Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

Liċenzja tas-sewqan

Aġġornat : 26/03/2013

vehicles

Telf, serq jew tiġdid

X'inhi s-sitwazzjoni tiegħek?

Qed ngħix f'pajjiż ieħor tal-UE

Liċenzja mitlufa jew misruqa

Jekk titlef il-liċenzja tas-sewqan jew tinsteraqlek, jeħtieġ li tapplika għal waħda ġdida fil-pajjiż li int resident tiegħu.

It-tiġdid ta' liċenzja

Il-liċenzja tas-sewqan tista' tinħariġlek biss mill-awtoritajiet fil-pajjiż fejn int resident.

Dawn ibiddlulek il-liċenzja oriġinali tiegħek ma' waħda lokali. Imbagħad tkun suġġett għall-istess regoli dwar il-prejodi ta' validità, it-testijiet mediċi, u regoli oħrajn bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Storja

Biddel liċenzja skaduta ma' waħda lokali

Monica tgħix il-Belġju u għandha liċenzja Taljana li dalwaqt tiskadilha. Ikollha tbiddel il-liċenzja Taljana ma' waħda Belġjana. Hi se tirċievi liċenzja Belġjana b'perjodu ta' validità ta' 15-il sena, minflok ta' 10 snin bħal fl-Italja.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE

Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika