Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

KKK – Juhiloa kehtivus ELi liikmesriikides

 • Asun elama Bulgaariasse. Kas mu Kreeka juhiluba tunnustatakse seal?  

  Kuna teie juhiloa on väljastanud ELi liikmesriik, tunnustatakse seda kõikjal ELis. Tingimusel, et see on jätkuvalt kehtiv, ei pea te seda kohe Bulgaaria juhiloa vastu välja vahetama. Siiski peate selle välja vahetama hiljemalt 2033. aastaks, mil kõik kehtivad juhiload peavad olema ELi juhiloamudeli vormis. Kui teie eelmise juhiloa väljastas ELi mittekuuluv riik ning see vahetati Kreeka juhiloa vastu välja, siis ei pruugi Bulgaaria seda tunnustada.

  Täiendavalt:

 • Asusin elama Prantsusmaale. Kas seal tunnustatakse minu Ühendkuningriigi juhiloal olevat traktori kategooriat?

  Traktori kategooria puhul ei kehti ühtsed ELi eeskirjad ning Prantsusmaa ametiasutused võivad, kuid ei pruugi seda tunnustada. Kui Prantsusmaa ametiasutused seda siiski tunnustavad, märgivad nad selle ka uuele Prantsusmaa juhiloale.

  Täiendavalt:

 • Kas ma võin teistes ELi liikmesriikides sõita oma B-kategooria juhiloaga, kuigi sain selle 17-aastaselt?  

  Kui olete ka praegu 17-aastane, siis ei pruugi osad riigid teie B-kategooria juhiluba (s.t autojuhiluba) tunnustada. Kuid kui olete nüüd 18-aastane või vanem, peavad teised ELi liikmesriigid teie B-kategooria juhiluba tunnustama, ning seda isegi juhul, kui saite selle 17-aastasena.

  Täiendavalt:

 • Minu juhiluba ei ole välja antud uue „ELi juhiloamudeli” vormis. Kas see kehtib siiski ka teistes ELi liikmesriikides?

  JAH — kui teie juhiloa on väljastanud ELi liikmesriik, on see oma kehtivusaja lõpuni kehtiv kõikjal ELis. ELi liikmesriigid peavad tagama, et hiljemalt aastaks 2033 on kõik kasutusel olevad juhiload uue ELi juhiloamudeli vormis.

  Kui teil on juhiluba kogu eluks, siis teavitab teie elukohaks olev ELi liikmesriik teid sellest, millal saate oma kehtiva juhiloa välja vahetada.

  Täiendavalt:

 • Olen brasiillane. Kas mu rahvusvaheline juhiluba kehtib kogu ELis või ainult Portugalis?  

  Teie rahvusvaheline juhiluba on üksnes kinnitatud tõlge teie oletatavasti Brasiilias väljastatud juhiloast. Võite rahvusvahelist juhiluba Portugalis kasutada vaid seepärast, et Portugal tunnustab Brasiilia juhiluba. Kui te asute elama mõnda teise ELi liikimesriiki, kes ei tunnusta teie Brasiilia juhiluba, ei ole teil rahvusvahelisest juhiloast mingit kasu. Vastastikune tunnustamine toimib üksnes selliste juhilubade puhul, mis on väljastatud ELis.

  Täiendavalt:

 • Mind peatas Madalmaades, mille resident ma ma nüüd olen, politsei ning väitis, et pean oma Taani juhiloa kohaliku vastu välja vahetama. Kas see on seaduslik?

  JAH — kuid üksnes juhul, kui teie juhiluba kehtib kauem, kui on ELi eeskirjadega lubatud. Sellisel juhul võivad Madalmaade ametiasutused teilt nõuda, et vahetaksite oma praeguse juhiloa Madalmaade oma vastu välja. Elukohariigis toime pandud liiklusrikkumiste eest saadud karistustest tingituna võidakse teilt samuti juhiloa väljavahetamist nõuda.

  Muul juhul ei nõuta teilt ilmtingimata teises ELi liikmesriigis väljastataud juhiloa väljavahetamist, kuid võite selle kasuks ise otsustada.

  Täiendavalt:

 • Asusin elama Belgiast Itaaliasse. Itaalia ametiasutused tunnustavad mu Belgia juhiluba, kuid soovivad selle kehtivusaega lühendada ning ühendada selle uuendamise korrapärase arstliku läbivaatusega. Kas see on seaduslik?  

  EI — Itaalia ametiasutused võivad kohaldada kehtivusaegu käsitlevaid ELi eeskirju, kuid üksnes juhul, kui Itaalia on olnud kahe aasta jooksul teie alaliseks elukohaks.

  Täiendavalt:

 • Asusin elama teise ELi liikmesriiki. Kas võin siiski taotleda juhiluba oma päritoluriigis?  

  EI — võite juhiluba taotleda üksnes oma elukohariigis, s.t riigis, kus elate suurema osa aastast. Sama kehtib ka uue juhiloa taotlemise (pärast juhiloa kaotamist või selle vargust) või juhiloale uue kategooria lisamise suhtes (mispuhul peate oma juhiloa kohaliku vastu välja vahetama).

  Täiendavalt:

 • Olen päritolult Iirimaa kodanik ning asusin õppima Ühendkuningriiki. Kus peaksin taotlema juhiluba?  

  Teises ELi liikmesriigis koolis või ülikoolis käimisega ei muutu riik, mille resident te olete. Seepärast peate juhiluba taotlema Iirimaal.

  Täiendavalt:

 • Kas ühel inimesel võib samaaegselt olla kaks juhiluba, mis on väljastatud kahes erinevas liikmesriigis?  

  EI — keegi ei tohi omada rohkem kui ühte juhiluba, isegi mitte juhul, kui teie juhiloa kehtivus on peatatud. Ükski ELi liikmesriik ei saa teile väljastada teist juhiluba.

  Täiendavalt:

 • Uuendan oma juhiluba ELi liikmesriigis, mis erineb selle väljastanud riigist. Kas ma pean esitama juhiloa tõlke?

  EI — ametiasutused peavad juhiluba tunnustama täiendavate formaalsusteta.

  Täiendavalt:

 • Asun elama teise Euroopa riiki. Kas minu uus elukohariik tunnustab minu praegust juhiluba?

  See sõltub sellest, kas teie eelmise juhiloa väljastas ELi liikmesriik.

  • Kui teie eelmise juhiloa väljastas ELi liikmesriik

  JAH — teie kehtivat juhiluba tunnustatakse kõikjal ELis. Kuid vastuvõttev riik võib teilt nõuda, et vahetaksite selle kohaliku juhiloa vastu välja, kui teie kehtival juhiloal ei ole kehtivusperioodiks märgitud 10 või 15 aastat.

  • Kui teie eelmine juhiluba väljastati väljaspool ELi ning vahetati hiljem välja kohaliku juhiloa vastu mõnes ELi liikmesriigis, ei pruugi teised ELi liikmesriigid seda ILMTINGIMATA tunnustada.

  Näiteks kui te vahetasite oma Ameerika Ühendriikide juhiloa Prantsusmaal elades sealse juhiloa vastu, kuid asute nüüd elama Rootsi, siis võib viimane otsustada tunnustada teie Prantsusmaa juhiluba. Kui mitte, siis saate pärast Rootsis sõidueksami tegemist ilmselt Rootsi juhiloa.

  Kui olete sellises olukorras, siis võtke ühendust oma uue elukohariigi ametiasutustega, et uurida, kas teie juhiluba seal tunnustatakse.

  Täiendavalt:

 • Viibin õpingute tõttu teises ELi liikmesriigis ning soovin saada juhiluba. Kus ma peaksin seda taotlema?

  Peate seda taotlema oma päritoluriigis, sest teises ELi liikmesriigis koolis või ülikoolis käimisega ei muutu riik, mille resident te olete.

  Täiendavalt:

 • Kas minu juhiloale märgitud kategooriad kehtivad ka teistes Euroopa riikides?  

  OSAD KEHTIVAD — järgmisi kategooriaid tunnustatakse kõikjal Euroopas: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.

  OSAD EI KEHTI— osad kategooriad on üksnes riiklikud.

  Näiteks Ühendkuningriigi juhiloal olevat traktori kategooriat ei pruugita tingimata tunnustada mõnes teises ELi liikmesriigis, kus teilt võidakse nõuda, et vahetaksite oma juhiloa kohaliku vastu välja.

  Sellisel juhul sõltub asjaomasest riiklikust ametiasutusest, kas lisada sellele vastav kohalik kategooria teie uuele juhiloale või mitte.

  Täiendavalt:

 • Mul on juba ühes ELi liikmesriigis väljastatud juhiluba ning soovin sellele lisada täiendava kategooria oma uues elukohariigis. Mida peaksin selleks tegema?  

  Esitage taotlus ametiasutustele riigis, mille resident te nüüd olete. Kui te saate juurde uue kategooria, siis vahetatakse teie eelmine juhiluba uue vastu välja.

  Täiendavalt:

 • Elan Hispaanias ning sain seal hiljuti sõidukeelu, kuid mul on Belgia juhiluba. Kas võin sellele vaatamata Belgias oma juhiluba kasutada?  

  EI — riigis, mille resident te olete, kehtestatud sõidukeeldu kohaldatakse kõigis riikides.

  Täiendavalt:

 • Sain hiljuti Hispaanias puhkusel olles sõidukeelu. Elan Belgias, kus on väljastatud ka mu juhiluba. Kas võin seal oma juhiluba endiselt kasutada?  

  JAH — külastatavas riigis saadud sõidukeeld kehtib üksnes asjaomases riigis. Riigist lahkudes peavad ametiasutused teile teie juhiloa tagastama.

  Täiendavalt:

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega