Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
 
	Podijeli na Twitteru
 
	Podijeli na google+
 
	Podijeli na linkedIn
 
  Adresa e-pošte

FAQs - Validity in EU countries

 • Selim se u Bugarsku. Priznaje li ta zemlja moju grčku dozvolu?  

  Budući da je vašu dozvolu izdala država članica, bit će priznata u cijelom EU-u. Ako je još valjana, nećete je odmah morati zamijeniti bugarskom dozvolom. Trebat ćete je, međutim, zamijeniti do 2033., kada će sve vozačke dozvole u optjecaju morati imati standardni format EU-a. Ako je vašu originalnu dozvolu izdala treća zemlja i potom ste je zamijenili grčkom, Bugarska je ne mora priznati.

  Saznajte više o:

 • Preselio sam se u Francusku. Hoće li kategorija „za traktor” u mojoj dozvoli izdanoj u Ujedinjenoj Kraljevini biti priznata?

  Vozačka dozvola za kategoriju „za traktor” ne podliježe zajedničkim pravilima na razini EU-a, pa je francuska nadležna tijela imaju pravo odbiti. Ako je priznaju, francuska će je tijela navesti u novoj francuskoj dozvoli.

  Saznajte više o:

 • Moja vozačka dozvola ne odgovara novom modelu dozvole EU-a. Vrijedi li svejedno u drugim državama članicama?

  Da. Ako je vaša vozačka dozvola izdana u državi članici, vrijedi će u cijelom EU-u do isteka roka valjanosti. Države članice moraju osigurati da sve vozačke dozvole u optjecaju imaju novi standardni format EU-a najkasnije do 2033.

  Ako imate doživotnu vozačku dozvolu, država članica u kojoj imate boravište obavijestit će vas o tome kada je morate zamijeniti novom.

  Saznajte više o:

 • Zaustavila me policija u Nizozemskoj, gdje sada imam boravište, i rekla mi da svoju dansku vozačku dozvolu moram zamijeniti lokalnom. Je li to zakonito?

  Da, ali samo ako je rok valjanosti dozvole dulji od onoga koji dopuštaju pravila EU-a. U tom slučaju nizozemske vlasti mogu zahtijevati da svoju dozvolu zamijenite nizozemskom. Do obvezatne zamjene vozačke dozvole mogu dovesti i kazne za prometne prekršaje u zemlji u kojoj imate boravište.

  U ostalim slučajevima načelno ne morate mijenjati vozačku dozvolu izdanu u drugoj državi članici, ali možete ako želite.

  Saznajte više o:

 • Preselio sam se iz Belgije u Italiju. Talijanske vlasti priznaju moju belgijsku vozačku dozvolu, no žele joj skratiti rok valjanosti, koji bi u tom slučaju podlijegao povremenim liječničkim pregledima. Je li to zakonito?  

  Ne. Talijanske vlasti mogu primjenjivati pravila EU-a o valjanosti, ali samo dvije godine nakon što ste ondje prijavili boravište.

  Saznajte više o:

 • Preselio sam se u drugu državu članicu. Mogu li svejedno zatražiti vozačku dozvolu u zemlji iz koje dolazim?  

  Ne, dozvolu možete zatražiti samo u zemlji u kojoj imate boravište, tj. u onoj u kojoj provodite veći dio godine. Isto vrijedi i u slučaju da želite zatražiti novu dozvolu (zbog gubitka ili krađe) ili dodati novu kategoriju (u tom ćete slučaju morati zamijeniti svoju dozvolu lokalnom).

  Saznajte više o:

 • Irac sam i preselio sam se u Ujedinjenu Kraljevinu radi studija. Gdje bih trebao zatražiti vozačku dozvolu?  

  Pohađanje sveučilišta ili škole u drugoj državi članici ne znači da u njoj automatski imate boravište. Stoga ćete vozačku dozvolu morati zatražiti u Irskoj.

  Saznajte više o:

 • Je li moguće istovremeno imati dvije vozačke dozvole koje su izdale dvije države članice?  

  Ne, nitko ne smije imati više od jedne vozačke dozvole. Čak i u slučaju da vam je dozvola oduzeta, druga država članica ne može izdati novu vozačku dozvolu.

  Saznajte više o:

 • Želim produžiti vozačku dozvolu u državi članici koja je nije izdala. Moram li je prevesti na dotični jezik?

  Ne. Nadležna tijela moraju je priznati bez ikakvih formalnosti.

  Saznajte više o:

 • Selim se u drugu državu članicu. Hoće li nova država priznati moju postojeću dozvolu?

  Ovisi o tome je li vaša originalna dozvola izdana u državi članici.

  • Ako je vaša originalna dozvola izdana u državi članici,

  da, vaša će postojeća dozvola biti priznata u cijelom EU-u. No nova će država možda zahtijevati da dozvolu zamijenite lokalnom ako u njoj nije naveden rok valjanosti od 10 ili 15 godina.

  • Ako je vaša dozvola izdana u trećoj zemlji i poslije zamijenjena novom u državi članici, druga je država članica NEĆE NUŽNO priznati.

  Primjerice, ako ste američku vozačku dozvolu zamijenili francuskom dok ste živjeli u Francuskoj i sada se selite u Švedsku, Švedska će odlučiti hoće li priznati vašu francusku dozvolu. Ako je ne prizna, vjerojatno ćete morati ponovno polagati vozački ispit kako biste dobili švedsku dozvolu.

  Ako se nalazite u takvoj situaciji, obratite se nadležnom tijelu u novoj zemlji kako biste doznali priznaju li vašu dozvolu.

  Saznajte više o:

 • Studiram u drugoj državi članici i htio bih izvaditi vozačku dozvolu. Gdje trebam podnijeti zahtjev?

  Dozvolu ćete morati zatražiti u svojoj zemlji podrijetla jer pohađanje sveučilišta ili škole u drugoj državi članici ne znači da u njoj automatski imate boravište.

  Saznajte više o:

 • Jesu li kategorije u mojoj dozvoli valjane i u drugim državama članicama?  

  Neke jesu. Kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE priznate su u svim državama članicama.

  Neke nisu. Neke su priznate samo u vašoj zemlji.

  Primjerice, kategorija „za traktor” u vozačkoj dozvoli Ujedinjene Kraljevine neće nužno biti priznata u svim državama članicama, pa ćete možda svoju dozvolu morati zamijeniti lokalnom.

  U tom će slučaju nadležno nacionalno tijelo odlučiti hoće li vam odobriti jednaku kategoriju i u novoj dozvoli.

  Saznajte više o:

 • Već imam vozačku dozvolu koja je izdana u državi članici i želim dodati novu kategoriju u zemlji u kojoj sada živim. Koji je postupak?  

  Zahtjev podnesite nadležnom tijelu u zemlji u kojoj imate boravište. Ako/kada dobijete novu kategoriju, vaša će originalna dozvola biti zamijenjena novom.

  Saznajte više o:

 • Živim u Španjolskoj i nedavno mi je zabranjena vožnja s belgijskom dozvolom. Mogu li je ipak koristiti u Belgiji?  

  Ne. Zabrana vožnje koju ste dobili u zemlji u kojoj imate boravište primjenjuje se u svim zemljama.

  Saznajte više o:

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave