Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 12/04/2017

Anerkendelse og gyldighed af kørekort

EU-kørekort

Hvis dit kørekort er udstedt af et EU-land, anerkendes det i hele EU, og du kan bruge det, så længe:

  • det er gyldigt
  • du er gammel nok til at køre et køretøj i den pågældende kategori
  • det ikke er suspenderet eller begrænset eller er blevet trukket tilbage i det land, det er udstedt i.

Hvis du vil, kan du ombytte det til et kørekort fra det land, du er flyttet til. Men det er ikke et krav (med få undtagelser).

Standardformat

Fra den 19. januar 2013 har alle nye kørekort, der udstedes i EU, samme standardformat – et plastikkort i kreditkortstørrelse med foto og bedre sikkerhedselementer.

Du kan stadig bruge dit eksisterende kort, men det vil blive udskiftet til det nye format, når du fornyer det (eller senest i 2033).

Gælder dit kørekort på livstid? Dit hjemland vil i så fald fortælle dig, hvornår du skal udskifte det til et nyt.

Læs mere om det fælles EU-kørekort.

Der findes over 110 typer af gyldige europæiske kørekort i EU.

Læs mere om dit kørekort, blandt andet udseende, sikkerhedselementer og de rettigheder og kategorier af køretøjer, det omfatter.

Gensidig anerkendelse

Uanset om du har det nye format eller et ældre kørekort, anerkendes det i hele EU.

Kategorierne AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE anerkendes også i andre EU-lande.

Så du behøver normalt ikke at ombytte dit kørekort, hvis du flytter til et andet EU-land.

Du kan køre i det nye land med dit nuværende kørekort, så længe det stadig er gyldigt.

Gyldighed i EU-landene

10 år 15 år
Belgien, Bulgarien, Estland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Polen, Slovakiet, Tyskland, Østrig,

Når du kørekort udløber, skal du forny det i det land, hvor du har din normale bopæl .

Dit nye kørekort kan have en anden gyldighed og vil være underlagt eventuelle begrænsninger /betingelser, som gælder i dit nye land.

Midlertidige kørekort

Midlertidige kørekort, internationale kørekort (eller andre certifikater udstedt i dit hjemland) anerkendes ikke i andre EU-lande.

Da sådanne dokumenter kun udstedes i nogle lande, er de ikke omfattet af de nye EU-regler.

Anerkendelse af EU-kørekort udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort

Hvis du har et EU-kørekort, som er udstedt som erstatning for et ikke-EU-kørekort, og du vil flytte til et andet EU-land med dit ombyttede kørekort, kan du ikke være sikker på, at dit nye kørekort vil blive anerkendt dér. Det er op til hvert enkelt EU-land.

Du skal spørge myndighederne i dit nye land, hvilke regler der gælder for anerkendelse af ikke-EU-kørekort.

Det EU-kørekort, du fik udstedt, da du afleverede dit ikke-EU-kørekort, skal være forsynet med en kode , der viser, hvilket land der oprindelig udstedte det (f.eks. 70.0123456789.NL).

Se de gældende regler og oplysninger og/eller besøg myndighedernes hjemmeside i dit nye land :

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

Eksempel

Angeles fra Chile flyttede til Spanien for et par år siden. Spanien anerkender chilenske kørekort, så hun kunne ombytte sit til et spansk efter at have ordnet et par administrative formaliteter.

Med sit nye kørekort kan Angeles køre rundt i EU. Men hvis hun en dag flytter fra Spanien til et andet EU-land, skal hun undersøge, om myndighederne dér anerkender hendes spanske kørekort.

Hvis det nye land automatisk anerkender det oprindelige kørekort fra Chile, kan hun køre videre med sit ombyttede spanske kørekort. Ellers bliver hun nødt til at få sit chilenske kørekort formelt anerkendt eller ombyttet i det nye land.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning