Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 21/04/2016

vehicles

ΦΠΑ για την αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Καινούργια αυτοκίνητα

Όταν αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ και σκοπεύετε να το μεταφέρετε στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε, απαλλάσσεστε από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα στην οποία το αγοράσατε.

Θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ στη χώρα στην οποία θα γίνει η ταξινόμηση του αυτοκινήτου.

Ως "καινούργιο" θεωρείται το αυτοκίνητο που έχει κάνει λιγότερα από 6.000 χλμ. ή δεν έχει συμπληρώσει έξι μήνες κυκλοφορίας.

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Όταν αγοράζετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από ιδιώτη, δεν θα πληρώσετε  καθόλου ΦΠΑ ούτε στη χώρα που το αγοράζετε ούτε στη χώρα διαμονής σας.

Εάν το αγοράσατε από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, θα πληρώσετε το ποσοστό του ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα στην οποία το αγοράσατε. Δεν θα πληρώσετε ΦΠΑ στη χώρα σας.

Ως "μεταχειρισμένο" θεωρείται το αυτοκίνητο που έχει συμπληρώσει πάνω από έξι μήνες κυκλοφορίας και έχει κάνει πάνω από 6.000 χλμ.

Ανεξάρτητα από τον τόπο αγοράς του αυτοκινήτου, θα πρέπει να πληρώσετε τέλος ταξινόμησης στη χώρα στην οποία διαμένετε.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πληρώσετε δύο φορές ΦΠΑ για την ίδια αγορά.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.