Ścieżka nawigacji

Czy wiesz, jakie masz prawa w UE? Sprawdź, czy wszystko już wiesz, rozwiązując nasz quiz.

Ostatnia aktualizacja : 11/05/2015

vehicles

Utrata, kradzież i odnowienie prawa jazdy

Mieszkam w innym kraju UE

Zgubione lub skradzione prawo jazdy

Jeśli zgubisz prawo jazdy lub zostanie Ci ono skradzione, musisz wystąpić o wydanie nowego prawa jazdy w kraju, w którym mieszkasz.

Odnowienie prawa jazdy

Możesz posiadać tylko jedno prawo jazdy wydane przez władze kraju, w którym mieszkasz.

Wymienią one Twoje dotychczasowe prawo jazdy na miejscowe prawo jazdy. Od tego czasu będą Cię obowiązywać te same zasady dotyczące okresów ważności, badań medycznych itp. co obywateli tego kraju.

Prawdziwa historia

Wymiana prawa jazdy po wygaśnięciu terminu ważności na miejscowe prawo jazdy

Monica mieszka w Belgii i posiada włoskie prawo jazdy, które wkrótce straci ważność. Monica będzie musiała wymienić włoskie prawo jazdy na belgijskie. Otrzyma belgijskie prawo jazdy z okresem ważności wynoszącym 15 zamiast 10 lat (jak jest to zwykle we Włoszech).

Jestem turystą

Zgubione lub skradzione prawo jazdy

Jeśli podczas zagranicznej podróży zgubisz prawo jazdy lub zostanie Ci ono skradzione, powinieneś zwrócić się do miejscowej policji i konsulatu lub ambasady swojego kraju, które poradzą Ci, co masz zrobić.

Możesz otrzymać tymczasowy dokument pozwalający na prowadzenie pojazdu w danym kraju przez krótki czas.

Tymczasowe prawa jazdy i zaświadczenia wydane w celu chwilowego zastąpienia zgubionego lub skradzionego prawa jazdy nie są automatycznie uznawane w innych krajach UE.

Po powrocie do kraju, w którym mieszkasz, powinieneś zwrócić się do miejscowych władz o wydanie Ci nowego prawa jazdy.

Odnowienie prawa jazdy

Prawo jazdy, którego termin ważności upłynął podczas zagranicznej podróży, automatycznie traci ważność i może nie być uznawane w innych krajach.

Ponieważ można je odnowić tylko w kraju zamieszkania, należy upewnić się przed wyjazdem, że dokument zachowa ważność przez cały czas podróży.

Prawdziwa historia

Sprawdź, czy kraje, które odwiedzasz, uznają Twoje tymczasowe prawo jazdy.

Henrik, który mieszka w Danii, chciał podczas wakacji odwiedzić Niemcy, Francję i Włochy. Niestety już na początku wycieczki zgubił w Niemczech portfel i prawo jazdy.

Bez prawa jazdy groziła mu kara grzywny w razie kontroli drogowej.

Henrik skontaktował się z duńską ambasadą w Niemczech, gdzie poradzono mu, aby zgłosił zgubę miejscowej policji. Ambasada wydała mu także zaświadczenie potwierdzające, że jest legalnym posiadaczem duńskiego prawa jazdy.

Następnie Henrik musiał skontaktować się z włoskimi i francuskimi władzami, aby dowiedzieć się, czy uznają tymczasowe zaświadczenie wydane przez duńskie władze.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

W tym przypadku 27 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.