Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Често задавани въпроси – Валидност в страните от ЕС

 • Премествам се в Гърция. Ще важи ли българската ми шофьорска книжка там?  

  Тъй като шофьорската ви книжка е издадена от страна от ЕС, тя се признава в целия Съюз. Докато книжката ви е валидна, не е необходимо да я заменяте за гръцка книжка. Тя обаче ще трябва да бъде заменена преди 2033 г., когато всички шофьорски книжки ще трябва да са в стандартния формат на ЕС. Ако обаче първоначално шофьорската ви книжка е издадена от страна извън ЕС и сте я подменили с българска, властите в Гърция не са длъжни да я признаят.

  Повече за:

 • Преместих се във Франция. Ще важи ли там категорията „трактор“ от британската ми шофьорска книжка?

  Категория „трактор“ в шофьорските книжки не подлежи на общи правила на равнище ЕС. Френските власти сами решават дали да я признаят или не. Ако я признаят, те ще я впишат в нова френска книжка.

  Повече за:

 • Мога ли да шофирам в други страни от ЕС с шофьорската си книжка за категория В, въпреки че я получих на 17-годишна възраст?  

  Ако все още сте на 17 години, някои страни могат да не признаят шофьорската ви книжка за категория В (т.е. за кола). Ако обаче сте навършили 18 години, страните от ЕС са длъжни да признаят шофьорската ви книжка за категория В дори ако сте я получили, когато сте били на 17.

  Повече за:

 • Шофьорската ми книжка не е нова книжка по образеца на ЕС за свидетелство за управление. Ще бъде ли валидна в други страни от ЕС?

  ДА – ако шофьорската ви книжка е издадена в страна от ЕС, тя ще остане валидна в целия Съюз, докато нейният срок на валидност изтече. Страните от ЕС трябва да се погрижат всички шофьорски книжки да бъдат в новия стандартен формат на ЕС най-късно до 2033 г.

  Ако имате безсрочна шофьорска книжка, държавата от ЕС, в която пребивавате, ще ви информира кога да подмените книжката си.

  Повече за:

 • Аз съм от Бразилия. Валидна ли е международната ми шофьорска книжка в целия ЕС или мога да я използвам само в Португалия?  

  Вашата международна шофьорска книжка представлява всъщност само заверен превод на бразилската ви книжка. Можете да я използвате в Португалия само защото Португалия признава бразилските шофьорски книжки. Ако се преместите обаче в друга страна, която не ги признава, няма да можете да използвате международната си книжка. Правилата за взаимно признаване на шофьорски книжки са приложими само за книжки, издадени в ЕС.

  Повече за:

 • В Холандия, където пребивавам в момента, ме спря полиция и ми каза, че трябва да сменя датската си шофьорска книжка с местна книжка. Законно ли е това?

  ДА – но само ако вашата книжка е валидна за по-дълъг период от посочения в правилата на ЕС. В този случай нидерландските власти могат да ви накарат да смените шофьорската си книжка с нидерландска книжка. Санкции за нарушения в страната ви на пребиваване също могат да доведат до задължение да подмените вашата шофьорска книжка.

  В останалите случаи принципно не сте длъжен да подменяте шофьорска книжка, издадена от страна от ЕС, но можете да го направите, ако желаете.

  Повече за:

 • Преместих се от Белгия в Италия. Италианските власти признават белгийската ми шофьорска книжка, но искат да намалят срока на нейната валидност и подновяването ѝ да подлежи на периодични медицински прегледи. Законно ли е това?  

  НЕ – Италианските власти могат да приложат правилата на ЕС относно валидността, но едва след две години обичайно пребиваване там.

  Повече за:

 • Преместих се в друга страна от ЕС. Мога ли все още да си изкарам шофьорска книжка в страната си на произход?  

  НЕ — Можете да си изкарате шофьорска книжка единствено в страната ви на пребиваване, т.е. страната, в която живеете през по-голямата част от годината. Същото важи и ако искате да получите нова книжка (след загуба или кражба) или нова категория (за целта ще трябва да замените шофьорската си книжка с местна книжка).

  Повече за:

 • Ирландец съм и отидох да уча в Обединеното кралство. Къде трябва да си изкарам шофьорска книжка?  

  Обучението в университет или училище в друга страна от ЕС не води до промяна на вашето местопребиваване. Следователно ще трябва да си изкарате шофьорска книжка в Ирландия.

  Повече за:

 • Възможно ли е да имам едновременно две шофьорски книжки, издадени от две различни страни от ЕС?  

  НЕ – никой няма право да притежава повече от една шофьорска книжка. Дори ако шофьорската ви книжка е отнета, не може да ви бъде издадена втора книжка в друга страна от Съюза.

  Повече за:

 • Подновявам шофьорската си книжка в страна от ЕС, различна от страната, която я е издала. Трябва ли да представя превод?

  НЕ — Властите трябва да признаят шофьорската книжка без каквито и да е формалности.

  Повече за:

 • Премествам се в друга страна от ЕС – новата страна ще признае ли шофьорската ми книжка?

  Зависи от това дали шофьорската ви книжка е издадена от страна от ЕС:

  • Ако първоначално шофьорската ви книжка е издадена от страна от ЕС

  ДА — Настоящата ви шофьорска книжка се признава в целия ЕС. Новата страна обаче може да поиска от вас да замените книжката си за местно свидетелство за управление, ако в нея не е посочен период на валидност от 10 или 15 години.

  • Ако първоначално книжката ви е издадена от страна извън ЕС и в последствие подменена с местна книжка в една от страните от Съюза, друга страна от ЕС НЯМА НЕПРЕМЕННО да я признае.

  Така например, ако подмените американската си шофьорска книжка с френска, докато живеете във Франция, след което се преместите в Швеция, властите там са свободни да решат дали да признаят френската ви шофьорска книжка. Ако не я признаят, най-вероятно ще получите шведска книжка едва след като се явите на изпит по кормуване в Швеция.

  Ако се намирате в подобна ситуация, моля, свържете се с компетентните органи в новата страна на пребиваване, за да разберете дали е валидна шофьорската ви книжка.

  Повече за:

 • Уча в друга страна от ЕС и желая да си изкарам шофьорска книжка. Къде трябва да го направя?

  Ще трябва да си изкарате книжка във вашата страна на произход, защото обучението в университет или училище в друга страна от ЕС не води до промяна на вашето местопребиваване.

  Повече за:

 • Важат ли категориите от шофьорската ми книжка в други страни от ЕС?  

  НЯКОИ ДА – Следните категории се признават във всички страни от ЕС: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

  ДРУГИ НЕ — Някои категории са само национални.

  Така например категорията „трактор“ в британските шофьорски книжки не е задължително да бъде призната в друга страна от ЕС, в която може да ви се наложи да подмените шофьорската си книжка с местна.

  В подобен случай съответните национални власти ще решат дали да впишат еквивалентната категория в новата ви шофьорска книжка.

  Повече за:

 • Притежавам шофьорска книжка, издадена в страна от ЕС, и желая да получа допълнителна категория в страната, в която живея в момента. Какво трябва да направя?  

  Подайте заявление до властите в страната, в която пребивавате в момента. Ако получите новата категория, настоящата ви шофьорска книжка ще бъде подменена с нова.

  Повече за:

 • Имам белгийска шофьорска книжка, но живея в Испания, и неотдавна получих забрана за шофиране там. Мога ли все още да използвам шофьорската си книжка в Белгия?  

  НЕ — Забрана за шофиране, наложена от страната, в която пребивавате постоянно, важи за всички държави.

  Повече за:

 • Неотдавна получих забрана за шофиране по време на ваканция в Испания. Живея в Белгия, където е издадена шофьорската ми книжка. Мога ли все още да я използвам там?  

  ДА — Забрана за шофиране, издадена от страна, която посещавате, важи само в тази страна. При напускане на страната властите трябва да ви върнат шофьорската книжка.

  Повече за:

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган