Navigacijski put

Ažurirano : 05/09/2016

vehicles

Gubitak, krađa i zamjena vozačke dozvole

Živim u drugoj državi članici EU-a

Izgubljena ili ukradena dozvola

Ako je vaša vozačka dozvola izgubljena, ukradena, oštećena ili uništena, zahtjev za novu morate podnijeti u državu u kojoj imate uobičajeno boravište .

Živite u inozemstvu? Više informacija o koracima koje je potrebno poduzeti ako živite u inozemstvu i izgubite vozačku dozvolu:

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Zamjena vozačke dozvole

Vašu vozačku dozvolu mogu zamijeniti samo javna tijela države u kojoj imate uobičajeno boravište.

Oni će vašu izvornu dozvolu zamijeniti lokalnom.

Postupak stoga podliježe pravilima te države (npr. o razdoblju valjanosti i liječničkim pregledima).

Primjer

Zamjena oštećene dozvole izdane u drugoj državi članici EU-a za lokalnu dozvolu

Monica živi u Belgiji i ima talijansku dozvolu koja je oštećena. Talijansku će dozvolu morati zamijeniti belgijskom. Dozvola koju će joj izdati belgijske vlasti imat će rok valjanosti od 15 godina, a ne 10 godina kao u Italiji.

Turist sam

Izgubljena ili ukradena dozvola

Ako je vaša vozačka dozvola izgubljena ili ukradena za vrijeme putovanja u inozemstvu, kontaktirajte mjesnu policiju i vaš konzulat ili veleposlanstvo koji će vas uputiti o tome što trebate poduzeti.

Konzulat vaše države kontaktirat će s nacionalnim tijelima koja su izdala vašu vozačku dozvolu (koja će provjeriti je li dozvola ograničena, privremeno oduzeta, ukinuta ili povučena). Na temelju informacija koje im dostavi konzulat, policija može izdati privremenu ispravu s kojom u toj državi možete upravljati vozilom u ograničenom kratkom razdoblju.

Kada se vratite u matičnu zemlju, morate zatražiti novu dozvolu.

Izgubili ste vozačku dozvolu na odmoru? Više informacija o koracima koje je potrebno poduzeti:

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Privremene dozvole i potvrde izdane radi privremene zamjene izgubljene ili ukradene dozvole nisu automatski priznate u ostalim državama EU-a.

Primjer

Provjerite priznaju li države u koje putujete privremenu dozvolu

Henrik živi u Danskoj i za vrijeme odmora htio je posjetiti Njemačku, Francusku i Italiju. Nažalost, na početku putovanja izgubio je novčanik i vozačku dozvolu u Njemačkoj.

Da ga je zaustavila policija, morao bi platiti kaznu jer nije imao dozvolu.

Obratio se danskom veleposlanstvu u Njemačkoj koje mu je savjetovalo da kod mjesne policije prijavi gubitak. Dansko veleposlanstvo dalo mu je i potvrdu o tome da zakonito posjeduje dansku vozačku dozvolu.

Henrik se potom morao obratiti talijanskim i francuskim nadležnim tijelima kako bi provjerio priznaju li privremenu potvrdu koju je izdalo dansko veleposlanstvo.

Zamjena vozačke dozvole

Kada se vratite u matičnu zemlju, od lokalnih tijela zatražite izdavanje nove vozačke dozvole.

Ako vaša vozačka dozvola istječe za vrijeme putovanja u inozemstvu, ona automatski postaje nevažećom i druge ih zemlje vjerojatno neće priznati.

Vozačku dozvolu možete zamijeniti samo u državi u kojoj imate uobičajeno boravište . Stoga prije putovanja provjerite valjanost vozačke dozvole za cijelo razdoblje putovanja.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Zatražite pomoć ili savjet Europskog potrošačkog centra u svojoj zemlji English

U ovom slučaju 28 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.