Navigačný riadok

Aktualizované : 09/06/2015

vehicles

Predaj vozidla v zahraničí

Nové vozidlá

Ak predávate nové vozidlo kupcovi z iného členského štátu EÚ ako súkromná osoba, môžete orgány vo svojej krajine požiadať o vrátenie DPH, aby nedošlo k dvojitému zdaneniu toho istého vozidla.

Príbeh

Pri predaji nového vozidla môžete požiadať o vrátenie DPH

Merete si v Dánsku kúpila nové auto za 20 000 EUR a ďalších 5 000 EUR zaplatila na DPH (25 %). O štyri mesiace neskôr ho predala Hagenovi za 16 000 EUR. Keďže auto nemalo ešte šesť mesiacov, považuje sa na účely platby DPH za nové.

Hagen previezol auto do Rakúska, kde momentálne žije. Rakúskym daňovým úradom zaplatil na daniach 3 200 EUR (v Rakúsku je sadzba DPH 20 %).

Merete musí ako predávajúca poznať svoje práva v tejto situácii. Ak by DPH na druhú transakciu vyrubili dánske úrady, išlo by o sumu 4 000 EUR (25 % zo sumy 16 000 EUR). Keďže auto je stále považované za nové, Merete má nárok požiadať dánske úrady o vrátenie pomernej časti dane (4 000 EUR z pôvodnej sumy DPH), ktorú zaplatila pri kúpe auta (5 000 EUR).

Vozidlo predávané v rámci EÚ sa považuje za nové, ak:

  • sa predaj uskutoční do šiestich mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky

alebo

  • ak nemá najazdených viac ako 6 000 km.

Ojazdené vozidlá

V prípade, že súkromná osoba s bydliskom v EÚ predáva ojazdené vozidlo kupcovi z iného členského štátu EÚ, na takýto predaj sa nevzťahuje platba DPH v žiadnej z dotknutých krajín.

Vozidlo sa považuje za ojazdené, ak:

  • sa predaj uskutoční neskôr ako šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky

a

  • má najazdených viac ako 6 000 km.
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.