Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Vozačke dozvole

Ažurirano : 17/02/2014

vehicles

Gubitak, krađa i produljenje

Kakva je vaša situacija?

Živim u drugoj državi članici

Izgubljena ili ukradena dozvola

Kod gubitka ili krađe vozačke dozvole morate zatražiti novu u zemlji u kojoj imate boravište.

Obnova dozvole

Vozačku dozvolu smije vam izdati samo tijelo u zemlji u kojoj imate boravište.

Oni će vašu originalnu dozvolu zamijeniti lokalnom. Za vas će tada vrijediti ista pravila roka valjanosti, liječničkog pregleda itd. kao i za državljane dotične zemlje.

Primjer

Zamjena dozvole kojoj je istekao rok lokalnom dozvolom

Monica živi u Belgiji i ima talijansku dozvolu čiji će rok valjanosti ubrzo isteći. Talijansku će dozvolu morati zamijeniti belgijskom. Belgijska dozvola imat će rok valjanosti od 15 godina, a ne 10 godina kao u Italiji.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave