tokiu atveju jums teks keisti savo pažymėjimą į nuolatinės gyvenamosios šalies pažymėjimą).

  Plačiau:

 • Esu airis ir atvykau į Jungtinę Karalystę studijuoti. Kur turėčiau prašyti išduoti vairuotojo pažymėjimą?  

  Dėl to, kad mokotės kitos ES šalies universitete arba mokykloje, jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta nesikeičia, todėl vairuotojo pažymėjimo jums reikėtų prašyti Airijoje.

  Plačiau:

 • Ar įmanoma turėti du vairuotojo pažymėjimus, vienu metu išduotus dviejose ES šalyse?  

  NE — Niekam negalima turėti daugiau kaip vieno vairuotojo pažymėjimo, net jeigu jūsų vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas, negalite gauti kito kitos ES šalies pažymėjimo.

  Plačiau:

 • Pratęsti mano vairuotojo pažymėjimo galiojimą prašau ne toje ES šalyje, kurioje jis buvo išduotas. Ar turiu pateikti vertimą?

  NE — Kompetentingos institucijos turi pripažinti tokį vairuotojo pažymėjimą be jokių formalumų.

  Plačiau:

 • Persikeliu gyventi į kitą Europos šalį. Ar toje šalyje bus pripažįstamas mano dabartinis vairuotojo pažymėjimas?

  Tai priklauso nuo to, ar jūsų pirminis vairuotojo pažymėjimas išduotas ES valstybėje narėje.

  • Jei jūsų pirminis vairuotojo pažymėjimas išduotas ES valstybėje narėje

  TAIP — Dabartinis jūsų vairuotojo pažymėjimas bus pripažįstamas visoje Europos Sąjungoje. Bet naujojoje šalyje jūsų gali būti paprašyta pakeisti jį į tos šalies vairuotojo pažymėjimą, jeigu jūsų turimame vairuotojo pažymėjime nenurodytas 10 arba 15 metų galiojimo laikotarpis.

  • Jeigu pirminis jūsų vairuotojo pažymėjimas išduotas ES nepriklausančioje šalyje, o vėliau pakeistas į kurios nors iš ES šalių vairuotojo pažymėjimą, kitoje ES šalyje jis NEBŪTINAI bus pripažįstamas.

  Pavyzdžiui, jei gyvendamas Prancūzijoje pakeitėte savo JAV išduotą vairuotojo pažymėjimą į Prancūzijos pažymėjimą, tačiau dabar persikeliate į Švediją, Švedija gali pripažinti jūsų Prancūzijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. Jeigu taip neįvyks, švedišką vairuotojo pažymėjimą greičiausiai gausite tik Švedijoje pakartotinai išlaikęs vairavimo egzaminą.

  Jei jūsų padėtis panaši, kreipkitės į savo naujosios šalies institucijas ir išsiaiškinkite, ar jūsų vairuotojo pažymėjimas bus pripažįstamas toje šalyje.

  Plačiau:

 • Studijuoju užsienyje (vienoje iš ES šalių) ir norėčiau gauti vairuotojo pažymėjimą. Kur turėčiau kreiptis?

  Turėsite jį gauti savo šalyje, nes dėl mokslų kitos ES šalies universitete arba mokykloje jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta nesikeičia.

  Plačiau:

 • Ar kitose Europos šalyse pripažįstamos visos mano vairuotojo pažymėjime nurodytos kategorijos?  

  KAI KURIOS PRIPAŽĮSTAMOS — Šios kategorijos pripažįstamos visose ES šalyse: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

  KAI KURIOS NEPRIPAŽĮSTAMOS — Kai kurios kategorijos pripažįstamos tik pažymėjimą išdavusioje šalyje.

  Pavyzdžiui, JK vairuotojo pažymėjime nurodoma „traktorių“ kategorija nebūtinai bus pripažįstama kitoje ES šalyje, kurioje jums gali reikėti pakeisti savo vairuotojo pažymėjimą į tos šalies pažymėjimą.

  Tokiu atveju tos šalies kompetentinga institucija spręs, ar suteikti jums lygiavertę kategoriją, kuri būtų nurodyta jūsų naujajame vairuotojo pažymėjime.

  Plačiau:

 • Jau turiu vienoje iš ES šalių išduotą vairuotojo pažymėjimą ir norėčiau šalyje, kurioje šiuo metu gyvenu, įgyti teisę vairuoti dar vienos kategorijos transporto priemones. Ką turiu daryti?  

  Kreipkitės į šalies, kurioje šiuo metu nuolat gyvenate, institucijas. Kai įgysite teisę vairuoti dar vienos kategorijos transporto priemones, jūsų vairuotojo pažymėjimas bus pakeistas nauju.

  Plačiau:

 • Gyvenu Ispanijoje ir naudojuosi Belgijoje išduotu vairuotojo pažymėjimu. Neseniai čia man atimta teisė vairuoti. Ar vis dar galiu naudoti savo vairuotojo pažymėjimą Belgijoje?  

  NE — Jei teisė vairuoti iš jūsų atimta šalyje, kurioje nuolat gyvenate, nebeturite teisės vairuoti jokioje šalyje.

  Plačiau:

 • Prieš kiek laiko atostogaujant Ispanijoje iš manęs atimta teisė vairuoti. Gyvenu Belgijoje, ten išduotas ir mano vairuotojo pažymėjimas. Ar vis dar galiu toje šalyje naudoti savo vairuotojo pažymėjimą?  

  TAIP — Jei šalyje, kurioje lankotės, iš jūsų atimta teisė vairuoti, šis draudimas galioja tik toje šalyje. Jums išvykstant iš šalies institucijos vairuotojo pažymėjimą privalo jums grąžinti.

  Plačiau:

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų