Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/04/2017

Ztráta nebo krádež řidičského průkazu a jeho náhrada

Ztráta či krádež řidičského průkazu

Pokud ztratíte svůj řidičský průkaz, odcizí vám ho nebo dojde k jeho poškození či zničení, musíte o nový požádat v zemi, kde máte obvyklé bydliště.

Žijete v zahraničí? Více informací o tom, co dělat, když v zahraničí ztratíte řidičský průkaz:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Nahrazení řidičského průkazu

Nový řidičský průkaz vám může vydat pouze příslušný úřad v zemi, kde máte obvyklé bydliště.

Tam vám nahradí nebo vymění původní řidičský průkaz za průkaz dané země.

Poté se na vás budou vztahovat místní předpisy (například ohledně doby platnosti či lékařských kontrol).

Typická situace

Výměna poškozeného řidičského průkazu vydaného v jiné zemi EU za průkaz dané země

Monica je Italka žijící v Belgii. Její italský řidičský průkaz byl poškozen a bude si ho muset nechat vyměnit za belgický, který bude mít dobu platnosti 15 let (místo 10 let, jak je běžné v Itálii).

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství