Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Шофьорска книжка

Актуализация : 26/03/2013

vehicles

Загуба, кражба и подновяване

Какво е вашето положение?

Живея в друга страна от ЕС

Загубена или открадната шофьорска книжка

Ако изгубите шофьорската си книжка или ви я откраднат, трябва да поискате да ви бъде издадена нова в страната, в която пребивавате постоянно.

Подновяване на шофьорска книжка

Шофьорска книжка може да ви бъде издадена единствено от властите в страната, в която пребивавате постоянно.

Те ще заменят настоящата ви шофьорска книжка с местна книжка. За вас ще важат същите правила по отношение на срока на валидност, медицинските прегледи и т.н. като за гражданите на тази страна.

Лична история

Подмяна на изтекла шофьорска книжка с книжка от страната на пребиваване

Моника живее в Белгия и има италианска шофьорска книжка, чийто срок на валидност изтича скоро. Тя трябва да подмени италианската си книжка с белгийска. Тя ще получи белгийска книжка с период на валидност от 15 години вместо 10 години, както е в Италия.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган