Navigacijska pot

Poznate pravice, ki jih imate v EU? Preskusite znanje z našim kvizom.

Posodobitev : 11/05/2015

vehicles

Izguba, kraja in podaljšanje vozniškega dovoljenja

Kadar prebivate v drugi državi EU

Izgubljeno ali ukradeno dovoljenje

Če izgubite vozniško dovoljenje ali vam ga ukradejo, morate v državi, v kateri imate stalno prebivališče, zaprositi za novo.

Zamenjava dovoljenja

Vozniško dovoljenje vam lahko izdajo samo organi države, v kateri imate stalno prebivališče.

Namesto vašega prvotnega vozniškega dovoljenja vam bodo izdali dovoljenje, ki se uporablja v tej državi. Za državljane drugih članic EU veljajo v zvezi z obdobji veljavnosti, zdravniškimi pregledi itd. enaki predpisi kot za državljane te države.

Praktični primer

Zamenjava dovoljenja, ki mu je pretekla veljavnost, v drugi državi EU

Monica prebiva v Belgiji. Veljavnost njenega italijanskega vozniškega dovoljenja bo kmalu potekla, zato ga bo morala zamenjati za belgijsko. V Belgiji ji bodo izdali novo dovoljenje z veljavnostjo 15 let in ne 10 let, kot je to običajno v Italiji.

Kadar ste na turističnem potovanju

Izgubljeno ali ukradeno dovoljenje

Če med potovanjem v tujini izgubite vozniško dovoljenje ali vam ga ukradejo, se za informacije o tem, kako ravnati, obrnite na krajevno policijo ali diplomatsko-konzularno predstavništvo vaše države.

Lahko vam izdajo začasni dokument, ki ga boste lahko v tuji državi uporabljali za omejeno obdobje.

Začasno vozniško dovoljenje ali potrdilo, ki začasno nadomešča izgubljeno ali ukradeno dovoljenje, ne bo samodejno priznano v drugih državah EU.

Po vrnitvi v državo stalnega prebivališča boste morali pri pristojnem organu zaprositi za izdajo novega vozniškega dovoljenja.

Podaljšanje veljavnosti dovoljenja

Če veljavnost vašega vozniškega dovoljenja poteče med potovanjem v tujini, je dovoljenje neveljavno in ga druge države verjetno ne bodo priznale.

Veljavnost dovoljenja lahko podaljšate samo v državi stalnega prebivališča, zato pred odhodom najprej preverite veljavnost vozniškega dovoljenja (za celotno obdobje potovanja).

Praktični primer

Pred odhodom se pozanimajte o priznavanju začasnega dovoljenja v državi, kamor potujete

Henrik, ki živi na Danskem, je želel med počitnicami obiskati Nemčijo, Francijo in Italijo. Na žalost je že na začetku potovanja v Nemčiji izgubil denarnico in vozniško dovoljenje.

Policija bi ga lahko oglobila, če bi ugotovila, da vozi brez vozniškega dovoljenja.

Henrik se je obrnil na dansko veleposlaništvo v Nemčiji, kjer so mu svetovali, naj izgubo dovoljenja prijavi policiji. Na danskem veleposlaništvu so mu tudi izdali potrdilo, v katerem je bilo navedeno, da je zakoniti imetnik danskega vozniškega dovoljenja.

Henrik se je moral nato pri italijanskih in francoskih organih pozanimati, ali mu bodo priznali začasno potrdilo danskih organov.

Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

V tem primeru 27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.