Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Časté otázky – Platnost v zemích EU

 • Stěhuju se do Bulharska. Bude tam platit můj český řidičák?  

  Jelikož byl váš řidičský průkaz vydán v zemi EU, platí v celé Unii. Pokud jeho doba platnosti ještě neskončila, nebudete ho muset ihned vyměnit za bulharský průkaz. To je však třeba udělat nejpozději do roku 2033, kdy všechny řidičské průkazy v oběhu budou muset mít standardní evropský formát. Pokud byl váš původní řidičský průkaz vydán v zemi mimo EU a později jste ho vyměnili za řecký, nemusí vám ho v Bulharsku uznat.

  Další informace:

 • Jsem z Británie a přestěhoval jsem se do Francie. Uznají mi tam kategorii určenou pro traktory, která je uvedena na mém řidičském průkazu?

  Kategorie určená pro traktory nepodléhá společným pravidlům EU, a francouzské úřady ji proto uznat mohou, ale i nemusí. Pokud ji uznají, bude uvedena i na vašem novém francouzském průkazu.

  Další informace:

 • Mohu na svůj řidičský průkaz kategorie B řídit také v zahraničí, i když jsem ho dostal už v 17 letech?  

  Pokud je vám ještě stále 17, nemusí být v některých zemích EU váš průkaz kategorie B (tj. pro řízení osobních vozidel) platný. Jestliže je vám však už nejméně 18 let, musí ostatní země Unie průkaz uznat, i když vám byl vydán již v 17 letech.

  Další informace:

 • Mám ještě starý typ řidičského průkazu. Nejedná se o nový evropský vzor. Je platný i v jiných zemích Unie?

  ANO – Pokud byl váš řidičský průkaz vydán v zemi EU, platí až do skončení své doby platnosti na celém území Unie. Nejpozději do roku 2033 musí země EU zajistit, aby všechny řidičské průkazy v oběhu měly nový standardní evropský formát.

  Pokud je platnost vašeho průkazu neomezená, příslušný úřad v zemi vašeho trvalého pobytu vás vyrozumí, kdy si jej budete muset vyměnit.

  Další informace:

 • Pocházím z Brazílie. Platí můj mezinárodní řidičský průkaz na celém území EU nebo jen v Portugalsku?  

  Váš mezinárodní řidičský průkaz není nic jiného než ověřený překlad vašeho brazilského řidičského průkazu. V Portugalsku ho můžete používat jen proto, že Portugalsko uznává brazilské řidičské průkazy. Pokud se však přestěhujete do jiné země EU, která brazilské průkazy neuznává, neuznají vám ani mezinárodní řidičský průkaz. Pravidla vzájemného uznávání se vztahují pouze na řidičské průkazy vydané na území Unie.

  Další informace:

 • V Nizozemsku, kde mám teď trvalé bydliště, mě zastavila policejní hlídka. Sdělili mi, že si svůj dánský řidičský průkaz musím nechat vyměnit za nizozemský. Není tento požadavek v rozporu s právem?

  NENÍ – pokud platnost vašeho řidičského průkazu není delší než doba povolená předpisy EU. V tomto případě mohou nizozemské úřady výměnu řidičského průkazu po vás požadovat. Řidičský průkaz budete možná muset vyměnit i v případě, že v zemi trvalého pobytu uděláte dopravní přestupek.

  Jinak řidičský průkaz vydaný v jiné zemi EU měnit nemusíte.

  Další informace:

 • Přestěhovala jsem se do Itálie. Italské úřady uznaly můj český řidičský průkaz, ale chtějí zkrátit jeho platnost a jeho výměna bude podmíněna pravidelnou lékařskou prohlídkou. Není tento požadavek v rozporu s právem?  

  JE – Italské úřady sice mohou uplatnit předpisy EU ohledně doby platnosti řidičských průkazů, ale pouze po dvou letech pobytu v zemi.

  Další informace:

 • Přestěhovala jsem se do jiné země EU. Mohu o nový řidičský průkaz zažádat ve své domovské zemi?  

  NE – O nový průkaz můžete zažádat pouze v zemi svého trvalého pobytu, což je zpravidla ta země, kde pobýváte většinu roku. Totéž platí i v případě, že byste chtěla požádat o vydání nového průkazu (po jeho ztrátě či odcizení) nebo byste do něj chtěla zapsat novou kategorii vozidla (v takovém případě si budete muset svůj průkaz vyměnit za místní verzi).

  Další informace:

 • Studuji teď ve Velké Británii a chci si udělat řidičský průkaz. Kde mám zažádat o jeho vydání?  

  Jelikož studium v zahraničí nezakládá automaticky právo trvalého pobytu, budete o něj muset zažádat ve své domovské zemi.

  Další informace:

 • Je možné mít zároveň dva řidičské průkazy vydané ve dvou různých zemích EU?  

  NE – Nikdo nesmí vlastnit více než jeden řidičský průkaz. Ani v případě, že vám byl řidičský průkaz odebrán, nemůžete si nechat vystavit nový v jiné zemi EU.

  Další informace:

 • Bydlím v zahraničí a brzy mi vyprší platnost řidičáku vydaného v jiné zemi. Potřebuju při žádání o nový úřední doklad překlad toho starého?

  NE – Příslušný úřad musí platnost vašeho řidičského průkazu uznat bez jakýchkoliv formalit.

  Další informace:

 • Stěhuji se do zahraničí. Bude tam platit můj řidičský průkaz?

  To záleží na tom, zda byl váš řidičský průkaz vydán v zemi EU:

  • Pokud byl váš řidičský průkaz vydán v zemi EU

  ANO – Váš řidičský průkaz platí v celé EU. Příslušný úřad v zemi, kam jste se přestěhovali, však po vás může požadovat, abyste si jej vyměnili za místní, pokud ve vašem řidičském průkazu není uvedena doba platnosti 10 či 15 let.

  • Pokud byl váš původní řidičský průkaz vydán v zemi mimo EU a později jste ho v některé ze zemí Unie vyměnili za místní, NEMUSÍ ho v jiné zemi EU uznat.

  Pokud si například svůj americký řidičský průkaz při pobytu ve Francii vyměníte za francouzský, ale později se přestěhujete třeba do Švédska, mohou tam v některých případech váš francouzský průkaz uznat. Pokud ne, obdržíte pravděpodobně po vykonání řidičských zkoušek ve Švédsku nový řidičský průkaz.

  V takovýchto případech se raději vždy obraťte na příslušný úřad cílové země.

  Další informace:

 • Studuji v zahraničí a potřebuji řidičský průkaz. Kde mi ho vystaví?

  Budete o něj muset zažádat ve své domovské zemi, jelikož v zemi, kde studujete, vám nevzniká trvalé bydliště.

  Další informace:

 • Platí všechny kategorie uvedené na mém řidičském průkazu i v jiných evropských zemích?  

  NĚKTERÉ ANO – Ve všech zemích Unie jsou uznávány tyto kategorie: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

  NĚKTERÉ NE – platí pouze v dané zemi.

  Například kategorie pro traktory uvedená na britském řidičském průkazu nemusí být v jiné zemi EU uznána při výměně za místní řidičský průkaz.

  V takovém případě bude záležet na příslušném úřadě, zda danou kategorii na novém průkazu uvede nebo ne.

  Další informace:

 • Přestěhoval jsem se do zahraničí a chci si zde udělat zkoušky na řízení další kategorie vozidel. Jak mám postupovat?  

  Obraťte se na příslušný úřad v zemi, kde máte nyní trvalé bydliště. Jakmile uděláte zkoušky na novou kategorii, vymění vám řidičský průkaz za místní vzor.

  Další informace:

 • V Německu, kde teď bydlím, mi byl uložen zákaz řízení motorových vozidel. Můžu se svým řidičským průkazem řídit v Česku?  

  NE – Zákaz řízení motorových vozidel vydaný v zemi trvalého pobytu se vztahuje na všechny státy.

  Další informace:

 • Na dovolené ve Španělsku mi zakázali řídit motorová vozidla. Můj řidičský průkaz byl ale vydán v Česku. Můžu s ním doma řídit?  

  ANO – Zákaz řízení motorového vozidla vydaný v zemi, kterou jste pouze navštívili, platí jen v této zemi. Před návratem domů vám musí řidičský průkaz vrátit.

  Další informace:

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem