Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 12/04/2017

Vadītāja apliecību atzīšana un derīgums

ES izsniegtas vadītāja apliecības

Ja jūsu vadītāja apliecība ir izdota kādā ES valstī, to atzīst visā ES teritorijā un jūs to varat lietot,

  • ja nav beidzies tās derīguma termiņš,
  • ja esat pietiekami vecs , lai vadītu attiecīgās kategorijas transportlīdzekli,
  • ja izdevējvalsts nav to atņēmusi uz noteiktu vai nenoteiktu laiku vai noteikusi ierobežojumus tās izmantošanai.

Ja vēlaties, varat vadītāja apliecību apmainīt pret tās ES valsts izdotām tiesībām, uz kuru esat pārcēlies. Taču tas nav obligāti (izņemot dažus gadījumus).

Standartformāts

Kopš 2013. gada 19. janvāra visām jaunajām vadītāja apliecībām, ko izdod ES dalībvalstis, jāatbilst standartformātam – kredītkartes lieluma plastikāta kartei ar fotogrāfiju un uzlabotiem drošības elementiem.

Varat arī turpmāk izmantot līdzšinējo apliecību, bet tā būs jāapmaina pret jauno formātu, kad būs pienācis laiks to atjaunot (ne vēlāk kā 2033. gadā).

Jums ir beztermiņa vadītāja apliecība, kas izsniegta uz mūžu? Tādā gadījumā izdevējvalsts jūs informēs, kad būs pienācis laiks to apmainīt pret jaunu.

Uzziniet vēl par vienotā ES parauga vadītāja apliecībām!

Visā ES patlaban ir spēkā vairāk nekā 110 dažādu veidu Eiropas vadītāja apliecības.

Uzziniet vairāk par savas vadītāja apliecības veidu, tās izskatu, drošības elementiem, tās apliecinātajām tiesībām un tajā minētajām transportlīdzekļu kategorijām.

Savstarpējā atzīšana

Neatkarīgi no tā, vai jūsu vadītāja apliecība atbilst jaunajam paraugam, visas ES vadītāja apliecības atzīst arī citās ES valstīs.

Kategorijas AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE atzīst arī pārējās ES valstīs.

Tātad jums principā nav jāmaina vadītāja apliecība, ja pārceļaties uz citu ES valsti.

Varat jaunajā mītnes valstī braukt, izmantojot pašreizējās braukšanas tiesības, kamēr tām nav beidzies derīguma termiņš.

Derīgums ES valstīs

10 gadi 15 gadi
Beļģija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Spānija, Ungārija, Zviedrija Austrija, Dānija, Francija, Grieķija, Kipra, Polija, Slovākija, Somija, Vācija

Kad vadītāja apliecībai beidzas derīguma termiņš, tā jāatjauno valstī, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta .

Var gadīties, ka jaunajai apliecībai būs atšķirīgs derīguma termiņš un ka jaunajā valstī darbosies daži ierobežojumi vai īpaši noteikumi.

Pagaidu vadītāja apliecības

Pagaidu vadītāja apliecību, starptautiskās braukšanas tiesības (vai citas jūsu izcelsmes valsts izdotas tiesības) citās ES valstīs var neatzīt.

Tā kā šos dokumentus izsniedz tikai dažās valstīs, uz tiem neattiecas jaunie ES noteikumi.

ES vadītāja apliecības, izdotas apmaiņā pret ārpussavienības valstu apliecībām

Ja jums ir ES vadītāja apliecība, kas izsniegta apmaiņā pret ārpus ES izdotu vadītāja apliecību, un jūs vēlaties pārcelties ar citu ES valsti ar nomainīto vadītāja apliecību, nav pamata pārliecībai, ka jauno apliecību noteikti atzīs arī tur. Šajā ziņā ES valstīm ir pilnīga rīcības brīvība.

Noskaidrojiet jaunās valsts iestādēs, kādi noteikumi regulē ārpus ES izdotu vadītāja apliecību atzīšanu.

ES vadītāja apliecībā, kuru saņēmāt apmaiņā pret ārpussavienības valsts izdoto apliecību, vajadzētu būt norādītam tās valsts kodam, kas to sākotnēji izdevusi (piemēram, 70.0123456789.NL).

Noskaidrojiet pašreizējos noteikumus un informāciju vai apmeklējiet jaunās mītnes valsts iestāžu tīmekļa vietni:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārējo vietņu saturu.

Piemērs

Čīliete Anhelesa pirms dažiem gadiem pārcēlās uz Spāniju. Tā kā Spānija atzīst Čīles braukšanas tiesības, Anhelesa pēc dažu administratīvo prasību nokārtošanas varēja savu vadītāja apliecību nomainīt pret Spānijas dokumentu.

Ar jaunajām tiesībām Anhelesa var braukt pa visu ES. Ja viņa nolemtu no Spānijas pārcelties uz citu ES valsti, viņai vajadzētu noskaidrot turienes iestādēs, vai tās atzīs viņas (Spānijas izdoto) vadītāja apliecību.

Ja jaunajā mītnes valstī arī automātiski atzīst sākotnējo Čīles vadītāja apliecību, viņa varēs tur braukt ar savām nomainītajām Spānijas tiesībām. Ja ne, var gadīties, ka viņai jāpieprasa Čīles vadītāja apliecības oficiāla atzīšana jaunajā valstī vai tās nomaiņa pret jaunās valsts tiesībām.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.