Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 11/05/2015

vehicles

Juhiloa kaotus, vargus ja uuendamine

Milline on teie olukord?
Elan teises ELi liikmesriigis

Kaotatud või varastatud juhiluba

Kui kaotate oma juhiloa või see varastatakse, peate uut juhiluba taotlema riigis, mille resident te olete.

Juhiloa uuendamine

Juhiloa võivad teile väljastada ametiasutused üksnes selles riigis, mille resident te olete.

Nad vahetavad teie eelmise juhiloa kohaliku vastu. Seejärel kehtivad teie puhul samad kehtivusaegu, meditsiinilisi läbivaatusi jms käsitlevad eeskirjad, kui asjaomase riigi kodanike puhul.

Näide

Kehtivuse kaotanud juhiloa väljavahetamine kohaliku vastu

Monica elab Belgias ning tal on Itaalia juhiluba, mis kaotab peagi kehtivuse. Ta peab selle välja vahetama Belgia juhiloa vastu. Kümme aastat kehtiva Itaalia juhiloa asemel saab ta 15-aastase kehtivusajaga Belgia juhiloa.

Olen turist

Kaotatud või varastatud juhiluba

Kui kaotate oma juhiloa või see varastatakse välismaal viibimise ajal, peaksite ühendust võtma kohaliku politsei ning oma koduriigi konsulaadi või saatkonnaga, et saada teada, mida edasi teha.

Nad võivad väljastada ajutise dokumendi, mis võimaldab teil asjaomases riigis lühiajaliselt autot juhtida.

Ajutisi juhilubasid ja tõendeid (mis ajutiselt asendavad kaotatud või varastatud juhilubasid), teistes ELi liikmesriikides automaatselt ei tunnustata.

Oma elukohariiki tagasi jõudes taotlege sealselt ametiasutuselt uut juhiluba.

Juhiloa uuendamine

Juhiload, mille kehtivusaeg lõpeb välismaal reisil viibimise ajal, muutuvad automaatselt kehtetuks ning teised riigid ei pruugi neid tunnustada.

Kuna saate oma juhiluba uuendada üksnes riigis, mille resident te olete, veenduge enne reisile minekut, et teie juhiluba oleks kehtiv kogu teie reisil viibimise aja.

Näide

Uurige, kas teie ajutist juhiluba tunnustatakse igas riigis, kuhu te oma reisi jooksul satute.

Taanis elav Henrik kavates oma puhkuse ajal külastada Saksamaad, Prantsusmaad ja Itaaliat. Kahjuks kaotas ta Saksamaal üsna reisi alguses oma rahakoti ning ühes sellega ka juhiloa.

Kui politsei ta kinni peab ning tal ei ole juhiluba, võib ta trahvi saada.

Henrik võttis ühendust Taani saatkonnaga Saksamaal ning sealt soovitati tal teavitada juhiloa kadumisest kohalikku politseid. Taani saatkond väljastas talle ka tõendi selle kohta, et ta on Taani juhiloa seaduslik omanik.

Pärast seda pidi Henrik ühendust võtma Itaalia ja Pranstsusmaa ametiasutustega, et kontrollida, kas viimased tunnustavad Taani ametiasutuse väljastatud ajutist tõendit.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.