Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 11/05/2015

vehicles

Pazudusi, nozagta vadītāja apliecība, tās atjaunošana

Kāda ir jūsu situācija?
Es dzīvoju citā ES valstī

Nozagta vai nozaudēta vadītāja apliecība

Ja jums ir nozagta vai pazudusi autovadītāja apliecība, jums jāpieprasa jauna jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

Autovadītāja apliecības atjaunošana

Autovadītāja apliecību jums var izsniegt tikai valstī, kur pastāvīgi dzīvojat.

Turienes iestādes jūsu sākotnējo vadītāja apliecību apmainīs pret jaunu vietējo vadītāja apliecību. Tad uz jums attieksies tādi paši noteikumi par derīguma termiņu, ārsta pārbaudēm u.tml. kā uz šīs valsts pilsoņiem.

Piemērs

Derīgumu zaudējusi vadītāja apliecība jāapmaina pret vietējo

Monika dzīvo Beļģijā, un viņai teju teju beigsies vadītāja apliecības derīguma termiņš. Viņai jāapmaina Itālijas braukšanas tiesības pret Beļģijas tiesībām. Viņa saņems Beļģijas vadītāja apliecību, kuras derīguma termiņš būs 15 gadi, nevis 10 gadi kā Itālijā.

Es esmu tūrists

Nozagta vai nozaudēta vadītāja apliecība

Ja jums ārzemju ceļojuma laikā ir pazudusi vai nozagta vadītāja apliecība, jums vajadzētu doties uz vietējo policijas iecirkni un jūsu valsts konsulātu vai vēstniecību, lai noskaidrotu, kas jādara.

Šīs iestādes var izdot pagaidu dokumentu, ar kuru kādu laiciņu varēsit attiecīgajā valstī vadīt auto.

Pagaidu braukšanas atļauju vai vadītāja apliecību, kas jums izdota, lai uz laiku aizstātu nozagtu vai nozaudētu vadītāja apliecību, varbūt automātiski neatzīs citās ES valstīs.

Atgriežoties pastāvīgās dzīvesvietas valstī, jums jāpieprasa turienes iestādēm izdot jaunu vadītāja apliecību.

Autovadītāja apliecības atjaunošana

Ja autovadītāja apliecībai derīguma termiņš beidzas, kamēr ceļojat ārzemēs, tā zaudē spēku, un citas valstis var to neatzīt.

Tā kā autovadītāja apliecību varat atjaunot tikai pastāvīgās dzīvesvietas valstī, pirms aizbraukšanas pārliecinieties, vai jūsu vadītāja apliecības derīguma termiņš ietver visu ceļojuma laiku.

Piemērs

Pārbaudiet, vai katrā ceļojumā apmeklētajā valstī atzīs jūsu pagaidu tiesības

Henriks, kurš dzīvo Dānijā, bija iecerējis atvaļinājumā apceļot Vāciju, Franciju un Itāliju. Diemžēl Vācijā pašā ceļojuma sākumā viņam pazuda naudas maks, kur atradās arī vadītāja apliecība.

Bez tās viņam būtu jāmaksā sods, ja viņu apturētu policija.

Henriks sazinājās ar Dānijas vēstniecību Vācijā, kas ieteica par vadītāja apliecības nozaudēšanu ziņot policijā. Dānijas vēstniecība viņam arī iedeva pagaidu apliecību, kurā bija teikts, ka viņš ir Dānijas autovadītāja apliecības likumīgs turētājs.

Tad Henrikam nācās sazināties ar Itālijas un Francijas iestādēm, lai noskaidrotu, vai tās atzīs Dānijas iestāžu izsniegto pagaidu apliecību.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstīs + Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.