Navigačný riadok

Poznáte vaše práva občana EÚ? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Aktualizované : 25/09/2014

Vodičský preukaz

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, bude vás zaujímať, či môžete naďalej používať svoj vodičský preukaz. Budete si ho musieť vymeniť za miestny? Ostane platnosť vášho vodičského preukazu v novej krajine nezmenená? A ak svoj vodičský preukaz stratíte alebo vám ho odcudzia, ako dokážete, že ste vo svojej domovskej krajine držiteľom vodičského preukazu?

Podrobnejšie:

Verejné konzultácie

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.