Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Шофьорска книжка

Ако се местите в друга страна от ЕС, вероятно бихте искали да знаете, дали можете да шофирате там с настоящата си шофьорска книжка. Необходимо ли е да я смените с местна книжка? За същия период ли ще бъде валидна вашата книжка в другата държава? А, ако я загубите или ви я откраднат, как можете да докажете, че притежавате шофьорска книжка в страната, от която идвате?

Повече за:

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.