Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Gyakran feltett kérdések – Érvényesség az uniós országokban

 • Bulgáriába költözöm. El fogják-e ott fogadni görög jogosítványomat?  

  Mivel az Ön vezetői engedélyét uniós ország bocsátotta ki, az okmányt az EU mindegyik tagállama elismeri. Ha jogosítványa érvényes, azt nem kell azonnal bolgár vezetői engedélyre cserélnie. 2033-ra azonban feltétlenül le kell cserélnie görög jogosítványát az egységes európai formátumú vezetői engedélyre, ettől az évtől kezdődően ugyanis kizárólag ilyen formátumú jogosítványok lehetnek forgalomban az Európai Unióban. Ha viszont az Ön eredeti vezetői engedélyét nem uniós ország bocsátotta ki, és Ön azt utólag honosíttatta Görögországban, a bolgár hatóságok nem kötelesek a jogosítványt elismerni.

  További információk:

 • Nemrég Franciaországba költöztem. El fogják-e ismerni a francia hatóságok a brit jogosítványomban feltüntetett „traktor” kategóriát?

  A „traktor” kategóriára nem vonatkoznak az uniós szintű közös szabályok, ezért a francia hatóságok maguk dönthetnek arról, elismerik-e azt vagy sem. Ha az elismerés mellett döntenek, a kategóriát feltüntetik azon a francia vezetői engedélyen, amelyre a brit jogosítványt cserélik.

  További információk:

 • Használhatom B kategóriás jogosítványomat más uniós országokban annak ellenére, hogy 17 évesen szereztem azt?  

  Ha Ön 17 éves, egyes országok esetleg nem fogják elismerni az Ön B kategóriájú (pl. személygépjárművek vezetésére jogosító) vezetői engedélyét.  De ha már betöltötte 18. életévét, minden uniós országnak el kell ismernie az Ön jogosítványát – akkor is, ha Ön 17 éves volt, amikor megszerezte azt.

  További információk:

 • Jogosítványom nem az új európai uniós formátumnak megfelelő vezetői engedély. Érvényes-e ennek ellenére más uniós országokban?

  IGEN – Ha vezetői engedélyét uniós országban bocsátották ki, az okmány a benne feltüntetett érvényességi idő lejártáig szabadon használható Unió-szerte. Az uniós tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy legkésőbb 2033-ra a forgalomban lévő vezetői engedélyek mindegyike megfeleljen az új uniós szabványnak.

  Ha Ön korlátlan érvényességi idejű vezetői engedéllyel rendelkezik, a szokásos tartózkodási helye szerinti EU-ország tájékoztatni fogja arról, mikor kell jogosítványát az egységes uniós formátumú vezetői engedélyre cserélnie.

  További információk:

 • Brazil állampolgár vagyok. Nemzetközi jogosítványom érvényes EU-szerte vagy csak Portugáliában?  

  Az Ön nemzetközi vezetői engedélye tulajdonképpen nem más, mint az Ön brazil vezetői engedélyének hitelesített fordítása. Ön azt azért használhatja Portugáliában, mert Portugália elismeri a brazil hatóságok által kiállított vezetői engedélyeket. Ha viszont Ön másik uniós országba költözik, ahol nem ismerik el az Ön brazil vezetői engedélyét, a nemzetközi jogosítvány sem lesz érvényes. A kölcsönös elismerésre vonatkozó szabályok csak az eredetileg az EU-ban kiállított vezetői engedélyekre érvényesek.

  További információk:

 • Hollandiában élek, ahol nemrég igazoltatottak a rendőrök. Azt mondták, hogy dán jogosítványomat helyi jogosítványra kell cserélnem. Tényleg így kell tennem?

  IGEN – de csak akkor, ha Dániában kiállított vezetői engedélye hosszabb ideig érvényes, mint ahogy azt az uniós szabályok lehetővé teszik. Ebben az esetben a holland hatóságok megkövetelhetik Öntől, hogy vezetői engedélyét holland jogosítványra cserélje. Önt a hatóságok akkor is vezetői engedélyének cseréjére kötelezhetik, ha közlekedési szabálysértést követ el és ezért büntetésben részesül a lakóhelye szerinti országban.

  Egyéb esetekben általában nincs szükség arra, hogy uniós országban kiállított jogosítványát egy másik uniós országban helyi okmányra cserélje, de módjában áll így tenni, ha ezt találja célszerűnek.

  További információk:

 • Belgiumból Olaszországba költöztem. Az olasz hatóságok elismerik belga vezetői engedélyem, de csökkenteni akarják érvényességi idejét, és a meghosszabbítás feltételéül időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot írnak elő. Jogszerű-e az eljárásuk?  

  NEM – Az olasz hatóságoknak jogukban áll az uniós szabályokat alkalmazni az érvényesség tekintetében, de csak azt követően, hogy az Ön szokásos tartózkodási helye már két éve az országban van.

  További információk:

 • Hazámból egy másik uniós országba költöztem. Kiválthatok-e ennek ellenére vezetői engedélyt a származási országomban?  

  NEM – Ön csak a szokásos tartózkodási helye szerinti országban kérvényezhet vezetői engedélyt, azaz abban az országban, ahol rendes körülmények között az év nagy részében lakik. Ugyanez érvényes akkor is, ha Ön vezetői engedélyének pótlását kéri (az okmány elvesztése vagy ellopása esetén), vagy új kategóriára kívánja a jogosítványt érvényesíteni (ebben az esetben vezetői engedélyét a lakhelye szerinti országban kiállított vezetői engedélyre kell cserélnie).

  További információk:

 • Ír állampolgár vagyok. Tanulmányi célból az Egyesült Királyságba költöztem. Hol kérelmezhetek vezetői engedélyt?  

  Ha Ön külföldön folytat iskolai, illetve egyetemi tanulmányokat, a tanulmányok ideje alatt is hazája számít a szokásos tartózkodási hely szerinti országnak. Ennélfogva Írországban kell jogosítványkérelmét beadnia.

  További információk:

 • Lehet-e egyszerre kettő – két különböző uniós országban kiállított – jogosítványom?  

  NEM – Egyszerre senkinek sem lehet a birtokában egynél több jogosítvány. Ez akkor sincs másképp, ha az Ön jogosítványát bevonják – ebben az esetben nem bocsáthat ki az Ön számára vezetői engedélyt egy másik uniós ország.

  További információk:

 • Jogosítványomat egy másik uniós országban szeretném meghosszabbítani, mint ahol kiváltottam. Le kell-e fordíttatnom az okmányt?

  NEM – A hatóságok a vezetői engedélyek elismerését nem köthetik alaki követelményekhez.

  További információk:

 • Egy másik európai uniós országba költözöm. El fogják-e fogadni új lakóhelyemen a jogosítványom?

  Ez attól függ, hogy az Ön eredeti vezetői engedélyét uniós ország bocsátotta-e ki.

  • Ha az Ön eredeti vezetői engedélyét uniós ország bocsátotta ki, akkor a válasz:

  IGEN – Az Ön vezetői engedélyét az EU mindegyik tagállamában el fogják ismerni. Az új lakóhely szerinti ország azonban előírhatja, hogy Ön helyi jogosítványra cserélje eredeti vezetői engedélyét, ha annak érvényességi ideje nincs 10 vagy 15 évre korlátozva.

  • Ha az Ön eredeti vezetői engedélyét nem uniós ország állította ki, de később az uniós országok egyike honosította, az EU többi országa NEM FELTÉTLENÜL ismeri el az okmányt.

  Például ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban szerezte vezetői engedélyét, majd Franciaországban telepedett le, ahol jogosítványát honosíttatta, és most Svédországba költözik, elképzelhető, hogy a svéd hatóságok el fogják ismerni a honosításkor kapott francia okmányt. Ennek azonban az ellenkezője is előfordulhat. Ebben az esetben valószínűsíthető, hogy Önnek járművezetői vizsgát kell tennie az országban ahhoz, hogy kiválthassa a svéd jogosítványt.

  Feltétlenül tudakozódjon az új lakóhelye szerinti ország hatóságainál, hogy elismerik-e az Ön vezetői engedélyét.

  További információk:

 • Uniós polgár vagyok, és egy másik EU-országban tanulok. Jogosítványt szeretnék kiváltani. Hová forduljak?

  Jogosítványért hazájának hatóságaihoz kell fordulnia, mert a külföldön folytatott iskolai, illetve egyetemi tanulmányok ideje alatt is hazája számít a szokásos tartózkodási hely szerinti országnak.

  További információk:

 • Érvényes-e más európai országokban is a jogosítványomban feltüntetett kategória?  

  EGYES ESETEKBEN IGEN – A vezetői engedélyek következő kategóriáit az EU összes tagországa elismeri: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

  EGYES ESETEKBEN NEM – Bizonyos kategóriák csak a jogosítványt kibocsátó tagállam határain belül érvényesek.

  Példaként említhető az Egyesült Királyságban kiállított vezetői engedélyeken feltüntetett „traktor” kategória, amelyet nem feltétlenül ismernek el más uniós országok. Ezeknek a kategóriáknak az esetében elképzelhető, hogy Önnek másik EU-országba költözve helyi jogosítványra kell cserélnie vezetői engedélyét.

  Ha ez a helyzet, az illetékes tagállami hatóság dönt majd arról, hogy az új vezetői engedély esetében megadja-e Önnek az eredeti kategóriának megfelelő besorolást.

  További információk:

 • Van jogosítványom, melyet egy uniós tagállam állított ki. Most másik országban élek. Azt szeretném, ha vezetői engedélyem itt egy újabb jármű-kategóriára is érvényes lenne. Hogyan kell eljárnom?  

  Önnek a jelenlegi lakóhelye szerinti ország hatóságaihoz kell fordulnia. Ha megkapja az új kategóriát, eredeti vezetői engedélyét a hatóságok új jogosítványra cserélik.

  További információk:

 • Belga jogosítványom van. Spanyolországban élek, ahol nemrég eltiltottak a járművezetéstől. Használhatom-e ennek ellenére a jogosítványomat Belgiumban?  

  NEM – Ha Önt eltiltották a járművezetéstől abban az országban, ahol él, a tiltás az összes többi országra is érvényes.

  További információk:

 • Spanyolországi szabadságom alatt az ottani hatóságok eltiltottak a járművezetéstől. Belgiumban élek, és a jogosítványomat is itt állították ki. Használhatom-e a jogosítványomat Belgiumban?  

  IGEN – Ha az Ön vezetői engedélyét olyan országban vonták be, ahol látogatóként tartózkodott, a tiltás csak az adott országra érvényes. Amikor Ön elhagyja az országot, a hatóságnak vissza kell adnia Önnek a vezetői engedélyt.

  További információk:

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása