Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 01/03/2017

Erkenning en geldigheid van uw rijbewijs – Nederland

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Geldigheidsduur van het rijbewijs in Nederland

In Nederland is het rijbewijs 10 jaar geldig.

De geldigheidsduur voor bestuurders ouder dan 75 jaar is 5 jaar en kan worden verkort als een medische keuring noodzakelijk is.

Als u in het bezit bent van een rijbewijs voor het leven (onbeperkte geldigheidsduur) dat in een ander EU-land is afgegeven, moet u dit rijbewijs 10 jaar na de datum van afgifte inwisselen.

Niet in de EU afgegeven rijbewijzen – Inwisseling en erkenning

Als uw rijbewijs van buiten de EU in aanmerking komt voor inwisseling voor een Nederlands rijbewijs, dan moet u het binnen 185 dagen (6 maanden) na uw verhuizing inwisselen (tenzij u in aanmerking komt voor de 30%-regeling van de belastingdienst).

Om uw rijbewijs in te wisselen:

 1. gaat u naar de gemeente in uw woonplaats, en
 2. dient u de volgende documenten in:
 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 3 E 0397
 • een pasfoto
 • uw buitenlands rijbewijs
 • uw vorige Nederlands rijbewijs (voor zover u dat al had)
 • een verklaring van geschiktheid van het CBR
 • de beschikking van de belastingdienst in Heerlen, waaruit blijkt dat u voor de 30%-regeling in aanmerking komt

Als u al eerder in een ander EU-land een rijbewijs van buiten de EU heeft ingewisseld, mag u dat EU-rijbewijs in Nederland gebruiken, maar alleen als u uw oorspronkelijke rijbewijs tegen een Nederlands rijbewijs had kunnen inwisselen.

Algemene informatie hierover
Erkenning en geldigheid van uw rijbewijs
Openbare raadpleging
  Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
  Vraag het aan de nationale instanties
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies