Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 05/09/2016

vehicles

Juhiloa kaotus, vargus, asendamine

Milline on teie olukord?
Elan teises ELi liikmesriigis

Kaotatud või varastatud juhiluba

Juhiloa kaotuse, varguse, kahjustada saamise või hävimise korral peate taotlema selle asendamist riigis, kus asub teie alaline elukoht .

Elate välismaal? Täiendav teave selle kohta, mida teha juhul, kui kaotate juhiloa välismaal elamise ajal:

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Juhiloa asendamine

Teie juhiloa saavad asendada üksnes ametiasutused riigis, kus asub teie alaline elukoht.

Nad asendavad teie eelmise juhiloa / vahetavad selle kohaliku vastu.

Seejärel kehtivad teie puhul asjaomase riigi eeskirjad (nt seoses kehtivusaegade ja tervisekontrolliga).

Näide

Teises ELi liikmesriigis väljastatud, kuid kahjustada saanud juhiloa vahetamine kohaliku vastu

Monica elab Belgias ning tal on Itaalia juhiluba, mis on saanud kahjustada. Ta peab selle välja vahetama Belgia juhiloa vastu. Kümme aastat kehtiva Itaalia juhiloa asemel saab ta 15-aastase kehtivusajaga Belgia juhiloa.

Olen turist

Kaotatud või varastatud juhiluba

Kui kaotate oma juhiloa või see varastatakse välismaal viibimise ajal, võtke ühendust kohaliku politsei ning oma koduriigi konsulaadi või saatkonnaga, et saada teada, mida edasi teha.

Konsulaat võtab ühendust teie koduriigi ametiasutustega, kes on väljastanud teie juhiloa, et kontrollida, kas see ei olnud piiratud, peatatud, kehtetuks tunnistatud või ära võetud. Konsulaadist saadud teabe alusel võib politsei seejärel väljastada ajutise dokumendi, mis võimaldab teil selles riigis lühikese aja jooksul sõidukit juhtida.

Tagasi koju jõudes peate saama uue juhiloa.

Kaotasite oma juhiloa puhkusel olles? Täiendav teave selle kohta, mida teha:

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

Ajutisi juhilube ja tõendeid, mis on väljastatud kaotatud või varastatud juhilubade ajutiseks asendamiseks, ei tunnustata teistes ELi liikmesriikides automaatselt.

Näide

Veenduge, et teie reisi sihtriigid tunnustavad ajutist juhiluba

Taanis elav Henrik kavatses oma puhkuse ajal külastada Saksamaad, Prantsusmaad ja Itaaliat. Kahjuks kaotas ta Saksamaal üsna reisi alguses oma rahakoti ning ühes sellega ka juhiloa.

Kui politsei ta kinni peab ning tal ei ole juhiluba, võib ta trahvi saada.

Henrik võttis ühendust Taani saatkonnaga Saksamaal ning sealt soovitati tal teavitada juhiloa kadumisest kohalikku politseid. Taani saatkond väljastas talle ka tõendi selle kohta, et ta on Taani juhiloa seaduslik omanik.

Pärast seda pidi Henrik ühendust võtma Itaalia ja Prantsusmaa ametiasutustega, et kontrollida, kas viimased tunnustavad Taani ametiasutuse väljastatud ajutist tõendit.

Juhiloa asendamine

Oma elukohariiki tagasi jõudes taotlege sealselt ametiasutuselt uut juhiluba.

Kui teie juhiloa kehtivusaeg lõpeb välismaal reisil viibimise ajal, muutub see automaatselt kehtetuks ning teised riigid ei pruugi seda tunnustada.

Saate oma juhiluba uuendada üksnes riigis, kus asub teie alaline elukoht . Seepärast veenduge enne reisile minekut, et teie juhiluba oleks kehtiv kogu teie reisil viibimise aja jooksul.

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Küsige abi ja nõuandeid

Küsige abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselt English

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.