Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Vodičský preukaz

Aktualizované : 26/03/2013

vehicles

Strata, odcudzenie a obnovenie

Aká je vaša situácia?

Žijem v inej krajine EÚ

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste stratili svoj vodičský preukaz alebo ak vám ho ukradli, budete musieť v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko, požiadať o vydanie nového preukazu.

Obnovenie vodičského preukazu

Môžete mať len vodičský preukaz vydaný v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko, t. j. v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku.

Príslušné orgány takejto krajiny vymenia váš pôvodný vodičský preukaz za miestny. Následne sa na vás budú vzťahovať rovnaké pravidlá týkajúcej sa platnosti, lekárskych prehliadok atď. ako na štátnych príslušníkov daného štátu.

Príklad

Výmena neplatného vodičského preukazu za miestny

Monica žije prevažnú časť roka v Belgicku a má taliansky vodičský preukaz, ktorého platnosť čoskoro vyprší. Bude si ho musieť vymeniť za miestny preukaz. Dostane teda belgický vodičský preukaz s platnosťou 15 rokov (a nie 10 rokov, ako je tomu v Taliansku).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi