Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 07/07/2017

Podaljšanje in zamenjava vozniškega dovoljenja

Voznik ima lahko samo eno vozniško dovoljenje EU. To dovoljenje izdajo organi države članice EU, v kateri navadno prebivate.

Če se preselite v drugo državo EU in vozniško dovoljenje tam izgubite, poškodujete, vam ga ukradejo ali mu poteče veljavnost, ga morate podaljšati, nadomestiti ali zamenjati v državi, kjer navadno prebivate.

Dobro je tudi vedeti, kako ravnati, če vozniško dovoljenje izgubite ali vam ga ukradejo na potovanju v tujini

Zamenjava dovoljenja

Če se preselite v drugo državo EU, vam vozniškega navadno ni treba zamenjati. Svoje vozniško dovoljenje lahko uporabljate, dokler je veljavno.

Po želji lahko svoje vozniško dovoljenje zamenjate prostovoljno za dovoljenje države članice vašega novega prebivališča.

Dokazati morate, da prebivate v tej državi in da izpolnjujete pogoje za pridobitev vozniškega dovoljenja (npr. ste dovolj stari, ste ustreznega zdravja itd.).

Tuji organi bodo pri organih v vaši prejšnji državi prebivališča preverili, ali je vaše vozniško dovoljenje veljavno (ni začasno odvzeto, omejeno ali preklicano).

Obvezna zamenjava

Vozniško dovoljenje morate zamenjati za dovoljenje, izdano v novi državi prebivališča:

  • če vozniško dovoljenje izgubite, vam ga ukradejo ali poškodujejo
  • po 2 letih prebivanja v novi državi – če imate vozniško dovoljenje z neomejeno veljavnostjo (samo če to zahteva država, v kateri prebivate)
  • če v državi prebivališča storite prometni prekršek

Ko svoje prvotno vozniško dovoljenje zamenjate za dovoljenje, ki ga izda država vašega novega prebivališča, za vas veljajo predpisi te države (npr. glede veljavnosti, zdravniškega pregleda).

Praktični primer

Monica prebiva na Cipru. Njeno italijansko vozniško dovoljenje je poškodovano, potrebuje torej novega, zato mora svoje italijansko dovoljenje zamenjati za ciprskega. Na Cipru ji bodo izdali dovoljenje z veljavnostjo 15 let, in ne 10 let, kot je to običajno v Italiji.

Podaljšanje dovoljenja

Če se preselite v drugo državo EU in vašemu vozniškemu dovoljenju poteče veljavnost, morate za podaljšanje zaprositi v državi, v kateri navadno prebivate .

Če vam je država izdajateljica vozniško dovoljenje začasno odvzela, omejila ali preklicala, ga ne boste mogli podaljšati.

Informacije po državah

Ali prebivate v tujini in morate vozniško dovoljenje podaljšati oziroma nadomestiti izgubljenega? Več informacij o formalnostih po državah:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje