Navigačný riadok

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované : 11/05/2015

vehicles

Strata, odcudzenie alebo obnovenie vodičského preukazu

Aká je vaša situácia?
Žijem v inej krajine EÚ

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste stratili svoj vodičský preukaz alebo ak vám ho ukradli, budete musieť v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko, požiadať o vydanie nového preukazu.

Obnovenie vodičského preukazu

Môžete mať len vodičský preukaz vydaný v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko, t. j. v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku.

Príslušné orgány takejto krajiny vymenia váš pôvodný vodičský preukaz za miestny. Následne sa na vás budú vzťahovať rovnaké pravidlá týkajúcej sa platnosti, lekárskych prehliadok atď. ako na štátnych príslušníkov daného štátu.

Príklad

Výmena neplatného vodičského preukazu za miestny

Monica žije prevažnú časť roka v Belgicku a má taliansky vodičský preukaz, ktorého platnosť čoskoro vyprší. Bude si ho musieť vymeniť za miestny preukaz. Dostane teda belgický vodičský preukaz s platnosťou 15 rokov (a nie 10 rokov, ako je tomu v Taliansku).

Som turista

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste počas svojho pobytu v zahraničí stratili svoj vodičský preukaz alebo vám ho ukradli, mali by ste sa obrátiť na miestnu políciu a na zastupiteľský úrad svojej krajiny, kde vám poradia, čo máte urobiť.

Polícia vám môže vydať dočasný dokument, ktorý vás bude oprávňovať k vedeniu motorového vozidla v danej krajine počas obmedzeného obdobia.

Dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia, ktoré provizórne nahrádzajú stratené alebo odcudzené preukazy, sa neuznávajú automaticky v iných krajinách EÚ.

Po návrate do krajiny, v ktorej máte svoje obvyklé bydlisko (t. j. v ktorej žijete aspoň 185 dní v kalendárnom roku), by ste mali miestne orgány požiadať o vydanie nového vodičského preukazu.

Obnovenie vodičského preukazu

Vodičské preukazy, ktorých platnosť vypršala počas turistického pobytu v zahraničí, sa stávajú automaticky neplatnými a nemôžu byť uznané v iných krajinách.

Keďže svoj vodičský preukaz môžete obnoviť iba v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt, uistite sa, že váš preukazu bude platný počas celej dovolenky.

Príklad

Uistite sa, že všetky krajiny, ktoré navštívite, uznajú váš dočasný vodičský preukaz alebo osvedčenie

Henrik, ktorý žije v Dánsku, chcel počas svojej dovolenky navštíviť Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Bohužiaľ, hneď na jej začiatku stratil v Nemecku svoju peňaženku a vodičský preukaz.

Bez vodičského preukazu mu hrozila pokuta.

Henrik kontaktoval dánske veľvyslanectvo v Nemecku, ktorému mu odporučilo, aby stratu nahlásil na miestnej polícii. Veľvyslanectvo mu vystavilo aj osvedčenie o tom, že je zákonným držiteľom dánskeho vodičského preukazu.

Henrik musel následne kontaktovať talianske a francúzske orgány, aby zistil, či budú akceptovať osvedčenie vydané dánskym veľvyslanectvom.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.