Cesta

Víte, jaká práva vám EU zaručuje? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Aktualizováno : 11/05/2015

vehicles

Ztráta, krádež a obnovení řidičského průkazu

O co se ve vašem případě jedná?
Žiji v zahraničí

Ztráta či krádež řidičského průkazu

Pokud řidičský průkaz ztratíte nebo vám ho ukradnou, musíte o nový požádat v zemi, kde máte trvalé bydliště.

Výměna řidičského průkazu

Řidičský průkaz vám může vydat pouze příslušný úřad v zemi, kde máte trvalé bydliště.

Tam vám řidičský průkaz vymění za doklad místního formátu. Budou se pak na vás vztahovat stejná pravidla ohledně doby platnosti či lékařských prohlídek jako na občany dané země.

Typická situace

Prošlý řidičský průkaz si vyměňte za doklad vydaný danou zemí

Monica je Italka žijící v Belgii. Platnost jejího italského řidičského průkazu brzy končí a bude si ho muset nechat vyměnit za belgický, který bude mít dobu platnosti 15 let (místo 10 let, jak je běžné v Itálii).

Jsem turista

Ztráta či krádež řidičského průkazu

Pokud při cestě v zahraničí ztratíte řidičský průkaz nebo vám ho ukradnou, měli byste se obrátit na policii a na český konzulát či velvyslanectví, kde vám poradí, jak postupovat dále.

Mohou vám vydat provizorní dokument, který vám v dané zemi umožní po omezenou dobu řídit.

Prozatímní průkaz či potvrzení vydané jako dočasná náhrada za ztracený nebo ukradený průkaz vám v jiné zemi EU automaticky neuznají.

Po návratu domů byste měli na příslušném úřadě zažádat o vydání nového řidičského průkazu.

Výměna řidičského průkazu

Řidičský průkaz, jehož platnost skončí během cesty do zahraničí, se automaticky stane neplatným a není již v zahraničí uznáván.

Jelikož si řidičský průkaz můžete vyměnit pouze v zemi trvalého bydliště, před odjezdem do zahraničí se ujistěte, že vám jeho platnost během cesty neskončí.

Typická situace

Zjistěte si, zda je prozatímní řidičský průkaz platný ve všech zemích, kam se chystáte

Henrik je z Dánska a na dovolenou se plánoval podívat autem do Německa, Francie a Itálie. Bohužel se mu na začátku cesty v Německu ztratila peněženka i s řidičským průkazem.

Pokud by ho zastavila policie, mohl by dostat pokutu.

Obrátil se proto na dánskou ambasádu v Německu, kde mu poradili, aby ztrátu nahlásil na policii. Vydali mu rovněž potvrzení, že je oprávněným majitelem dánského řidičského průkazu.

Henrik se pak musel obrátit na francouzské a italské úřady, aby zjistil, zda mu dočasné potvrzení vydané dánskými orgány uznají.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.