Cesta

Aktualizováno : 05/09/2016

vehicles

Ztráta nebo krádež řidičského průkazu a jeho náhrada

O co se ve vašem případě jedná?
Žiji v zahraničí

Ztráta či krádež řidičského průkazu

Pokud ztratíte svůj řidičský průkaz, odcizívám ho nebo dojde k jeho poškození či zničení, musíte o nový požádat v zemi, kde máte obvyklé bydliště .

Žijete v zahraničí? Více informací o tom, co dělat, když v zahraničí ztratíte řidičský průkaz:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Nahrazení řidičského průkazu

Nový řidičský průkaz vám může vydat pouze příslušný úřad v zemi, kde máte obvyklé bydliště.

Tam vám nahradí nebo vymění původní řidičský průkaz za průkaz dané země.

Poté se na vás budou vztahovat místní předpisy (například ohledně doby platnosti či lékařských kontrol).

Typická situace

Výměna poškozeného řidičského průkazu vydaného v jiné zemi EU za průkaz dané země

Monica je Italka žijící v Belgii. Její italský řidičský průkaz byl poškozen a bude si ho muset nechat vyměnit za belgický, který bude mít dobu platnosti 15 let (místo 10 let, jak je běžné v Itálii).

Jsem turista

Ztráta či krádež řidičského průkazu

Pokud při cestě v zahraničí ztratíte řidičský průkaz nebo vám ho ukradnou, obraťte se na policii a na český konzulát či velvyslanectví, kde vám poradí, jak postupovat dále.

Konzulát zkontaktuje příslušný vnitrostátní orgán, který vám původní řidičský průkaz vydal, aby ověřil, zda nebyla jeho platnost omezena, pozastavena či zrušena nebo vám nebyl odebrán. Na základě informací obdržených na konzulátu vám pak může místní policejní úřad vydat provizorní dokument, který vám v dané zemi umožní po omezenou dobu řídit.

Po návratu domů si budete muset zažádat o vydání nového řidičského průkazu.

Další informace o tom, co dělat v případě ztráty řidičského průkazu na dovolené:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Prozatímní řidičský průkaz či potvrzení vydané jako dočasná náhrada za ztracený nebo ukradený průkaz vám v jiné zemi EU automaticky neuznají.

Typická situace

Vždy si zkontrolujte, zda země, do které cestujete, uznává prozatímní řidičské průkazy

Henrik je z Dánska a o dovolené si chtěl zajet autem do Německa, Francie a Itálie. Bohužel se mu na začátku cesty v Německu ztratila peněženka i s řidičským průkazem.

Pokud by ho zastavila policie, mohl by za řízení bez průkazu dostat pokutu.

Obrátil se proto na dánskou ambasádu v Německu, kde mu poradili, aby ztrátu nahlásil na policii. Vydali mu rovněž potvrzení, že je oprávněným majitelem dánského řidičského průkazu.

Henrik se pak ale také musel obrátit i na francouzské a italské úřady, aby zjistil, zda mu dočasné potvrzení vydané dánskými orgány uznají.

Nahrazení řidičského průkazu

Po návratu domů zažádejte na příslušném úřadě o vydání nového řidičského průkazu.

Pokud vám platnost řidičského průkazu skončí během cesty do zahraničí, stává se automaticky neplatným a v zahraničí vám ho neuznají.

O nový řidičský průkaz můžete zažádat pouze v zemi, kde máte obvyklé bydliště . Před odjezdem do zahraničí se proto ujistěte, že vám jeho platnost během cesty neskončí.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Požádat o poradenství

Poradenství a pomoc z evropského spotřebitelského centra ve vaší zemi English

v tomto případě 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.