Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 05/09/2016

vehicles

Pazaudēta vai nozagta vadītāja apliecība un tās aizstāšana

Kāda ir jūsu situācija?
Es dzīvoju citā ES valstī

Nozagta vai nozaudēta vadītāja apliecība

Ja jūsu vadītāja apliecība ir pazudusi, nozagta, iebojāta vai pilnīgi sabojāta, jums jālūdz vietā jauna tajā valstī, kurā jums ir pastāvīgā dzīvesvieta .

Dzīvojat ārzemēs? Plašāka informācija par to, ko darīt, ja esat pazaudējis autovadītāja apliecību, dzīvojot ārzemēs:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju tīmekļa vietņu saturu.

Vadītāja apliecības aizstāšana

Vadītāja apliecību var aizstāt tikai tās valsts iestādes, kurā jūs pastāvīgi dzīvojat.

Sākotnējās apliecības vietā vai apmaiņā pret to saņemsit jaunu, attiecīgās valsts izdotu vadītāja apliecību.

Tad uz jums attieksies šīs valsts noteikumi (piemēram, par derīguma termiņu un veselības pārbaudēm).

Piemērs no dzīves

Sabojātas citā ES valstī izdotas apliecības apmainīšana pret vietējo apliecību

Monika dzīvo Beļģijā, un viņai ir Itālijas vadītāja apliecība, kas ir sabojāta. Viņai jāapmaina Itālijas braukšanas tiesības pret Beļģijas tiesībām. Viņa saņems Beļģijas vadītāja apliecību, kuras derīguma termiņš būs 15 gadi, nevis 10 gadi kā Itālijā.

Es esmu tūrists

Nozagta vai nozaudēta vadītāja apliecība

Ja jums ārzemju ceļojuma laikā ir pazudusi vai nozagta vadītāja apliecība, sazinieties ar vietējo policijas iecirkni un jūsu valsts konsulātu vai vēstniecību, lai noskaidrotu, kas jādara.

Jūsu valsts konsulāts sazināsies ar valsts iestādi, kurā ir izdota jūsu autovadītāja apliecība (lai noskaidrotu, vai tiesības uz to nebija ierobežotas, apturētas, atceltas vai atņemtas). Pamatojoties uz konsulāta sniegto informāciju, policija var izdot pagaidu dokumentu, ar kuru šajā valstī drīkstēsiet īsu laika periodu vadīt transportlīdzekli.

Pēc atgriešanās mājās jums šis dokuments būs jānomaina pret jaunu apliecību.

Esat pazaudējis vadītāja apliecību ārzemju ceļojuma laikā? Lasiet, kā rīkoties:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju tīmekļa vietņu saturu.

Pagaidu braukšanas apliecību un dokumentus, kas jums izdoti, lai uz laiku aizstātu nozagtu vai nozaudētu vadītāja apliecību, neatzīst automātiski citās ES valstīs.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, vai valstis, uz kurām ceļojat, atzīs pagaidu tiesības

Henriks, kurš dzīvo Dānijā, bija iecerējis atvaļinājumā apceļot Vāciju, Franciju un Itāliju. Diemžēl Vācijā pašā ceļojuma sākumā viņam pazuda naudas maks, kur atradās arī vadītāja apliecība.

Bez tās viņam būtu jāmaksā sods, ja viņu apturētu policija.

Henriks sazinājās ar Dānijas vēstniecību Vācijā, kas ieteica par vadītāja apliecības nozaudēšanu ziņot policijā. Dānijas vēstniecība viņam arī iedeva pagaidu apliecību, kurā bija teikts, ka viņš ir Dānijas autovadītāja apliecības likumīgs turētājs.

Tad Henrikam nācās sazināties ar Itālijas un Francijas iestādēm, lai noskaidrotu, vai tās atzīs Dānijas iestāžu izsniegto pagaidu apliecību.

Vadītāja apliecības aizstāšana

Pēc atgriešanās mājās lūdziet vietējā iestādē izsniegt vietā jaunu apliecību.

Ja autovadītāja apliecībai derīguma termiņš beidzas, kamēr ceļojat ārzemēs, tā zaudē spēku, un citas valstis var to neatzīt.

Vadītāja apliecību varat atjaunot tikai tajā valstī, kurā jums ir pastāvīgā dzīvesvieta . Tāpēc jau pirms ceļojuma noskaidrojiet, vai jūsu apliecība ir derīga visu ceļojuma laiku.

Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Lūdziet padomu vai palīdzību savas valsts Eiropas Patērētāju centrā English

Šajā gadījumā domātas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis + Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.