Sökväg

Känner du till dina rättigheter som EU-medborgare? Testa dina kunskaper i vår quiz.

Uppdaterat : 11/05/2015

vehicles

Stöld, förlust och förnyelse av körkortet

Jag bor i ett annat EU-land

Borttappat eller stulet körkort

Om du tappar bort ditt körkort eller får det stulet måste du ansöka om ett nytt i landet där du är folkbokförd.

Förnya ditt körkort

Du kan bara få ett körkort utfärdat av myndigheterna i det land där du är folkbokförd.

De byter ut ditt ursprungliga körkort mot landets körkort. Därefter omfattas du av samma regler för till exempel giltighetstid och läkarundersökningar som invånarna i det landet.

Exempel från verkligheten

Byt ditt gamla körkort mot ett körkort från det nya landet

Monica bor i Belgien och har ett italienskt körkort som snart upphör att gälla. Hon måste då byta ut sitt italienska körkort mot ett belgiskt. Hon får ett belgiskt körkort som gäller i 15 år istället för 10 år som i Italien.

Jag är turist

Om du tappar bort eller får ditt körkort stulet

Om du tappar bort ditt körkort eller om det blir stulet medan du är på semester i utlandet, ska du kontakta polisen på plats och ditt konsultat eller din ambassad och ta reda på vad du ska göra.

De kan utfärda en tillfällig handling som ger dig tillstånd att köra i landet under en kort tid.

Tillfälliga körkort och intyg som utfärdas för att tillfälligt ersätta stulna eller borttappade körkort erkänns inte per automatik i andra EU-länder.

När du kommit hem igen ska du ansöka om ett nytt körkort hos myndigheterna.

Om ditt körkort har gått ut

Om ditt körkort går ut medan du är på semester är det inte längre giltigt och godkänns kanske inte i andra länder.

Kolla redan innan du åker att körkortet gäller under hela resan, eftersom du bara kan förnya ditt körkort i landet där du är folkbokförd.

Exempel från verkligheten

Hör med varje land du ska resa till om de godkänner ett tillfälligt körkort

Henrik från Danmark tänkte åka till Tyskland, Frankrike och Italien på semester. Han hade otur och redan i början av resan blev han av med sin plånbok i Tyskland.

Utan körkort skulle han få böter om polisen stoppade honom.

Henrik kontaktade den danska ambassaden i Tyskland, som rådde honom att anmäla förlusten till polisen på plats. Ambassaden gav honom dessutom ett intyg om att han hade danskt körkort.

Därefter kontaktade Henrik de italienska och franska myndigheterna för att höra om de godkände den danska ambassadens tillfälliga intyg.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I det här fallet de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.