Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 05/09/2016

vehicles

Utrata, kradzież i wydanie wtórnika prawa jazdy

Mieszkam w innym kraju UE

Zgubione lub skradzione prawo jazdy

Jeśli zgubiłeś swoje prawo jazdy lub zostanie ono skradzione, uszkodzone albo zniszczone, musisz wystąpić o wydanie jego wtórnika w kraju, w którym masz miejsce zamieszkania .

Mieszkasz za granicą? Więcej informacji o tym, co należy zrobić, jeśli utracisz prawo jazdy, mieszkając za granicą:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Wtórnik prawa jazdy mogą Ci wydać wyłącznie władze kraju, w którym masz miejsce zamieszkania.

Wymienią one Twoje dotychczasowe prawo jazdy na miejscowe prawo jazdy lub wydadzą jego wtórnik.

Od tego czasu będą Cię obowiązywać przepisy tego kraju (np. dotyczące okresów ważności, badań medycznych).

Prawdziwa historia

Wymiana uszkodzonego prawa jazdy wydanego przez inny kraj UE na miejscowe prawo jazdy

Monica mieszka w Belgii i ma włoskie prawo jazdy, które zostało uszkodzone. Monica będzie musiała wymienić włoskie prawo jazdy na belgijskie. Otrzyma belgijskie prawo jazdy z okresem ważności wynoszącym 15 zamiast 10 lat (jak jest to we Włoszech).

Jestem turystą

Zgubione lub skradzione prawo jazdy

Jeśli podczas zagranicznej podróży zgubisz prawo jazdy lub zostanie Ci ono skradzione, powinieneś zwrócić się do miejscowej policji i konsulatu lub ambasady swojego kraju, które poradzą Ci, co masz zrobić.

Twój konsulat skontaktuje się z urzędem krajowym, który wydał Ci prawo jazdy, aby sprawdzić, czy Twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu nie zostały ograniczone, zawieszone, unieważnione lub cofnięte. Na podstawie informacji uzyskanych od konsulatu policja może potem wydać tymczasowy dokument pozwalający na prowadzenie pojazdu w danym kraju przez krótki czas.

Po powrocie do swojego kraju musisz złożyć wniosek o wydanie Ci wtórnika prawa jazdy.

Utraciłeś prawo jazdy podczas wakacji? Więcej informacji o tym, co należy zrobić:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Tymczasowe prawa jazdy i zaświadczenia wydane w celu chwilowego zastąpienia zgubionego lub skradzionego prawa jazdy nie są automatycznie uznawane w innych krajach UE.

Prawdziwa historia

Sprawdź, czy kraje, do których podróżujesz, uznają tymczasowe prawo jazdy.

Henrik mieszka w Danii. W czasie wakacji zamierzał pojechać do Niemiec, Francji i Włoch. Niestety już na początku wycieczki zgubił w Niemczech portfel i prawo jazdy.

Bez prawa jazdy grozi mu kara grzywny w razie kontroli drogowej.

Henrik skontaktował się z duńską ambasadą w Niemczech, która mu poradziła, aby zgłosił zgubę miejscowej policji. Ambasada wydała mu także zaświadczenie potwierdzające, że jest legalnym posiadaczem duńskiego prawa jazdy.

Następnie Henrik musiał skontaktować się z włoskimi i francuskimi władzami, aby dowiedzieć się, czy uznają tymczasowe zaświadczenie wydane przez duńskie władze.

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Po powrocie do swojego kraju złóż w miejscowym urzędzie wniosek o wydanie Ci wtórnika prawa jazdy.

Prawo jazdy, którego termin ważności upłynął podczas zagranicznej podróży, automatycznie traci ważność i możliwe, że nie będzie uznawane w innych krajach.

Prawo jazdy możesz odnowić wyłącznie w kraju, w którym masz miejsce zamieszkania . Dlatego przed wyjazdem sprawdź, czy Twoje prawo jazdy jest ważne przez cały czas podróży.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

Skontaktuj się z działem pomocy

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim kraju English

W tym przypadku w 28 państwach członkowskich oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii

Retour au texte en cours.