Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 05/09/2016

Juhiload

Kui te asute elama teise ELi liikmesriiki, tahate kindlasti teada, kas võite seal oma senise juhiloaga sõita. Kas peate selle kohaliku vastu välja vahetama? Kas teises riigis kehtib teie juhiluba sama kaua kui teie koduriigis? Kui kaotate oma juhiloa või see varastatakse, siis kuidas saate tõendada, et teil oli oma koduriigis kehtiv juhiluba?

Lisateave:

Avalikud arutelud

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.