Navigačný riadok

Aktualizované : 05/09/2016

vehicles

Strata, odcudzenie alebo výmena vodičského preukazu

Aká je vaša situácia?
Žijem v inej krajine EÚ

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste stratili svoj vodičský preukaz alebo ak vám ho ukradli, došlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, budete musieť v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko , požiadať o vydanie nového preukazu.

Žijete v zahraničí? Viac informácií o tom, ako postupovať v prípade straty vodičského preukazu v zahraničí:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Výmena vodičského preukazu

Výmenu vodičského preukazu môžu vykonať len príslušné orgány v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt.

Príslušné orgány takejto krajiny vymenia váš pôvodný vodičský preukaz za miestny.

Následne sa na vás budú vzťahovať pravidlá tejto krajiny (napr. obdobia platnosti a zdravotné prehliadky).

Príklad

Výmena poškodeného vodičského preukazu vydaného inou krajinou EÚ za miestny preukaz

Monica žije prevažnú časť roka v Belgicku a má taliansky vodičský preukaz, ktorý sa jej poškodil. Bude si ho musieť vymeniť za miestny preukaz. Dostane teda belgický vodičský preukaz s platnosťou 15 rokov (a nie 10 rokov, ako je to v Taliansku).

Som turista

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste počas svojho pobytu v zahraničí stratili svoj vodičský preukaz alebo vám ho ukradli, mali by ste sa obrátiť na miestnu políciu a na zastupiteľský úrad svojej krajiny, kde vám poradia, čo máte urobiť.

Váš konzulát bude kontaktovať vnútroštátne orgány, ktoré vám vystavili vodičský preukaz (aby overili, či nebol obmedzený, pozastavený, zrušený alebo odobratý). Polícia vám môže na základe informácií z konzulátu vydať dočasný doklad, ktorý vám krátkodobo umožní viesť motorové vozidlo v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Po návrate domov si budete musieť vybaviť nový vodičský preukaz.

Stratili ste vodičský preukaz počas dovolenky? Viac informácií o tom, ako postupovať:

Výber štátu

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Dočasné vodičské preukazy alebo osvedčenia, ktoré provizórne nahrádzajú stratené alebo odcudzené preukazy, sa neuznávajú automaticky v iných krajinách EÚ.

Príklad

Overte si, či krajiny, do ktorých cestujete, uznávajú dočasný vodičský preukaz

Henrik, ktorý žije v Dánsku, chcel počas svojej dovolenky navštíviť Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Bohužiaľ, hneď na jej začiatku stratil v Nemecku svoju peňaženku a vodičský preukaz.

Bez vodičského preukazu mu hrozila pokuta.

Henrik kontaktoval dánske veľvyslanectvo v Nemecku, ktorému mu odporučilo, aby stratu nahlásil na miestnej polícii. Veľvyslanectvo mu vystavilo aj osvedčenie o tom, že je zákonným držiteľom dánskeho vodičského preukazu.

Henrik musel následne kontaktovať talianske a francúzske orgány, aby zistil, či budú akceptovať osvedčenie vydané dánskym veľvyslanectvom.

Výmena vodičského preukazu

Po návrate domov požiadajte príslušný miestny orgán o náhradný vodičský preukaz.

Ak sa platnosť vášho vodičského preukazu skončila počas turistického pobytu v zahraničí, preukaz sa stáva automaticky neplatným a nemôže byť uznaný v iných krajinách.

Preukaz si môžete obnoviť iba v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt . Pred cestou si preto skontrolujte, či váš vodičský preukaz bude platný počas celého pobytu v zahraničí.

Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Požiadajte o pomoc a poradenstvo Európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajine English

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.