Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 12/04/2017

Strata, odcudzenie alebo výmena vodičského preukazu

Strata alebo odcudzenie vodičského preukazu

Ak ste stratili svoj vodičský preukaz alebo ak vám ho ukradli, došlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, budete musieť v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko , požiadať o vydanie nového preukazu.

Žijete v zahraničí? Viac informácií o tom, ako postupovať v prípade straty vodičského preukazu v zahraničí:

Výber štátu
 • Rumunskoenro
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené kráľovstvoen
 • Talianskoenit
 • Írskoen
 • Česká republikacsen
 • Španielskoenes
 • Švédskoensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Výmena vodičského preukazu

Výmenu vodičského preukazu môžu vykonať len príslušné orgány v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt.

Príslušné orgány takejto krajiny vymenia váš pôvodný vodičský preukaz za miestny.

Následne sa na vás budú vzťahovať pravidlá tejto krajiny (napr. obdobia platnosti a zdravotné prehliadky).

Príklad

Výmena poškodeného vodičského preukazu vydaného inou krajinou EÚ za miestny preukaz

Monica žije prevažnú časť roka v Belgicku a má taliansky vodičský preukaz, ktorý sa jej poškodil. Bude si ho musieť vymeniť za miestny preukaz. Dostane teda belgický vodičský preukaz s platnosťou 15 rokov (a nie 10 rokov, ako je to v Taliansku).

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo