Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/04/2017

Juhiloa tunnustamine ja kehtivus

ELi juhiluba

Kui teie juhiloa on väljastanud ELi liikmesriik, tunnustatakse seda kogu ELis. Saate juhiluba kasutada tingimusel, et

  • see on kehtiv;
  • olete piisavalt vana , et juhtida vastava kategooria sõidukit;
  • juhiluba ei ole selle väljastanud riigis peatatud, piiratud ega kehtetuks tunnistatud.

Soovi korral saate juhiloa välja vahetada selle ELi liikmesriigi juhiloa vastu, kus te praegu elate. Väljavahetamine ei ole kohustuslik (välja arvatud erandjuhtudel).

Standardmudel

Alates 19. jaanuarist 2013 peavad kõik ELis välja antavad uued juhiload vastama standardmudelile, st need on plastist ja pangakaardi suurused fotoga kaardid, mis on varasemast paremate turvaelementidega.

Saate olemasolevat juhiluba endiselt kasutada, kuid see vahetatakse uue mudeli vastu välja uuendamise käigus või hiljemalt aastal 2033.

Kas teile on väljastatud juhiluba kogu eluks? Sellisel juhul saate oma koduriigist teada, millal peate selle uue vastu välja vahetama.

Tutvuge lisateabega ELi ühtse juhiloa kohta.

ELis on üle 110 kehtiva Euroopa juhiloa mudeli.

Uurige välja täpsem teave oma juhiloa mudeli kohta, näiteks kuidas see välja näeb, millised on selle turvaelemendid ning millised on sellel loetletud õigused ja sõidukikategooriad.

Vastastikune tunnustamine

Kõiki ELi juhilubasid tunnustatakse kogu ELis, sõltumata nende mudelist või vanusest.

Kategooriaid AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE tunnustatakse ka teistes ELi liikmesriikides.

Kui asute elama teise ELi liikmesriiki, ei pea te tavajuhul oma juhiluba välja vahetama.

Saate teises riigis sõita olemasoleva juhiloaga tingimusel, et see on kehtiv.

Kehtivus ELi liikmesriikides

10 aastat 15 aastat
Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Itaalia, Hispaania, Ungari, Iirimaa, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Rootsi, Ühendkuningriik Austria, Küpros, Saksamaa, Taani, Kreeka, Prantsusmaa, Poola, Soome, Slovakkia

Kui teie juhiloa kehtivusaeg lõpeb, peate seda uuendama oma alalises elukohariigis .

Uue juhiloa kehtivusaeg võib olla varasemast erinev ning selle suhtes kehtivad uue riigi piirangud ja tingimused.

Esmased juhiload

Võib juhtuda, et esmast, ajutist ja rahvusvahelist juhiluba (või teie koduriigis väljastatud mis tahes tõendit) ei tunnustata teises ELi liikmesriigis.

Kuna selliseid dokumente väljastatakse ainult mõnes riigis, ei vasta need uutele ELi normidele.

ELi mittekuuluva riigi juhiloa väljavahetamisel väljastatud ELi juhiloa tunnustamine

Kui teil on ELi juhiluba, mis on väljastatud selleks, et välja vahetada ELi mittekuuluva riigi juhiluba, ning te soovite oma väljavahetatud juhiloaga asuda elama teise ELi liikmesriiki, ei saa te eeldada, et teie uut juhiluba asjaomases uues riigis tunnustatakse. Selliste juhilubade tunnustamise üle otsustab iga ELi liikmesriik eraldi.

Peate oma uue elukohariigi ametiasutustelt välja uurima, millised tingimused kehtivad ELi mittekuuluvate riikide juhilubade tunnustamise suhtes.

See ELi juhiluba, mis väljastati teile siis, kui andsite ära oma päritoluriigi juhiloa, peaks sisaldama koodi, mis viitab selle esialgselt väljastanud riigile (näiteks: 70.0123456789.NL).

Tutvuge uute normide ja teabega ning/või külastage uue koduriigi ametiasutuste veebisaiti :

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Näide

Angeles on Tšiili kodanik, kes asus mõned aastad tagasi elama Hispaaniasse. Kuna Hispaanias tunnustatakse Tšiili juhilube, sai Angeles pärast teatavate administratiivsete formaalsuste täitmist oma juhiloa Hispaania oma vastu välja vahetada.

Oma uue juhiloaga saab Angeles sõita kõikjal ELis. Kui ta asub elama mõnda teise ELi liikmesriiki, siis peab ta sealsetelt ametiasutustelt uurima, kas nad tema Hispaania juhiluba tunnustavad.

Kui ka see uus riik tunnustab automaatselt esialgset Tšiili juhiluba, siis saab ta jätkata sõitmist oma väljavahetatud Hispaania juhiloaga. Kui mitte, siis võib ta olla kohustatud laskma oma Tšiili juhiluba uues riigis ametlikult tunnustada või selle välja vahetama.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid