Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Vodičský preukaz

Aktualizované : 26/03/2013

vehicles

Strata, odcudzenie a obnovenie

Aká je vaša situácia?

Som turista

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste počas svojho pobytu v zahraničí stratili svoj vodičský preukaz alebo vám ho ukradli, mali by ste sa obrátiť na miestnu políciu a na zastupiteľský úrad svojej krajiny, kde vám poradia, čo máte urobiť.

Polícia vám môže vydať dočasný dokument, ktorý vás bude oprávňovať k vedeniu motorového vozidla v danej krajine počas obmedzeného obdobia.

Dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia, ktoré provizórne nahrádzajú stratené alebo odcudzené preukazy, sa neuznávajú automaticky v iných krajinách EÚ.

Po návrate do krajiny, v ktorej máte svoje obvyklé bydlisko (t. j. v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku), by ste mali miestne orgány požiadať o vydanie nového vodičského preukazu.

Obnovenie vodičského preukazu

Vodičské preukazy, ktorých platnosť vypršala počas turistického pobytu v zahraničí, sa stávajú automaticky neplatnými a nemôžu byť uznané v iných krajinách.

Keďže svoj vodičský preukaz môžete obnoviť iba v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt, uistite sa, že váš preukazu bude platný počas celej dovolenky.

Príklad

Uistite sa, že všetky krajiny, ktoré navštívite, uznajú váš dočasný vodičský preukaz alebo osvedčenie

Henrik, ktorý žije v Dánsku, chcel počas svojej dovolenky navštíviť Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Bohužiaľ, hneď na jej začiatku stratil v Nemecku svoju peňaženku a vodičský preukaz.

Bez vodičského preukazu mu hrozila pokuta.

Henrik kontaktoval dánske veľvyslanectvo v Nemecku, ktorému mu odporučilo, aby stratu nahlásil na miestnej polícii. Veľvyslanectvo mu vystavilo aj osvedčenie o tom, že je zákonným držiteľom dánskeho vodičského preukazu.

Henrik musel následne kontaktovať talianske a francúzske orgány, aby zistil, či budú akceptovať osvedčenie vydané dánskym veľvyslanectvom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.