Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 12/04/2017

Gubitak, krađa i zamjena vozačke dozvole

Izgubljena ili ukradena dozvola

Ako je vaša vozačka dozvola izgubljena, ukradena, oštećena ili uništena, zahtjev za novu morate podnijeti u državu u kojoj imate uobičajeno boravište.

Živite u inozemstvu? Više informacija o koracima koje je potrebno poduzeti ako živite u inozemstvu i izgubite vozačku dozvolu:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Zamjena vozačke dozvole

Vašu vozačku dozvolu mogu zamijeniti samo javna tijela države u kojoj imate uobičajeno boravište.

Oni će vašu izvornu dozvolu zamijeniti lokalnom.

Postupak stoga podliježe pravilima te države (npr. o razdoblju valjanosti i liječničkim pregledima).

Primjer

Zamjena oštećene dozvole izdane u drugoj državi članici EU-a za lokalnu dozvolu

Monica živi u Belgiji i ima talijansku dozvolu koja je oštećena. Talijansku će dozvolu morati zamijeniti belgijskom. Dozvola koju će joj izdati belgijske vlasti imat će rok valjanosti od 15 godina, a ne 10 godina kao u Italiji.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje