Navigacijski put

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano : 11/05/2015

vehicles

Gubitak, krađa i produljenje vozačkih dozvola

Kakva je vaša situacija?
Živim u drugoj državi članici

Izgubljena ili ukradena dozvola

Kod gubitka ili krađe vozačke dozvole morate zatražiti novu u zemlji u kojoj imate boravište.

Obnova dozvole

Vozačku dozvolu smije vam izdati samo tijelo u zemlji u kojoj imate boravište.

Oni će vašu originalnu dozvolu zamijeniti lokalnom. Za vas će tada vrijediti ista pravila roka valjanosti, liječničkog pregleda itd. kao i za državljane dotične zemlje.

Primjer

Zamjena dozvole kojoj je istekao rok lokalnom dozvolom

Monica živi u Belgiji i ima talijansku dozvolu čiji će rok valjanosti ubrzo isteći. Talijansku će dozvolu morati zamijeniti belgijskom. Belgijska dozvola imat će rok valjanosti od 15 godina, a ne 10 godina kao u Italiji.

Turist sam

Izgubljena ili ukradena dozvola

Kod gubitka ili krađe vozačke dozvole tijekom putovanja u inozemstvu obratite se mjesnoj policiji i svojem konzulatu ili veleposlanstvu gdje ćete saznati što vam je činiti.

Oni vam mogu izdati privremenu ispravu uz koju ćete smjeti na kraće vrijeme voziti u toj zemlji.

Privremene dozvole i potvrde izdane kako bi privremeno zamijenile izgubljene ili ukradene dozvole neće biti automatski priznate u drugim državama članicama.

Po povratku u svoju zemlju boravišta zatražite od lokalnih tijela da vam izdaju novu vozačku dozvolu.

Produljenje dozvola

Dozvole kojima ističe rok valjanosti za vrijeme putovanja u inozemstvu automatski prestaju biti valjane i druge ih zemlje vjerojatno neće priznati.

Budući da vozačku dozvolu možete produljiti samo u u zemlji u kojoj imate boravište, provjerite hoće li vam dozvola biti valjana tijekom cijelog putovanja.

Primjer

Provjerite za svaku zemlju u koju putujete priznaju li privremene dozvole

Henrik živi u Danskoj i za vrijeme odmora htio je posjetiti Njemačku, Francusku i Italiju. Nažalost, dok je bio na početku putovanja u Njemačkoj, izgubio je novčanik i vozačku dozvolu.

Da ga je zaustavila policija, morao bi platiti kaznu jer nije imao dozvolu.

Obratio se danskom veleposlanstvu u Njemačkoj koje mu je savjetovalo da kod mjesne policije prijavi gubitak. Dansko veleposlanstvo dalo mu je i potvrdu o tome da zakonito posjeduje dansku vozačku dozvolu.

Henrik se potom morao obratiti talijanskim i francuskim nadležnim tijelima kako bi provjerio priznaju li privremenu potvrdu koju je izdalo dansko veleposlanstvo.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.